Dominantie elektrische auto op wereldmarkt komt sneller dan verwacht

Over twaalf jaar zal in de wereldwijde verkoop van personenwagens bij het publiek een grotere vraag naar elektrische motoren dan naar andere types van aandrijving kunnen worden vastgesteld. Dat is vijf jaar vroeger dan eerder werd vooropgesteld. Dat blijkt uit een rapport van consulent Ernst & Young (EY), gebaseerd op de verwachte marktevoluties in Europa, China en de Verenigde Staten, die een groot deel van de wereldwijde autoverkoop voor hun rekening nemen.

Volgens de analisten wordt deze versnelling gedreven door de introductie van een strengere regelgeving, maar ook door een toenemende vraag bij het publiek naar emissievrij transport.

Europa

“In Europa en China wordt de vraag naar elektrische wagens gestuwd door een strengere regelgeving, die tot de strijd tegen de klimaatverandering moet bijdragen”, voert Randy Miller, specialist mobiliteit bij Ernst & Young, aan. “In die regio’s krijgen autofabrikanten en autobestuurders met aanzienlijke financiële sancties te maken wanneer voor de productie of aankoop van wagens met verbrandingsmotoren wordt gekozen.”

Miller verwacht dat Europa als eerste – over zeven jaar – de omslag zal maken naar een markt waar emissievrije modellen alle andere aandrijfsystemen overtreffen. Vijf jaar later zou hetzelfde gebeuren in China. Nog eens drie jaar verder zouden tenslotte ook de Verenigde Staten volgen.

“De Verenigde Staten hebben een achterstand opgelopen tegenover de andere toonaangevende markten in de wereld”, benadrukt Miller. “Onder het beleid van voormalig president Donald Trump werd immers extra steun verstrekt aan de sector van de fossiele brandstoffen.”

“Sinds het aantreden van zijn opvolger Joe Biden in januari van dit jaar, hebben de Verenigde Staten zich echter opnieuw aangesloten bij de Klimaatakkoorden van Parijs. Ook heeft Biden een budget van 174 miljard dollar gereserveerd om de overstap naar elektrische auto’s te versnellen. Daarbij is ook voorzien dat over het hele grondgebied van de Verenigde Staten een half miljoen laadstations worden geïnstalleerd.”

“De keuzes van huidig Amerikaans president Joe Biden kunnen een grote impact hebben op de wereldwijde autoverkoop”, zegt Miller. “Biden koestert ambitieuze doelen. Daardoor zullen de Verenigde Staten als een katalysator voor de toenemende verkoop van elektrische wagens kunnen functioneren.”

Millennials

Daarnaast moet volgens Miller echter ook worden gewezen naar de groeiende interesse die bij het publiek voor elektrische wagens kan worden opgetekend. “Momenteel hebben de autoconstructeurs wereldwijd al een budget van 230 miljard dollar geïnvesteerd in elektrische wagens”, betoogt de analist.

“Het aanbod elektrische wagens wordt steeds groter. Bovendien zijn die modellen ook veel aantrekkelijker dan de oorspronkelijke ontwerpen. Gekoppeld aan de incentives die voor de promotie van duurzame mobiliteit worden ingezet, kan gewag worden gemaakt van een omgeving die een optimistische visie op de verkoop van elektrische wagens toelaat.”

Verder wijst het rapport tevens op de impact van de millennial-generatie. “De houding van deze leeftijdsgroep tegenover transport is mee door de uitbraak van de coronapandemie getekend”, verduidelijkt Miller. “Voorzichtigheid wegens mogelijk besmettingsgevaar heeft bij hen geleid tot een zekere terughoudendheid tegenover het autodelen of het openbaar vervoer. Deze groep opteert dan ook vaak voor een autobezit met duurzame kernmerken.”

Het rapport merkt verder nog op dat Europa de volgende tien jaar wellicht wereldwijd marktleider in de verkoop van elektrische wagens zal blijven. Daarna zal China die leidende positie overnemen.

Wagens met verbrandingsmotoren zouden midden dit decennium nog ongeveer 66 procent van de wereldwijde autoverkoop vertegenwoordigen. Dat betekent wel een daling met 12 procentpunt tegenover vorig jaar. (lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20