Spaanse slachthuizen moeten activiteiten op videobeelden vastleggen

In Spanje zullen de uitbaters van slachthuizen in de toekomst worden verplicht om in hun installaties videobewaking te installeren. Dat is het gevolg van een nieuw decreet dat door de regering van Spaans premier Pedro Sanchez is aangenomen. Gewag wordt gemaakt van een overwinning voor dierenrechtenorganisaties.

Spanje is volgens premier Sanchez met de maatregel het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijke wetgeving introduceert om de activiteiten van de slachthuizen te controleren. Het decreet moet nog wel door het Spaanse parlement worden gestemd.

Industrialisering

Met deze nieuwe wet wil de Spaanse regering een humane behandeling garanderen voor dieren die met het oog op menselijke voeding worden geslacht. De nieuwe maatregel wordt gezien als een overwinning voor dierenrechtenorganisaties. Onder meer de beweging Equalia voert al jaren campagne om de omstandigheden in de snel industrialiserende landbouwsector van Spanje te verbeteren.

“Deze regel plaatst Spanje op het gebied van dierenbescherming in de voorhoede van Europa”, beklemtoonde Alberto Garzon, de Spaanse minister van Consumentenzaken, in een commentaar op het decreet. “De maatregel zorgt voor het welzijn van dieren tijdens hun passage door slachthuizen, maar verbetert tegenover de consumenten ook de garanties voor de voedselveiligheid.” 

Het Spaanse ministerie van Consumentenzaken wijst erop dat de passage door de slachthuizen voor de dieren een bijzonder stresserend gebeuren is, waarbij de nodige maatregelen moeten worden genomen om de druk op de dieren tot een minimum te beperken en verwondingen te voorkomen.

Inspecties

Door het nieuwe decreet wordt Spanje de eerste lidstaat van de Europese Unie die een verplicht bewakingssysteem eisen voor een beter dierenwelzijn. Een gelijkaardige wetgeving is al wel geïmplementeerd in het Verenigd Koninkrijk en Israël.

De regels van het nieuwe decreet vereisen dat de camera’s de gebieden tonen waar de levende dieren worden aangevoerd, opgevangen en vervolgens verdoofd. De videobeelden moeten dertig dagen worden bewaard.

Inspecties kunnen worden uitgevoerd waarbij de beeldopnames moeten kunnen worden getoond. De grotere Spaanse slachthuizen moeten binnen het tijdsbestek van een jaar camera’s hebben geïnstalleerd. Hun kleinere sectorgenoten krijgen twee jaar tijd om aan de verplichtingen te voldoen.

Spanje heeft recent een aantal inspanningen gedaan om dieren beter te beschermen. Het land loopt volgens critici op het gebied van dierenrechten beduidend achter op andere lidstaten van de Europese Unie. Onder meer de stierengevechten blijven in Spanje een belangrijk discussiepunt.

(kg)

Meer