Zijn de Rockefeller’s nog van tel?

Gedurende de 20ste eeuw stond de naam Rockefeller synoniem voor macht en geld. Met die naam – en met het eraan verbonden fortuin- lag zowat alles binnen handbereik. Maar vandaag wordt hun invloed op de proef gesteld . De familie Rockefeller voert namelijk strijd om de Amerikaanse oliegigant Exxon een groenere koers te laten varen. En die houdt allerminst van pottenkijkers.

Leden van de Rockefeller-stam, aandeelhouders van Exxon Mobil, willen dat er bij het energiebedrijf belangrijke koerswijzigingen worden doorgevoerd. Onder meer willen ze dat de taken van chief executive Rex Tillerson worden gesplitst en sturen ze aan op de benoeming van een onafhankelijke voorzitter van de raad van bestuur. De Rockefeller-stam is slechts een kleine aandeelhouder van Exxon Mobil, maar wel een belangrijke naam. Oliebaron John D. Rockefeller stond in 1870 aan de wieg van Standard Oil Company, een voorvader van Exxon Mobil. Zijn nazaten ondersteunen nu de voorstellen van een aantal aandeelhouders die het functioneren van CEO  in vraag stellen. De topman slaagt er volgens hen niet in om in te spelen op de toekomstige uitdagingen van de energiesector.

Toch lijken drie van de vier resoluties die de familie indiende het niet te gaan halen.

Sinds het conflict losbarstte is de familie in de media fel bekritiseerd. De nakomelingen van John D. Rockefeller Sr worden verwende kinderen genoemd ‘die hun schuldgevoel over hun door oliegeld besmeurd fortuin trachten te verdoezelen‘. Op de Amerikaanse nieuwszender CNBC werden ze  zelfs”limousine liberals” (een equivalent van kaviaarsocialisten) genoemd, die het management van Exxon beter aan Exxon zouden overlaten.

Dat de familie Rockefeller aan geld en macht heeft ingeboet staat buiten kijf. Volgens Exxon bezitten ze amper 0,006% van de aandelen (de familie beweert over een belangrijkere participatie te beschikken)  en verdienen ze zeker geen speciale aandacht. De enige Rockefeller die nog in de Forbes Rich List is opgenomen is de 93-jarige ex-bankier David Rockefeller (foto), wiens fortuin op $ 2,8 miljard wordt geraamd en die dit jaar $ 100 miljoen aan Harvard schonk. Minder goed vergaat de zowat 150 bloedverwanten van John D. Rockefeller Sr. Dat zijn de  leden van de zogenaamde ‘vijfde-zesde’ generatie, de laatste generatie Rockefellers en de eerste die er volgens insiders niet in zal slagen om uitsluitend van hun slinkend fotuin te blijven leven.

Volgens critici is geen enkele Rockefeller er de laatste 20 jaar in geslaagd om zelf een significnat fortuin te verzamelen door een eigen zaak op te starten. Robert Frank, de auteur van het boek ‘Richistan‘,  beweert kennis te hebben van leden van de ooit schatrijke familie die financiële hulp hebben gezocht bij een miljonair uit New York om een zakelijk project op te starten. ‘Stel je voor’, zou die hebben gezegd, ‘ik heb geld geleend aan een Rockefeller.’

Toch verdienen de Rockefellers ook bewondering. In liefdadigheid hebben ze zaken gerealiseerd die ongeëvenaard zijn. Bewijs daarvan zijn hun recente inspanningen ten voordele van de door de aardbeving getroffen inwoners van China. Ook hun strijd de tegen armoede in de wereld is algemeen bekend. En de familale eenheid blijft intact. 73 van de 78 volwassen nakomelingen van John D. hebben de door de familie ingediende Exxon-resolutie  goedgekeurd. Een prestatie die geen enkele miljonairsclan wereldwijd hen nadoet.

Meer