Snel een lening voor studenten aanvragen

In het leven van de meeste studenten vinden er voortdurend dingen plaats die niet alleen erg boeiend en verrijkend zijn, maar die eveneens een aanzienlijk aanslag kunnen plegen op het beschikbare budget. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat je opeens tot de conclusie komt dat je binnen een paar dagen een belangrijke factuur moet hebben voldaan omdat je anders je studieboeken niet op tijd geleverd zult krijgen of je geen deel kunt nemen aan die interessante buitenlandse studiereis. In dat soort situaties is het goed te weten op welke manieren je eventueel snel een lening aan kunt vragen.

Kun je een studielening aanvragen?

Een studielening is een manier waarop je financiële ondersteuning ontvangt en waarbij je de leensom na een vooraf afgesproken periode terug moet betalen, samen met de overeengekomen leenvergoeding (rente). De Vlaamse Gemeenschap kent tegenwoordig helaas geen studieleningen toe. Alleen studenten binnen de Franse Gemeenschap kunnen hier wel een aanvraag voor doen. De Franse Gemeenschap kent immers wel studieleningen toe aan de ouders van leerlingen, of aan studenten vanaf de achttien jaar oud. Een studielening kan aan worden gevraagd op het ogenblik dat er een opleiding wordt gevolgd in het middelbaar- of het hoger onderwijs. Om een studielening te kunnen krijgen, zul je overigens wel moeten voldoen aan een aantal voorwaarden op het gebied van:

  • allerlei pedagogische aspecten,
  • de totale (gezins)inkomsten,
  • de nationaliteit van de student,
  • de gezinssamenstelling,
  • de leeftijd van de student

Een studielening die door de Franse Gemeenschap en de provincie Luik wordt verstrek kan overigens ook door studenten aan worden gevraagd die tot de Duitstalige Gemeenschap behoren en die uiteraard ook aan de gestelde voorwaarden voldoen.

Een persoonlijke lening afsluiten als student

Op het moment dat je als student geld wilt lenen, dan hoef je momenteel dus niet aan te kloppen bij de Vlaamse Gemeenschap, maar dat wil gelukkig niet zeggen dat je geen persoonlijke lening bij andere kredietverstrekkers aan zou kunnen vragen. Voordat je echter op deze manier geld gaat lenen, zul je jezelf wel enkele vragen moeten stellen (en deze natuurlijk volkomen eerlijk dienen te beantwoorden): heb ik daadwerkelijk een persoonlijke lening nodig? Als je namelijk je wat spaargeld hebt, dan zul je goedkoper uitzijn door dit te gebruiken, zeker in vergelijking tot de kosten waar je mee te maken krijgt als je een lening aangaat.

Wanneer je als student een voordelige persoonlijke lening wilt vinden die niet alleen snel kan worden afgesloten, maar ook bij je persoonlijke situatie past, dan zul je al snel bij een zogenaamde studentenlening terechtkomen. De term studentenlening betekent feitelijk niets meer dan een persoonlijke lening met een studie als leendoel. Dergelijke leenvormen zullen, omdat deze aan particulieren worden verstrekt, door de overheid aan strenge wetten zijn gebonden. Zo mag de maximale looptijd van een dergelijke lening maar een zekere tijd bedragen. Studentenleningen worden echter door diverse kredietverstrekkers aangeboden, die allemaal vrij zijn om de leenvergoeding, die berekend zal worden over de openstaande schuld, te bepalen. Om die reden is het dan ook altijd van belang dat je de leenkosten van meerdere persoonlijke- en/of studentenleningen van verschillende aanbieders met elkaar gaat vergelijken.

Minilening aanvragen als student

Het aanvragen van een studenten- of een persoonlijke lening is echter een tijdrovend proces. De kredietverstrekker zal immers een wettelijk verplichte toetsing uit dienen te voeren bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) om te zien of je wel op een verantwoorde manier geld kunt lenen (en dus geen betalingsachterstanden hebt, een wanbetaler bent of nog andere leningen hebt lopen).

Daarnaast kan het voor een student behoorlijk lastig zijn om een lening aan te gaan vanwege een gebrek aan inkomsten (bijvoorbeeld omdat je geen vaste baan hebt). In dat geval kun je echter een aanvraag doen voor een zogenaamde minilening. Dit is een kleine lening (van maximaal 1000 euro) met een zeer korte looptijd (van hooguit 3 maanden). Juist deze twee kenmerken zorgen ervoor dat een kredietverstrekker niet wettelijk verplicht is om een check bij het CKP uit te voeren en dus minder strenge eisen kan stellen aan de toekenning van de leensom. Door een minilening aan te vragen kun je dus niet alleen geld lenen als je niet veel inkomen hebt, maar ook zul je al binnen een paar dagen de gevraagde leensom in handen kunnen hebben.

Uiteraard zal een kredietverstrekker die minileningen aanbiedt wel altijd een interne beoordeling maken van je leenaanvraag. Bovendien zul je rekening moeten houden met een erg hoge leenvergoeding die zal worden berekend over de schuld die je op deze manier opbouwt. De kredietverstrekker zal namelijk niet alleen extra kosten in rekening brengen voor de snelle afwikkeling van de leenaanvraag, maar ook zeker inspelen op de dringende geldnood van de aanvrager. Het is dan ook van groot belang dat je exact weet hoe je de minilening en deze leenvergoeding op het overeengekomen moment terug gaat betalen. Te laat de schuld aflossen zal namelijk voor nog meer kosten gaan zorgen.

Waarom verschillende leningen met elkaar vergelijken?

