Studentenlening aanvragen met of zonder werk?

Als student kun je het soms behoorlijk lastig hebben: naast je studie moet je ook nog eens leren om op eigen benen te staan. Je moet dan dus niet alleen de dingen leren die voor je studie van belang zijn, maar ook die je zullen helpen om een leven met volwassen verantwoordelijkheden te kunnen leiden. Een van de dingen die een student dan ook onder de knie moet krijgen, is het omgaan met geld. Helaas kan het op orde houden van je financiën in bepaalde situaties best lastig zijn. Om die reden is het dan ook zeker niet ondenkbaar dat je, als student, zo nu en dan lijdt aan geldgebrek en je je genoodzaakt voelt om geld te lenen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen op financieel gebied.

Werken als student

Indien je een studie volgt waarbij je niet constant in de collegebanken hoeft te zitten en/of praktijkervaring op moet doen, dan heb je wellicht voldoende tijd over om een baantje te gaan zoeken. Met het geld dat je op deze manier verdient, kun je dan (voor een deel) in je levensonderhoud voorzien of zelfs je studie mee bekostigen. In de regel zul je het op financieel vlak wat ruimer hebben als je een baantje weet te vinden tijdens je studie, maar een garantie dat je nooit geld hoeft te lenen, is een dergelijke job uiteraard niet.

Ook wanneer je werk hebt als student kan het immers gebeuren dat er onverwacht een financieel probleem op je pad komt. Je hebt bijvoorbeeld niet voldoende geld gespaard, maar je laptop dient dringend vervangen te worden omdat je deze nodig hebt om aan je studieprojecten te kunnen werken. Ook zou je een lening aan kunnen gaan omdat je een studiereis wilt gaan maken, je inschrijfgeld moet voldoen of omdat je je studentenkamer in wilt richten en je op dat ogenblik niet de beschikking hebt over voldoende eigen middelen.

Studeren zonder (bij)baan

Helaas zal niet elke student in staat om naast zijn, of haar, studie een (bij)baan te nemen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je een erg zware studie volgt, je veel tijd kwijt bent aan het verwerven van praktijkervaring of je dagelijks veel tijd kwijt bent aan het pendelen van en naar je opleidingsplek. Op het moment dat je als drukke, maar werkloze, student krap bij kas zit, kun je uiteraard ook een lening nodig hebben. Net zoals bij een student die naast zijn, of haar, studie wel werkt, kan het doel waar je een lening voor aan wilt gaan erg divers zijn. Toch zal het doorgaans een stuk lastiger worden om een officiële kredietverstrekker te vinden die je onder deze omstandigheden geld wil lenen. Toch is ook dan je situatie niet uitzichtloos en kun je, onder bepaalde voorwaarden, eveneens geld lenen in de vorm van een studielening

Wat is een studielening?

Een studielening is een vorm van financiële ondersteuning die na een van tevoren overeengekomen periode terug dient te worden betaald, samen met een eveneens vooraf vastgestelde leenvergoeding (rente). Helaas kent de Vlaamse Gemeenschap momenteel geen studieleningen toe, maar kunne4n studenten binnen de Franse Gemeenschap hier wel een aanvraag voor doen. De Franse Gemeenschap kent namelijk wel studieleningen toe aan de ouders van leerlingen, of aan studenten van achttien jaar en ouder. Een studielening kan aan worden gevraagd als er een opleiding wordt gevolgd in het middelbaar- of het hoger onderwijs. Om een studielening te kunnen krijgen, zal een student echter dienen te voldoen aan uiteenlopende voorwaarden op het gebied van:

  • pedagogische aspecten,
  • (gezins)inkomsten,
  • Nationaliteit van de student,
  • samenstelling van het gezin,
  • leeftijd van de student

 Een studielening die verstrekt wordt door de Franse Gemeenschap en de provincie Luik kan eveneens aan worden gevraagd wanneer je tot de Duitstalige Gemeenschap behoort en aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Een persoonlijke lening aangaan als student

Indien je als student geld wilt lenen, kun je tegenwoordig dus niet terugvallen op de Vlaamse Gemeenschap, maar dat neemt niet weg dat je geen persoonlijke lening bij een andere kredietverstrekker aan kunt vragen. Voordat je dit echter gaat doen, zul je jezelf een aantal vragen dienen te stellen (en deze uiteraard eerlijk dienen te beantwoorden). Heb je wel een persoonlijke lening nodig? Op het ogenblik dat je wat geld hebt gespaard, dan zul je immers goedkoper uitzijn wanneer je dit aanwend voor de beoogde financieringen, in plaats van geld hiervoor te lenen.

Als student zul je, als je op zoek gaat naar een persoonlijke lening die bij je persoonlijke situatie past, al snel bij een zogenaamde studentenlening terechtkomen. De term studentenlening is in feite niets meer dan een commerciële benaming voor een persoonlijke lening. Dit soort leningen aan particulieren zijn door de overheid echter aan strenge wetten gebonden. Zo mag bijvoorbeeld de maximale looptijd van een lening slechts een bepaalde tijd bedragen. Studentenleningen worden door verschillende kredietverstrekkers aangeboden, die ieder hun eigen leenvergoeding mogen bepalen. Om die reden is het dan ook altijd zaak dat je de leenkosten van verschillende persoonlijke- en/of studentenleningen van meerdere met elkaar te vergelijken.

