Het Internationaal Energieagentschap: “Nee, stijgende energieprijzen hebben niets te maken met de groene transitie”

De stijgende energieprijzen zouden wel eens een wereldwijd fenomeen kunnen worden. Maar Fatih Birol, directeur van het Internationaal Energieagentschap (IEA), houdt vol dat inspanningen om over te schakelen op hernieuwbare energie daar niets mee te maken hebben, en dat we in die richting moeten doorgaan. Birol wijst met een beschuldigende vinger in de richting van Rusland.

Waarom is dit belangrijk?

De wereld wordt getroffen door een sterke stijging van de energieprijzen, die wordt aangedreven door het herstel na de coronapandemie. De gas- en elektriciteitsprijzen rijzen de pan uit, met het risico dat de productie in sommige sectoren wordt stilgelegd en dat er zelfs black-outs komen om geld te besparen.

Het tekort aan aardgas treft alle Europese landen en zorgt ervoor dat de energieprijzen fors stijgen. De EU-landen zijn maandag in het Europees Parlement bijeengekomen in de commissies Energie en Milieu om het probleem van de stijgende energieprijzen te bespreken.

Fatih Birol, Turks econoom en directeur van het IEA, sprak zich uit over een onderwerp dat snel zorgwekkend zou kunnen worden: “Het is oneerlijk om deze hoge energieprijzen toe te schrijven aan de groene transitie. Het is niet waar. Sommige grote leveranciers aarzelen om in deze moeilijke dagen gas te sturen naar Europa en andere regio’s, ook al was dit volgens mij voor hen een gelegenheid om te onderstrepen dat zij een betrouwbare leverancier zijn”.

Deze insinuatie is met name gericht aan het adres van Rusland, dat onlangs door het IEA is verzocht de kleppen van de gaspijpleiding naar Europa verder open te zetten. De Russische president Vladimir Poetin gebruikt die gaspijpleidingen maar al te graag om druk op Europa te zetten. Deze maand heeft een groep wetgevers van het Europees Parlement opgeroepen tot een onderzoek naar de rol van Gazprom in de Europese prijspiek, waarbij het gedrag van de Russische leverancier hen deed vermoeden dat er sprake was van marktmanipulatie.

Minder windenergie

Wat ook de onderliggende oorzaak is van deze cyclische stijging van de gasprijzen, de windenergiesector heeft deze zomer niet op volle capaciteit kunnen draaien door een gebrek aan wind, en heeft zijn rol als groen alternatief dus slechts gedeeltelijk vervuld.

In ieder geval wilde Birol de assemblee van de EU waarschuwen voor de mogelijke risico’s van een populistische en milieuvijandige heropleving in verschillende landen, waar de prijsstijging mogelijk wordt toegeschreven aan de groene transitie en dus de facto aan een verminderd gebruik van aardgas. Birol benadrukt dat de huidige prijsstijging er niet toe mag leiden dat regeringen de doelstelling uit het oog verliezen om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken en de ergste gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen.

(NS, lb)

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20