Stijgende olieprijzen kunnen stimulans voor elektrische auto zijn; maar vormen bedreiging voor economisch herstel

Stijgende olieprijzen zouden de overstap naar klimaatvriendelijke energietoepassingen kunnen versnellen. Autobestuurders zouden door hoge brandstofprijzen immers kunnen beslissen om vroeger dan gepland naar een elektrische wagen over te stappen. Dat blijkt uit een rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

Tegelijkertijd waarschuwt het agentschap echter dat de hogere olieprijzen een bedreiging zouden kunnen vormen voor het economisch herstel na de coronacrisis.

Records

“De wereldwijde vraag naar ruwe olie steeg in juni met gemiddeld 3,2 miljoen vaten per dag in vergelijking met de maand voordien”, merkt het agentschap op. “Er moest echter worden vastgesteld dat de olieproductie met die stijgende vraag geen gelijke tred houdt.”

“Dat heeft geleid tot een gestage stijging van de marktprijzen. De olieprijzen zijn dit jaar al met twee derde tot 77 dollar per vat gestegen. Die evolutie zou in een marktvolatiliteit kunnen uitmonden, tenzij de grote olieproducenten hun activiteiten opvoeren.”

“In de Verenigde Staten worden chauffeurs door de stijgende prijzen al geconfronteerd met recordhoge kosten om hun benzinetanks te vullen”, voert het agentschap aan. “Hierdoor wordt het gebruik van de elektrische auto relatief goedkoper.”

“Dat kan een groter aantal automobilisten aanzetten om eerder dan gepland tot de aanschaf van een elektrische wagen over te stappen. Daardoor kan de uitstoot van broeikasgassen door het transport gevoelig worden teruggedrongen. Maar de hogere brandstofprijzen kunnen anderzijds de kosteninflatie in de wereldeconomie, vooral in ontwikkelingslanden, aanwakkeren.”

Transport

De wereldwijde vraag naar olie kende door de uitbraak van het coronavirus de sterkste terugval sinds de Tweede Wereldoorlog. Voor de uitbraak van de coronacrisis was er sprake van 100 miljoen vaten per dag. Onder invloed van de pandemie viel dat niveau echter terug tot 91 miljoen vaten per dag.

“Het economisch herstel kan echter ook voor een recordgroei zorgen, waardoor de vraag eind volgend jaar opnieuw het niveau zou bereiken dat voor de uitbraak van het virus werd geregistreerd,” voert het agentschap aan.

“Door de mislukte besprekingen tussen de Organisation of Petroleum Exporting Countries (Opec) en hun bondgenoten over een verhoging van de productie, mag op korte termijn slechts een stijging met 400.000 vaten per dag worden verwacht.”

“Tegelijkertijd moet er rekening mee worden gehouden dat de vraag tijdens het derde kwartaal van dit jaar 3,3 miljoen vaten hoger zou kunnen liggen dan de drie maanden voordien. Dat houdt onder meer verband met groeiende vraag naar luchtvervoer in Europa.”

“Dit onevenwicht zou tot een sterkere volatiliteit op de oliemarkt kunnen leiden”, besluit het energieagentschap. “Dat is niet wenselijk. Uiteindelijk draagt een ​​volatiliteit in de markt niet bij tot een ordelijke en veilige energietransitie en is het ook niet in het belang van producenten of consumenten.”

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20