Geld lenen kost altijd meer geld dat je feitelijk in handen hebt gekregen. Dit geldt voor alle leningen, en dus ook voor een lening die door een student en/of diens ouders af is gesloten, Een kredietverstrekker wil namelijk gecompenseerd worden voor het beschikbaar stellen van (een deel van) diens vermogen en voor het financiële risico dat het verstrekken van de lening met zich meebrengt. De leenvergoeding die over een openstaande schuld wordt berekend, zal over het algemeen in een bepaald rentepercentage weer worden gegeven.

Je kunt vrij eenvoudig een goede vergelijking maken van meerdere leningen door de rentepercentages te bestuderen. Zelfs op het ogenblik dat het renteverschil op het eerste gezicht erg klein lijkt te zijn, is het toch mogelijk dat de totale leenkosten die je moet gaan betalen hierdoor toch aanzienlijk worden beïnvloed. Door dus goed op de rentetarieven van leningen te letten, kun je de leenkosten dikwijls wat laten dalen.

Een ander aspect dat de kosten van een persoonlijke- of een studentenlening kan beïnvloeden, is de looptijd. De looptijd van een lening zal immers bepalen over welke periode er rente berekend zal gaan worden over de schuld die nog openstaat. Met andere woorden: wanneer de looptijd dan ook langer wordt, zal er vaker rente in rekening gebracht kunnen worden en zul je aan het einde van de rit met meer totale leenkosten te maken krijgen, dan wanneer je voor een vergelijkbare lening een kortere looptijd zou hebben gekozen. Door echter voor een kortere looptijd te kiezen, zul je wel je (vaak toch al schamele studentenbudget) meer onder druk zetten dan wanneer je de kosten van de lening over een langere periode uit kunt strijken.

Een ouder sluit een lening af of stelt zich garant

Op het ogenblik dat je een minderjarige student bent, dan is het onmogelijk om zelf geld te lenen. Natuurlijk kan een ouder dit wel voor je doen, en kun je eventueel later als je meerderjarig bent de opgebouwde schuld van hem, of haar, overnemen. Maar eveneens als je je achttiende verjaardag al achter de rug hebt, dan kan een ouder je helpen wanneer je geld nodig hebt tijdens je studie, maar je niet in aanmerking komt voor het afsluiten van een lening (bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van voldoende inkomen): je vader of moeder kan zich dan garant stellen voor de terugbetaling van de leensom en bijkomende kosten van een minilening, maar ook bij een persoonlijke- of studentenlening.

Door een garantstelling krijgt een kredietverstrekker namelijk meer zekerheid en zal de kans van slagen over het algemeen een stuk groter worden. In de praktijk betekent dit namelijk dat wanneer je zelf de lening niet af kunt lossen, de nog openstaande schuld verhaald kan worden op je ouder. Bij een garantstelling zal dus niet alleen jijzelf, maar eveneens de persoon die garant staat, de leenovereenkomst moeten ondertekenen. Het financiële risico dat de kredietverstrekker loopt zal op die manier een stuk kleiner worden waardoor deze eerder geneigd zal zijn om de aanvraag van een minilening, een persoonlijke- of een studentenlening te accepteren.

Online leningen vergelijken en aanvragen gaat sneller

Wanneer je tijd wilt besparen bij het vergelijken en het aanvragen van een lening, dan is het internet een uitstekend hulpmiddel. Vandaag de dag bieden namelijk steeds meer kredietverstrekkers de mogelijkheid om op hun website leensimulaties uit te voeren, offertes aan te vragen en zelfs de definitieve leenaanvraag te regelen. Door digitaal gegevens te versturen, zul je dan ook flink wat tijdwinst kunnen boeken (onder andere omdat je geen afspraak hoeft in te plannen met een adviseur op het kantoor van een kredietverstrekker).

Daarnaast kun je doorgaans online gemakkelijker meerdere leningen en aanbieders met elkaar vergelijken (op basis van gegevens op hun eigen websites of door gebruik te maken van zogenaamde vergelijkingswebsites). Zelfs het aanvragen en vergelijken van meerdere leningen bij verschillende aanbieders zal digitaal veel sneller zijn gebeurd, dan wanneer je dit karwei in de fysieke wereld zou gaan klaren. Overigens kun je een zoekmachine, zoals Google, erg goed gebruiken als je wat meer te weten wilt komen over de reputatie van een bepaalde kredietverstrekker of de tevredenheid van klanten over een bepaald leenproduct dat aan wordt geboden.

Conclusie

Haastige spoed is nooit goed, dat geldt uiteraard ook voor studenten die een lening aan willen vragen. Op het moment dat je immers haast zet achter het lenen van geld, zal dit je doorgaans extra kosten opleveren en bovendien loop je de kans dat je een minder gunstige deal sluit. Het devies luidt dan ook: zelfs als je snel een lening aan wilt gaan, is het zaak om precies te weten waar je mee bezig bent en wat de gevolgen zullen zijn van de actie die je hebt ondernomen. Je kunt echter wel aardig wat tijd en moeite besparen door online offertes aan te vragen, vergelijkingen te maken en zelfs de definitieve aanvraag voor een lening te regelen.

Bij voorkeur neem je dan ook ruimschoots de tijd om uit te zoeken welke leenvorm en aanbieder je met de minste leenkosten op zullen zadelen. Dit kun je doen door meerdere leenoffertes met elkaar te vergelijken en daarbij niet alleen op de rente en looptijd te letten, maar zeker ook de algemene voorwaarden aandachtig te bestuderen. Alleen dan zul je namelijk precies weten wat er van je wordt verwacht en waar of wanneer de kredietverstrekker bijvoorbeeld extra kosten voor in rekening zou kunnen brengen. Zo kom je achteraf niet voor onplezierige verrassingen en torenhoge leenkosten te staan. Geld lenen kost weliswaar geld, maar op te veel betalen voor een lening zit niemand te wachten (en zeker een student niet).

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20