Teken aan de wand dat kan tellen: Rockefeller Foundation investeert niet langer in oliesector

De Rockefeller Foundation heeft besloten om alle activiteiten rond fossiele brandsrtoffen uit zijn investerings-portfolio te schrappen. Er zullen ook geen nieuwe investeringen in die sector worden overwogen. Dat heeft Rajiv Shah, president van de Rockefeller Foundation, in een interview met CNN Business gezegd.

De woorden van Shah zijn veelzeggend, want de de stichting werd in 1913 opgericht door ondernemer John D. Rockefeller, één van de grootste oliebaronnen uit de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Standard Oil

De Rockefeller Foundation beschikt over een portefeuille van 5 miljard dollar, oorspronkelijk afkomstig van de inkomsten uit de oliesector die Rockefeller met zijn bedrijf Standard Oil, dat hij op het einde van de negentiende eeuw had opgericht, had gegenereerd.

De Rockefeller Foundation is de jongste in een reeks investeerders die hebben beslist om hun belangen in fossiele brandstoffen af te stoten. Een toenemende groep institutionele groepen verlegt immers zijn investeringen naar belangen in uitstootarme energiesectoren. Partijen die nog wel in olie en gas blijven investeren, eisen bovendien vaak een transparante emissierapportage en duidelijk plannen voor een energietransitie.

‘De verbranding van fossiele brandstoffen blijkt niet noodzakelijk om de economie en de economische groei op lange termijn te blijven ondersteunen,’ aldus Shah. ‘Bovendien is de activiteit ook schadelijk voor de pogingen om de klimaatverandering af te remmen. Daarom hebben wij beslist om onze activiteiten in die sector onmiddellijk stop te zetten. Wij hopen bovendien dat ook andere instellingen zich hierbij zullen aansluiten.’

De Rockefeller Foundation is niet de eerste stichting van de familie Rockefeller die de banden met de fossiele brandstoffen heeft verbroken. Het Rockefeller Brothers Fund (RB Fund), in 1940 door de zonen van John D. Rockefeller opgericht, trok zich vijf jaar geleden al uit investeringen in fossiele brandstoffen terug.

In mei van dit jaar publiceerde het RB Fund bovendien een studie waarin duidelijk werd dat de portefeuille van het fonds sinds het afstoten van de investeringen in fossiele brandstoffen, superieure rendementen opleverde.

‘Toen we ons bij de desinvesteringsbeweging voegden, waren we ervan overtuigd dat het mogelijk was om zonder de blootstelling aan fossiele brandstoffen een investeringsportefeuille met grotere winstmarges en minder risico’s samen te stellen,’ betoogde Valerie Rockefeller, achter-achterkleindochter van John D.Rockefeller en voorzitter van de raad van bestuur van het RB Fund, destijds.

Pensioenfonds

Eerder deze maand kondigde ook het Common Retirement Fund van de New York State – met een portefeuille van 226 miljard dollar één van de grootste pensioenfondsen van de Verenigde Staten – een onderzoek te hebben opgestart naar alle energiebedrijven uit zijn portefeuille.

Bedoeling daarbij was te bekijken of de betrokken ondernemingen klaar zijn voor een energietransitie. Het fonds merkte op de meest risicovolle klimaatgerelateerde investeringen te zullen laten vallen.

Shah, die onder het presidentschap van Barack Obama het United States Agency for International Development (Usaid) leidde, zegt ervan overtuigd te zijn dat het fonds met zijn beslissing kan helpen om een duurzamere toekomst dichterbij te brengen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20