De volgende drie jaar zal De Beers minder diamanten produceren

Mijnbouwer De Beers, onderdeel van de groep Anglo American, zal zijn diamantproductie de volgende jaren op een lager niveau terugschroeven. Dat heeft Mark Cutifani, topman van Anglo American, aangekondigd. Met deze beslissing wil het bedrijf volgens Cutifani vermijden dat er teveel voorraden ruwe diamanten op de markt zouden komen.

De productiebeperking moet de industrie helpen om een einde te maken aan de crisis die diamantsector dit jaar doormaakt.

Voorzichtigheid

‘De Beers verwacht volgend jaar een volume tussen 33 miljoen karaat en 35 miljoen te zullen ontginnen,’ benadrukt Cutifani. ‘Bij eerdere prognoses was gewag gemaakt van een productie tussen 34 miljoen karaat en 36 miljoen karaat.’

Het jaar nadien wordt gemikt op een volume tussen 30 miljoen karaat en 33 miljoen karaat. Ook die prognoses liggen 1 miljoen karaat lager dan eerder was ingecalculeerd. Eenzelfde productieniveau wordt eveneens voor het jaar daarop aangekondigd.

Dit jaar rekent De Beers op een productie van ongeveer 26 miljoen karaat. Dat is beduidend minder dan de originele planning, waar een volume tussen 32 miljoen karaat tot 34 miljoen karaat was voorzien. De uitbraak van de coronapandemie heeft het management echter aangezet om zijn vooruitzichten te herbekijken.

‘Er is de nodige voorzichtigheid geboden bij de voorspellingen voor de toekomst,’ betoogt Cutifani. ‘De Beers wil zeker niet bijdragen tot een overbevoorrading van de markt. De evoluties zullen van bijzonder nabij worden opgevolgd. Pas wanneer we ons opnieuw comfortabel voelen met de markt en de prijzen weer stijgen, zullen we opnieuw aan een hoger productieniveau denken.’

Ook zonder de productiebeperking van De Beers zal het wereldwijd aanbod aan diamanten dit jaar gevoelig worden beperkt. ‘De pijplijn zal dit jaar met ongeveer 30 miljoen karaat worden verkleind,’ berekende Cutifani. ‘Dat is het gevolg van de verstoring van de productie door de uitbraak van de coronapandemie en van de sluiting van de mijn van Argyle. Minstens tweederde van dat verlies zal waarschijnlijk nooit meer op de markt komen.’

Eindejaarsperiode

Cutifani gaf wel aan ondertussen in de vraag naar diamant, na een bijzonder moeilijk jaar voor de sector, een aantal tekenen van herstel te kunnen ontwaren. ‘Het is nog enigszins voorbarig om conclusies te trekken voor het niveau van de eindejaarsverkoop,’ voerde hij aan.

‘Maar voorlopig kon wel over een relatief bemoedigend resultaat, ondanks de voor de hand liggende problemen door de coronacrisis in de Verenigde Staten, gewag worden gemaakt. In China heeft de markt sterke prestaties laten optekenen.’

De topman benadrukte echter dat voorzichtigheid blijft geboden. De sector is de voorbije jaren immers al door een reeks grote interne en externe gebeurtenissen geraakt. Cutifani verwees daarbij onder meer naar een kredietcrisis op de belangrijke Indiase markt twee jaar geleden, gevolgd door een sluiting van de overheidsdiensten wegens budgetproblemen in de Verenigde Staten.

Anglo American benadrukte wel dat de verkoop van ruwe diamanten door De Beers tijdens de tiende verkoopcyclus van dit jaar – tijdens de tweede week van december – met 4,8 procent is gedaald tegenover de vorige cyclus. De Beers organiseert tien verkoopcycli per jaar.

De verkoop haalde de laatste cyclus van het jaar een niveau van 440 miljoen dollar, tegenover 462 miljoen dollar tijdens de negende cyclus. Vorig jaar leverde de tiende cyclus een omzet van 426 miljoen dollar op.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20