Illegale handel in wilde dieren en planten kent op Facebook nog altijd grote bloei

Het sociale netwerk Facebook blijft een bloeiende marktplaats voor de online handel in wilde dieren, ondanks de belofte van het platform om de illegale handel te bestrijden. Dat zegt een rapport van het internationale campagnenetwerk Avaaz.

Daarbij wordt opgemerkt dat medewerkers van Avaaz tussen de berichten en gesprekken op Facebook een aanzienlijk volume aankondigingen over de illegale handel in wilde dieren en planten – waaronder een aantal van de meest bedreigde soorten in de wereld – terugvonden.

Criminelen

De illegale handel in wilde dieren en planten is een van de belangrijkste sectoren van de grensoverschrijdende commerciële criminaliteit. Alleen drugs, mensenhandel en namaak genereren een grotere omzet.

Deze illegale activiteiten leiden bovendien tot een aanzienlijke economische en maatschappelijke schade, waaronder dierenmishandeling, de teloorgang van soorten en ecosystemen en zelfs een mogelijke overdracht van ziektes van dieren op mensen.

Facebook was vier jaar geleden een medeoprichter van de Coalition to End Wildlife Trafficking Online, die de illegale handel tegen het einde van het voorbije decennium met 80 procent wilde terugdringen. Het bedrijf zegt daarbij vooruitgang te hebben geboekt in de strijd tegen de illegale handel in dieren, maar het nieuwe rapport suggereert dat het platform voor dit soort activiteiten een populaire markt blijft.

De onderzoekers zeggen op Facebook op korte tijd een aanzienlijk aantal boodschappen met een potentieel schadelijke inhoud te hebben gevonden, waarbij onder meer cheetah’s, apen, leeuwenwelpen en slagtanden van olifanten werden gezocht of te koop werden aangeboden. Al deze dieren staan ​​vermeld in de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Cites).

Telefoonnummer

“Illegale handelaars in dieren schromen er zich niet voor om hun goederen in openbare groepen op Facebook aan te bieden”, merkt Ruth Delbaere, juridisch adviseur van Avaaz, op. “Ze aarzelen zelfs niet om in die berichten hun telefoonnummer te vermelden. Op Facebook vindt de illegale handel in wilde dieren plaats op klaarlichte dag.”

“Het gemak waarmee geïnteresseerden naar deze aankondigingen werden doorverwezen, suggereert dat de algoritmes van Facebook niet in overeenstemming zijn met het eigen beleid van het bedrijf of de inspanningen van de gemeenschap om de online handel in wilde dieren te beteugelen.”

“In plaats van de gegevens te gebruiken om de handel in wilde dieren en planten te bestrijden, lijken de algoritmes criminelen te helpen om hun bedrijf te laten groeien”, merkt Gretchen Peters, directeur van de Alliance to Counter Crime Online, op.

Uit het rapport bleek dat Facebook 13 procent van de verdachte berichten over de handel in wilde dieren had verwijderd voordat de aanwezigheid van de content door de onderzoekers aan het platform was gemeld. Maar ook nadat Avaaz het bedrijf van de mogelijk illegale boodschappen op de hoogte was gebracht, bleek na een week amper 43 procent van de betrokken berichten te zijn verwijderd.

“Facebook weet al lang dat de handel in wilde dieren op zijn platform floreert”, stipt de Amerikaanse politicus Raúl Grijalva, voorzitter van de commissie natuurlijke hulpbronnen in het Huis van Afgevaardigden, op in een reactie op de studie.

“Toch blijkt het bedrijf het probleem schaamteloos te negeren. In werkelijkheid maakt het platform deze praktijken zelfs mogelijk, waardoor het bedrijf een inbreuk pleegt op zijn eigen zelfverklaarde standpunt tegenover criminele activiteiten en dierenmishandeling.”

Vier jaar geleden had Grijalva, lid van de Democratische Partij, al opgeroepen tot een onderzoek naar de rol van het sociale netwerk bij de illegale handel in wilde dieren.

Het rapport roept Facebook op om zijn beleid te versterken, zodat een ​​einde zou worden gemaakt aan de illegale handel in dieren en planten. Tevens vraagt Avaaz ter zake een intensievere samenwerking met de overheid.

In een reactie zegt Meta, het moederbedrijf van Facebook, echter vraagtekens te plaatsen bij de validiteit van de methodologie van het onderzoek. Meta stelde tevens dat de resultaten van het rapport niet overeenstemden met de inspanningen die het bedrijf had gedaan om de handel in wilde dieren te bestrijden.

“Facebook heeft een baanbrekende technologie ontwikkeld om deze inhoud te helpen vinden en verwijderen”, voerde Meta aan. “Er werden popups met waarschuwingen gelanceerd om het publiek te ontmoedigen aan deze handel deel te nemen.”

“Er is hier echter sprake van een bijzonder vijandige omgeving en de daders tonen zich bijzonder volhardend. Bovendien veranderen ze voortdurend van tactiek om de maatregelen tegen hun activiteiten te kunnen ontwijken.”

Meer