Alarmerend IEA-rapport: “Als we doorgaan zoals nu, zal koolstofuitstoot tegen 2050 met slechts 40 procent dalen”

Met minder dan drie weken te gaan voor het begin van de cruciale CO26-klimaattop, heeft het Internationaal Energieagentschap (IEA) een alarmerend jaarverslag gepubliceerd. Als we doorgaan zoals nu, zullen we de verwachte klimaatdoelstellingen helemaal niet halen.

Met zijn rapport hoopt het IEA dat landen over de hele wereld over een “leidraad” zullen beschikken die hun leiders ertoe kan aanzetten om tijdens COP26 de juiste beslissingen te nemen. Als zij het aandachtig lezen, zullen zij inzien hoe dringend het is om meer actie te ondernemen om nefaste gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan.

Het IEA schat dat als landen de toezeggingen die ze tot nu toe hebben gedaan, nakomen (en dat moeten ze nog steeds), de koolstofuitstoot in 2050 met slechts 40 procent zal zijn gedaald.

De organisatie wees erop dat de kloof tussen de huidige plannen en de veranderingen die nodig zijn om halverwege deze eeuw de doelstelling van een netto-emissieneutrale uitstoot te halen, “opvallend” is. Om deze kloof te dichten is volgens het rapport de komende tien jaar tot 4 miljard dollar aan extra investeringen nodig.

We missen nu al de boot

In een interview met The Guardian wees Faith Birol, de uitvoerend directeur van het IEA, op de huidige situatie. “We zien een onhoudbaar herstel van de pandemie,” zei hij. Hij verwees met name naar de sterke groei van het gebruik van steenkool, dat bijdraagt tot de op één na grootste toename van de CO2-uitstoot in de geschiedenis.

De waarschuwing komt op een moment dat onder meer Europa wordt geconfronteerd met snel oplopende gasprijzen die de winterkosten voor de consument dreigen te doen stijgen, fabrieken dreigen te sluiten en de bevoorradingsketens voor levensmiddelen en detailhandel onder druk dreigen te zetten.

De crisis benadrukt de afhankelijkheid van ons continent van gas, terwijl de hernieuwbare energiesector nog niet in staat is aan de energiebehoeften te voldoen.

Voor het IEA is dit een “vroege waarschuwing” voor het risico van een te trage overschakeling op hernieuwbare energiebronnen. De heer Birol noemde recente beweringen – onder meer van Vladimir Poetin – dat de sterke stijging van de energieprijzen deels te wijten is aan de groene omschakeling “onjuist en misleidend“.

“We zullen zien dat in een wereld van schone energie de schokken van een verdubbeling van de olie- en gasprijzen veel minder voelbaar zullen zijn voor de consument,” zei hij.

Klemtoon op opkomende landen

In zijn interview wees de heer Birol er ook op dat de rijkste landen de opkomende landen moeten helpen om ook toezeggingen te doen om de uitstoot te verminderen. Hij zei dat 70% van de 4 miljard dollar aan extra investeringen naar opkomende markten en ontwikkelingseconomieën moet gaan.

Hij zou ook graag zien dat instellingen als de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds verplicht worden prioriteit te geven aan projecten voor schone energie in deze landen. Dit zou als katalysator werken voor privékapitaal.

“Wereldleiders moeten zeggen dat wij vastbesloten zijn: als je investeert in de oude energiebronnen, de vuile energiebronnen, loop je het risico je geld te verliezen. Als je in schone energie investeert, maak je een mooie winst,” zei hij.

Positieve noot

Hoewel het IEA graag aan de alarmbel wil trekken, wil het de wereld ook reden tot aanmoediging geven. Volgens het verslag kan een groot deel van de extra investeringen die nodig zijn om tot een netto-uitstoot van nul te komen, relatief gemakkelijk worden gerealiseerd.

Bovendien schat zij dat meer dan 40% van de vereiste emissiereductie kan komen van “kosteneffectieve” maatregelen, zoals het verbeteren van de efficiëntie, het beperken van gaslekkage of het installeren van windturbines of zonnepanelen waar deze al goedkoop en effectief zijn.

Tot slot wijst het IEA erop dat “netto nul” economische kansen biedt. Alleen al de huidige toezeggingen inzake emissiereductie zouden al 13 miljoen banen opleveren. Dit cijfer kan verdubbelen als de maatregelen worden geïntensiveerd.

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20