Waarom meerdere leningen met elkaar vergelijken?

Geld lenen kost altijd meer geld dat je aanvankelijk in handen hebt gekregen. Dit geldt voor alle leningen, en dus ook voor een lening die door een student en/of diens ouders af is gesloten, Een kredietverstrekker wil zich immers gecompenseerd zien voor het beschikbaar stellen van (een deel van) diens vermogen en voor het financiële risico dat het verstrekken van een lening met zich meebrengt. De leenvergoeding die over een openstaande schuld wordt berekend, zal doorgaans uit worden gedrukt in een bepaald rentepercentage.

Je kunt dan ook gemakkelijk een vergelijking maken van verschillende leningen door deze rentepercentages onder de loep te nemen. Zelfs wanneer het renteverschil op het eerste gezicht erg gering lijkt, kan dit de totale leenkosten die je moet gaan betalen toch aanzienlijk beïnvloeden. Door dus goed op de rentetarieven van leningen te letten, kun je de leenkosten vaak naar beneden brengen.

Een andere factor die de kosten van een persoonlijke- of studentenlening kan beïnvloeden, is de looptijd. De looptijd van een lening zal immers bepalen over welke periode er rente berekend kan worden over een openstaande schuld. Met andere woorden: naarmate de looptijd langer wordt, zal er vaker rente in rekening gebracht kunnen worden en zul je aan het einde van de rit met meer totale leenkosten betaald hebben, dan wanneer je voor vergelijkbare lening met een kortere looptijd zou hebben gekozen. Door echter voor een kortere looptijd te kiezen, zul je wel je (vaak toch al beperkte studentenbudget) meer onder druk zetten dan wanneer je de kosten van de lening over een langere periode uit kunt strijken.

Ouders sluiten een lening af of stellen zich garant

Op het moment dat je een minderjarige student bent, dan is het niet mogelijk om zelf geld te lenen. Uiteraard kunnen je ouders dit wel voor je doen, en kun je eventueel later als je meerderjarig bent de schuld van hen overnemen. Maar ook als je de achttien al gepasseerd bent, kunnen je ouders je helpen als je geld nodig hebt tijdens je studie, maar je niet in aanmerking komt voor het afsluiten van een lening (bijvoorbeeld omdat je geen studentenjob hebt): je ouders kunnen zich dan garant stellen voor de terugbetaling van de leensom en bijkomende kosten van een persoonlijke- of studentenlening.

Op die manier krijgt een kredietverstrekker meer zekerheid en zal de kans van slagen doorgaans een stuk groter worden. In de praktijk betekent dit namelijk dat wanneer de student de lening niet zelf af kan lossen, de nog openstaande schuld verhaald kan worden op zijn, of haar ouders. Bij een garantstelling zal dus niet alleen de student, maar ook de persoon die garant staat, het leencontract moeten ondertekenen. Het financiële risico dat de kredietverstrekker loopt zal zo een stuk kleiner worden waardoor deze eerder geneigd zal zijn om akkoord te gaan met de aanvraag van een persoonlijke- of studentenlening.

Conclusie

Een studie volgen, is vaak een dure zaak omdat je met uiteenlopende kosten te maken kunt krijgen. Lang niet altijd zul je echter in de gelegenheid zijn (geweest) om voor bepaalde kosten op tijd geld opzij te zetten. Wanneer je als student in geldnood zit, kun je )of je ouders) onder bepaalde voorwaarden echter geld lenen. Over het geleende geld zal echter altijd een zekere leenvergoeding worden berekend in de vorm van rente. Door het ondertekenen van het leencontract ga je akkoord om zowel de leensom als de leenvergoeding op tijd (en volgens de overeengekomen afspraken) aan de kredietverstrekker (terug) te betalen.

Wanneer je een studentenjob hebt, en dus over een bepaald inkomen kunt beschikken, zal een kredietverstrekker eerder geneigd zijn om je geld uit te lenen, maar wanneer je naast je studie geen werk hebt, kan de aanvraag van een lening al snel op een teleurstelling uitlopen. Als niet werkende student zul je dan ook vaker de hulp van bijvoorbeeld je ouders in moeten schakelen om je financiële problemen de baas te worden. Je ouders kunnen je wellicht geld lenen, maar ook een lening aangaan waarmee je een bepaald studieproject bekostigd of zich garant stellen voor studenten- of persoonlijke lening die jij aan wilt gaan. In alle gevallen zul je echter goed moeten weten waar je precies mee bezig bent en op welke manier je de minste leenkosten hoeft te betalen. Verder is het zaak dat je weet hoe je een bepaalde lening, inclusief de bijbehorende kosten, weer probleemloos en geheel volgens de gemaakte afspraken af gaat lossen. Door op een onverantwoorde manier geld te gaan lenen (als student, maar ook als andere kredietnemer) loop je nu eenmaal de kans om jezelf alleen maar verder in de financiële nesten te werken. Dit moet je dan ook kosten wat kost proberen te voorkomen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20