Slaapgebrek maakt impact afleidingen gevoelig zwaarder

Afleiding vormt op de werkvloer een grote uitdaging. Gebrek aan slaap kan het probleem nog beduidend erger maken. Dat zegt een studie door wetenschappers van de Michigan State University, op basis van tests bij 234 proefpersonen. De respondenten kregen de opdracht een aantal taken uit te voeren. De proefpersonen werden bij de uitoefening van die opdrachten echter geregeld onderbroken. Die afleidingen bleken de zwaarste gevolgen te hebben bij individuen die door een tekort aan slaap waren getekend.

“Gebrek aan slaap is bij verstrooidheid een van de belangrijkste knelpunten,” zeggen de onderzoekers. “Onze studie toonde dat personen met slaapstoornissen veel meer moeilijkheden ervaren om na een afleiding weer snel naar hun oorspronkelijke taak terug te keren dan collega’s die wel voldoende rust hadden genoten.”

“Afleiding kan vaak een klein probleem lijken, onder meer omdat het fenomeen bijzonder frequent optreedt. In werkelijkheid moet afleiding als een reëel en ernstig probleem worden erkend. Men moet het fenomeen immers koppelen aan een verlies van productiviteit, nauwkeurigheid en veiligheid.”

Prestatieniveau

“Wanneer onze groep proefpersonen voldoende nachtrust had genoten, bleek iedereen zonder problemen de opgelegde taken te kunnen uitvoeren,” verduidelijken de onderzoekers. “Dat was echter heel anders wanneer een gedeelte van de groep de nachtrust was ontzegd.”

“Er ontstond een duidelijke kloof in de geleverde prestaties. Proefpersonen die onder een gebrek aan nachtrust leden, bleken een overduidelijk lager prestatieniveau te laten optekenen.” Bij de proefpersonen met een slaaptekort bleek 15 procent niet langer in staat de opgelegde taken uit te voeren. Bij hun uitgeruste collega’s faalde slechts 1 procent.

“Wie met een gebrek aan nachtrust de taken toch kon afwerken, maakte bovendien een groter aantal fouten,” benadrukken de onderzoekers. “Naarmate de taken langere tijd in beslag namen, liep ook het aantal gemaakte fouten op.

Geheugen

De problemen zijn volgens de onderzoekers ongetwijfeld gelinkt aan een ondermijning van bepaalde cognitieve vaardigheden. “Door het slaapgebrek is het voor de betrokkene veel moeilijker om relevante informatie in zijn geheugen op te slaan en efficiënt opnieuw te activeren,” betogen ze. “Mensen met slaapstoornissen waren minder goed in staat om de draad weer op te pikken waar de taak was onderbroken.”

“In het dagelijkse leven kan een slecht onderhoud van het geheugen aanzienlijke implicaties hebben,” zeggen de wetenschappers. “Ons onderzoek toont dat kleine afleidingen grote complicaties kunnen hebben wanneer er sprake is van slaapgebrek. Dat kan een grote impact hebben op de productiviteit.”

“In de loop van de dag krijgen werknemers met een grote reeks afleidingen te maken. Telkens opnieuw moet de werknemer zijn taak weer oppikken. Wanneer dat minder vlot gebeurt dan verhoopt, kan op het einde van de dag sprake zijn van een aanzienlijk verlies aan productiviteit. De kost van het slaaptekort kan bijzonder hoog oplopen.”

“Ook de nauwkeurigheid lijdt onder het slaapgebrek,” zeggen de onderzoekers nog. “Wellicht zorgt het slaapgebrek ervoor dat men bij het heropnemen van een taak een grotere kans loopt om cruciale onderdelen van de nodige informatie te vergeten.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20