China kan diamantproductie een snel herstel garanderen

De vraag naar diamanten juwelen kan in de loop van dit jaar al de eerste tekenen van herstel tonen. Wereldwijd kan dat proces echter over verscheidene jaren worden gespreid. Dat staat in een rapport van consulent Bain en het Antwerp World Diamond Centre (AWDC). De onderzoekers merken daarbij op dat het herstel afhankelijk zal zijn van het lokale lockdown-beleid, de omvang van de overheidssteun en de verschuiving naar de online verkoop.

Tegelijkertijd maakt het rapport duidelijk dat het herstel van de sector zich eerst in China zal manifesteren.

‘De diamantindustrie stond al langer, nog voor de uitbraak van de coronacrisis, onder druk,’ benadrukt Olya Linde, onderzoeker bij Bain. ‘Die situatie is door de uitbraak van het virus Covid-19 verergerd, maar tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat de sector goede vooruitzichten op een snel herstel heeft.’

Productie

De diamantproductie daalde vorig jaar met 20 procent tot 111 miljoen karaat. Vier jaar geleden was nog een absoluut record van 152 miljoen karaat opgetekend. De verkoop van ruwe diamant, die het jaar voordien al met 18 procent was gedaald, kende vorig jaar nog eens een terugval met 33 procent.

‘De producenten, die met een sterk dalende vraag werden geconfronteerd, probeerden immers door een beperking van het aanbod de prijzen te verhogen,’ zeggen de onderzoekers. ‘De mijnbouwers werden van die achteruitgang het grootste slachtoffer. Hun winstmarges kenden een gemiddelde inkrimping met 22 procentpunt.’

‘Ook de verkoop dan diamantjuwelen viel onder invloed van de coronapandemie het voorbije jaar met 15 procent terug,’ aldus het rapport. ‘Maar daarmee presteerde de sector toch nog beter dan de bredere luxemarkt – zoals horloges, kleding en accessoires – die een omzetdaling met 22 procent moest melden.’

‘Consumenten die door de uitbraak van de coronacrisis geen kans meer kregen om te reizen, besloten immers vaak om het opgespaarde geld te investeren in de aankoop van juwelen, een product dat in een moeilijke economische periode een tastbaar bewijs van materiële rijkdom geeft. Verder kon ook worden vastgesteld dat de online sector vorig jaar al 20 procent van de totale diamantverkoop voor zijn rekening nam, tegenover 13 procent het jaar voordien.’

Heropleving

De onderzoekers wijzen er nog op dat de sector tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar opnieuw een stijgende vraag kon noteren. ‘Een wereldwijd sterk vakantieseizoen was daarvan het hoogtepunt,’ merkt Olya Linde op. ‘De industrie bewijst daarmee zijn veerkracht tegenover economische tegenspoed. Consumenten zijn immers overtuigd van de blijvende waarde van diamant.’

Vooral in China en de Verenigde Staten kon tijdens de feestdagen een sterke verkoop worden opgemerkt. Volgens het rapport zal de Chinese verkoop van diamantjuwelen dit jaar al een volledig herstel tonen, gevolgd door de Verenigde Staten de volgende twee jaar. In India daarentegen mag volgens Bain het herstel pas over drie jaar worden verwacht.

‘Vooral de groeiende vermogende bevolkingsgroepen en de verdere uitbreiding van de middenklasse in China en India zal de volgende jaren een belangrijke stimulans voor de diamantsector blijken,’ merkt Bain nog op. ‘Mogelijke bedreigingen voor een snel herstel van de markt zijn vooral een recessie met een dubbele dip en een sterkere concurrentie van andere luxesectoren.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20