Internationaal tarief voor uitstoot bedrijven zou koolstofemissies met 12 procent verminderen

Volgens een nieuw rapport van het World Economic Forum (WEF) en accountants- en belastingadviseurbedrijf PwC zou het creëren van een internationale prijs voor koolstofemissies de wereldwijde broeikasgassen met 12 procent kunnen verminderen. En dat zou kunnen aan een kostprijs van minder dan 1 procent van het wereldwijde bbp.

Uit het rapport blijkt dat als mondiale regeringen samen zouden overeenkomen om een ​​prijs vast te stellen voor vervuiling om de CO2-uitstoot te verminderen, de kosten daarvan lager zouden uitvallen dan de economische verliezen veroorzaakt door de gevolgen van een op hol geslagen klimaatcrisis.

De “koolstofinkomsten” die ’s werelds meest vervuilende bedrijven op die manier zouden genereren, kunnen ook worden gebruikt om huishoudens die onder druk staan ​​te helpen of geïnvesteerd worden in groene industrieën die helpen de uitstoot te verminderen en tegelijkertijd banen en economische groei te creëren, stipuleert het rapport.

75 dollar per ton CO2

Het rapport analyseerde een schema dat eerder dit jaar door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) was voorgesteld om de CO2-emissiereducties in de wereld tegen 2030 te versnellen in een poging om binnen 1,5°C tot 2°C van de opwarming van de aarde te blijven in vergelijking met pre-geïndustrialiseerde niveaus, zoals uiteengezet onder het akkoord van Parijs in 2015.

“We ontdekten dat dit kon worden gedaan zonder ernstige economische schade aan het levensonderhoud en het bedrijfsleven, hoewel de effecten over de hele wereld enigszins ongelijk zouden zijn. De kosten voor de samenleving en het bedrijfsleven om niet te handelen zijn veel groter”, volgens Bob Moritz, de wereldwijde voorzitter van auditgigant PwC.

Volgens de IMF-regeling zouden bedrijven met een hoge uitstoot van broeikasgassen, in landen met een hoog inkomen, worden onderworpen aan een koolstofprijs van 75 dollar voor elke ton uitgestoten koolstofdioxide. Dit zou dalen tot 50 dollar per ton voor vervuilers in midden-inkomenslanden en 25 dollar per ton voor lage-inkomenslanden.

Amper “koolstoflekkage”

Momenteel wordt de prijs van koolstof vastgesteld op ergens tussen 0 en meer dan 130 dollar per ton CO2-equivalent in verschillende wereldwijde regio’s. In sommige gevallen heeft dit tot een ongelijk speelveld geleid door het voor internationale bedrijven goedkoper te maken om koolstofrijke activiteiten, zoals productie, te verplaatsen naar landen zonder koolstofregelingen om te voorkomen dat ze een prijs betalen voor vervuiling.

Maar WEF en PwC ontdekten dat wijdverbreide deelname aan de koolstofprijs in de hele wereldeconomie, zelfs bij verlaagde tarieven voor lage- en middeninkomenslanden, zou leiden tot zeer weinig “koolstoflekkage” van bedrijven die hun productie verplaatsen naar landen waar de koolstofprijzen lager zijn.

Børge Brende, de president van WEF, zei dat hoewel de bevindingen van het rapport “uiterst positief” zijn, een enorme hoeveelheid samenwerking tussen regeringen en bedrijven uit de particuliere sector van cruciaal belang zou zijn. De politieke en technische uitdagingen achter het creëren van een wereldwijde koolstofprijs hebben plannen tot stilstand gebracht, waardoor een lappendeken van verschillende internationale regelingen is ontstaan ​​om de koolstofemissies te verminderen, waaronder verplichte handel in emissierechten en koolstofbelastingen, en vrijwillige regelingen voor koolstofcompensatie.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20