Sponsorcontract Qatar Airways zorgt voor heibel op aandeelhoudersvergadering Bayern München

De samenwerking van de Duitse voetbalclub Bayern München met luchtvaartmaatschappij Qatar Airways kan niet op een massale steun van de supporters rekenen. Dat is nogmaals gebleken tijdens de jongste algemene vergadering van de club, waar een delegatie fans duidelijk zijn afkeuring voor de collaboratie met Qatar liet blijken.

De huidige samenwerking tussen Bayern München en Qatar Airways loopt over twee jaar af. De twee partijen zouden echter een verlenging van het contract overwegen.

Vele supporters voelen zich echter niet gemakkelijk bij de band die hun club heeft met het emiraat Qatar, dat al herhaaldelijk wegens schendingen van de mensenrechten op een ongunstige manier in de belangstelling is gekomen.

Medezeggenschap

Een delegatie supporters had gevraagd om de verlenging van het contract met Qatar Airways, dat een waarde van ongeveer 20 miljoen euro zou hebben, op de algemene vergadering van de aandeelhouders voor te leggen.

Supporters hebben in Duitsland medezeggenschap. De Duitse wet eist immers dat minstens 51 procent van de aandelen aan de supporters worden toegewezen. Toch konden de fans hun motie vraag tijdens de algemene vergadering niet naar voor brengen.

Een rechter had immers eerder beslist dat de club het punt niet op de agenda van de vergadering diende te plaatsen. Hij oordeelde dat sponsoringcontracten niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, maar door het bestuur van de club dienen te worden behandeld.

De supporters hebben al langer duidelijk gemaakt de samenwerking met Qatar af te wijzen. Recent nog haalden de fans bij een thuiswedstrijd van de club in de Allianz Arena een spandoek boven, waar ze de houding van Oliver Kahn en Herbert Hainer, respectievelijk chief executive en voorzitter van de club, in het dossier hekelden.

Kahn en Hainer kregen daarbij het verwijt dat ze in ruil voor sponsorgelden bereid waren al hun ethische principes op te geven. De supporters tonen zich vooral kritisch voor de schendingen van de mensenrechten in Qatar.

Angela Merkel

Bayern München heeft zijn samenwerking met het emiraat eerder al proberen te verdedigen. Karl-Heinz Rummenigge, voormalig voorzitter van de club, verwees daarbij naar afscheidnemend bondskanselier Angela Merkel.

“Zij heeft aan Duitse bedrijven drie jaar geleden gevraagd om de relaties met Qatar weer op te nemen”, betoogde Rummenigge. “Bayern München is een succesvolle voetbalclub, maar ook een commercieel bedrijf.”

Tijdens de algemene vergadering stelde Gregor Weinreich, voormalig voorzitter van de supportersfederatie van Bayern München voor om bij de aanbesteding voor het nieuwe sponsorcontract te opteren voor het beste alternatief.

Voorzitter Hainer wees er echter op dat de club nog geen enkele beslissing heeft genomen over een verderzetting van de samenwerking. “Ook Qatar Airways heeft trouwens nog geen concrete aanwijzingen gegeven het contract te willen verlengen”, voerde Hainer aan.

Uiteindelijk werd de algemene vergadering, waarbij een aantal supporters nog het ontslag van Hainer en Kahn hadden geëist, zonder een vergelijk afgesloten. Uli Hoeness, erevoorzitter van de club, gaf na afloop aan nog nooit eerder in de geschiedenis een slechtere vergadering bij Bayern München te hebben meegemaakt.

Meer