Televisiepubliek toont wereldwijd toenemende interesse in sport

Sinds het begin van dit decennium, een periode die in grote mate door de wereldwijde coronapandempie werd gekenmerkt, is de interesse van het mondiale televisiepubliek in sport duidelijk toegenomen. Dat blijkt uit een rapport van consulent Altman Solon, gebaseerd op een enquête bij 17.000 televisiekijkers in zeventien landen over de hele wereld.

De onderzoekers stelden tevens vast dat in Zuid-Amerika het televisiepubliek nog altijd de grootste interesse in sport vertoont. Tegelijkertijd komt echter ook een toenemende interesse in nieuwe technologieën aan de oppervlakte.

Brazilië

In Brazilië werd met een score van 79 procent bij het televisiepubliek de grootste interesse in sport opgetekend. Dat betekende een stijging met 5 procentpunt tegenover twee jaar voordien, toen het land ook al de internationale ranglijst aanvoerde.

Ook in Colombia werd een stijging met 7 procentpunt tot 78 procent genoteerd. In Mexico was er sprake van een toename van 69 procent naar 74 procent. Deze cijfers tonen aan dat het sport op televisie bij het Zuid-Amerikaanse publiek bijzonder belangrijk blijft.

De grootste toename werd echter in andere delen van de wereld gemeld. Daarbij kon vooral een groeiende populariteit worden opgemerkt in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië. In het Verenigd Koninkrijk was er daarbij sprake van een stijging van 43 procent naar 57 procent. In Italië kon zelfs een vooruitgang met 17 procentpunt tot 53 procent worden gemeld.

In de meeste landen blijkt een grote interesse in rechtstreekse uitzendingen. Brazilië haalt daarbij een score van 82 procent. Er konden echter ook een aantal uitzonderingen worden opgetekend. In Zuid-Korea gaf immers 61 procent aan belangstelling te hebben in samenvattingen met hoogtepunten, terwijl slechts 58 procent interesse toonde in rechtstreekse uitzendingen.

Een grotere voorkeur voor samenvattingen kon ook worden opgemerkt in Japan en Duitsland. Daarnaast viel op dat in de Verenigde Arabische Emiraten een sterke neiging kon worden geregistreerd voor samenvattingen op sociale media (76 procent).

Nieuwe technologieën

De onderzoekers merken tevens op dat de televisiekijkers ook voor de consumptie van sport een groeiende interesse in een brede waaier van nieuwe technologieën laat blijken. Daarbij wordt aangevoerd dat sportteams en competities steeds vaker op dergelijke platformen – zoals virtual reality en blockchain – beroep doen om hechtere banden met hun publiek te smeden.

In de Verenigde Staten kon de grootste interesse worden opgetekend om wedstrijden of ontmoetingen met topsporters in virtual reality te beleven. In Frankrijk bleek daarentegen de grootste vraag om in virtual reality trainingssessies of verkenningen van de stadions te kunnen meemaken.

Het gebruik van cryptomunten en non-fungible tokens kan eveneens op een groeiende belangstelling rekenen. De grootste interesse kan daarbij worden opgemerkt in India, Japan, de Verenigde Arabische Emiraten en Latijns-Amerika.

Verder blijkt dat 63 procent van de respondenten aangeeft geregeld naar wedstrijden of competities voor vrouwen te kijken. In Colombia loopt dat cijfer op tot een piek van 74 procent, tegenover 46 procent in Japan.

De Verenigde Arabische Emiraten toonden anderzijds de grootste belangstelling voor podcasts met sportcontent (47 procent), gevolgd door Brazilië (45 procent) en India (36 procent). De emirati demonstreerden ook de sterkste aandacht in gokactiviteiten rond sportwedstrijden (42 procent), gevolgd door Brazilië (38 procent) en India en Mexico (36 procent).

Meer