Synthetische diamant is voor consument geen authentiek product

Consumenten raken steeds meer geïnteresseerd in de aankoop van diamanten die in laboratoria zijn gefabriceerd. Dat publiek komt bovendien uit de meest uiteenlopende inkomenscategorieën. Dat blijkt uit een rapport van diamantproducent De Beers, gebaseerd op een enquête bij vijfduizend consumenten in de Verenigde Staten. Toch blijft het publiek een belangrijk onderscheid maken tussen natuurlijke en synthetische diamanten.

Zelfs bij vermogende consumenten die geregeld duurdere juwelen met natuurlijke diamanten kopen, kan volgens De Beers een duidelijk bewustzijn over kunstmatige sieraden worden opgetekend.

Waarde

‘Het is duidelijk dat deze laboratorium-diamanten in de sector een bepaalde markt innemen’, zeggen de onderzoekers. ‘Daarbij moet vastgesteld worden dat 47 procent van de ondervraagden van oordeel is dat deze laboratorium-fabrikaten geen echte diamanten zijn.’

Slechts 6 procent van de respondenten zegt dat laboratorium-diamanten authentiek zijn. Natuurlijke diamanten halen hier een score van 60 procent. Tegelijkertijd merkt 41 procent op dat natuurlijk diamanten een romantische uitstraling hebben. Bij kunstmatige diamanten valt dat aandeel echter eveneens terug tot amper 6 procent.

‘Consumenten maken zich vooral bezorgd om het feit dat laboratorium-diamanten geen schaars product zijn en hun waarde niet zullen vasthouden’, luidt het.

Prijs

Toch blijken vele consumenten de aankoop van een kunstmatige diamant te overwegen. ‘Daarbij vormen prijsoverwegingen een belangrijk motief. Laboratorium-diamanten zijn immers goedkoper dan hun natuurlijke tegenhangers’, zeggen de onderzoekers.

‘Maar daarnaast wijzen vele ondervraagden ook op het modieuze karakter van de kunstmatige diamant. Anderzijds worden kunstmatige diamanten minder snel dan in het verleden gelinkt aan een sociaal en ecologisch verantwoorde productie.’

Uit het rapport blijkt nog dat 70 procent van de consumenten te kennen geeft voor de aankoop van juwelen met kunstmatige diamanten niet meer dan 1.000 dollar te willen betalen.

‘Dit kan voor de sector echter ook nieuwe mogelijkheden openen,’ merkt De Beers op. ‘Kunstmatige diamanten kunnen immers de interesse wekken van consumenten die vaker een leuke, maar betaalbare aankoop willen doen.’

De Beers lanceerde drie jaar geleden zijn divisie Lightbox Jewelry, die zich op de verkoop van synthetische diamanten moest toespitsen.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20