“Synthetische brandstoffen bieden in de autosector weinig meerwaarde”

Synthetische brandstoffen bieden in de autosector weinig meerwaarde, volgens een onderzoek van de milieuvereniging Transport & Environment. De uitstoot van broeikasgassen ligt bij het product immers nagenoeg even hoog als bij motoren die op fossiele brandstoffen draaien.

De onderzoekers merken op dat de productie van synthetische brandstoffen met een bijzonder energie-intensief proces gepaard gaat. Bij de tests werd de synthetische brandstof vergeleken met ongelode benzine die met 10 procent ethanol werd gemengd (E10).

Energie-intensief

De onderzoekers wijzen erop dat de productie van synthetische brandstoffen met een energie-intensief proces gepaard gaat. “Dat is een bijzonder uitdagend gegeven, rekening houdend met de relatief beperkte capaciteit aan hernieuwbare energie die momenteel in Europa wordt opgewekt”, voeren ze aan.

Het rapport relativeert dan ook de duurzame eigenschappen die door de producenten van synthetische brandstoffen naar voor worden geschoven als een instrument om de ecologische impact van de verbrandingsmotoren te verminderen.

“Zolang motoren brandstof blijven verbranden, zal de wereld met de uitstoot van giftige gassen worden geconfronteerd”, benadrukt Julia Poliscanova, directeur duurzame mobiliteit bij Transport & Environment. “Wanneer bij de introductie van emissiedoelstellingen ruimte voor synthetische brandstoffen blijft, zal het publiek nog decennia met een vermijdbare luchtvervuiling worden geconfronteerd.”

De onderzoekers stelden vast dat synthetische brandstoffen en traditionele benzine vergelijkbare volumes stikstofoxiden uitstoten.

Tegenover de fossiele brandstoffen liggen de emissies van koolstofmonoxide bij synthetische alternatieven daarentegen bijna drie keer hoger, terwijl ook twee keer zoveel ammoniak in de atmosfeer terechtkomt. Bij de uitstoot van fijnstof laten de synthetische brandstoffen anderzijds beduidend betere prestaties optekenen.

Kosten

Het rapport wijst verder ook naar de hoge kosten voor de productie van synthetische brandstoffen. “Een wagen die vijf jaar op synthetische brandstoffen rijdt, zal aan de bestuurder 10.000 euro meer kosten dan een elektrische auto op batterijen”, stippen de onderzoekers nog aan.

In een reactie op de studie stelt Concawe, een onderzoeksorganisatie die door de petroleumindustrie is opgericht, echter dat synthetische brandstoffen wel degelijk hun plaats in de transitie van de energiesector hebben.

“We erkennen volledig dat elektrische voertuigen voor een groot aantal sectoren van de vervoersindustrie de belangrijkste oplossing zullen worden”, merkt Concawe op. “Maar om een snelle en duurzame transitie mogelijk te maken, moeten we op alle hernieuwbare energiebronnen kunnen vertrouwen, tenminste zolang er op de wegen voertuigen met verbrandingsmotoren blijven rijden.”

De organisatie wijst er nog op dat synthetische brandstoffen perfect in overeenstemming zijn met de emissienorm Euro 6 die de Europese Unie heeft opgelegd.

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20