Scheiden of niet? Alle financiële gevolgen

 

Op het moment dat je in het huwelijksbootje stapt, ga je er in de regel vanuit dat je voor de rest van je leven bij deze partner zult blijven. Helaas blijkt niet in alle gevallen dit ook echt te gebeuren. Jaarlijks scheiden er immers een heleboel stellen die elkaar ooit de eeuwige trouw hebben beloofd. Een echtscheiding zal in de meeste gevallen echter kostbaar zijn, en kan zelfs een verwoestende uitwerking hebben op alle betrokkenen, dus niet alleen de ex-partners, maar ook hu kinderen, ouders en grootouders. Volgens deskundigen zal alleen het overlijden van een echtgenoot een meer traumatische situatie veroorzaken. Een echtscheiding gaat echter gepaard met meer stress dan een gevangenisstraf, het overlijden van een naast familielid of het oplopen van persoonlijk letsel of ernstig ziek worden. Gelukkig zal de tijd uiteindelijk alle wonden helen en zal het begrijpen van het herstelproces helpen om er snel weer bovenop te komen.

Verwerking van het verdriet van een scheiding

Een heleboel deskundigen zijn van mening dat gescheiden mensen vijf stadia van verdriet doormaken die ook ervaren worden nadat een geliefde is overleden, te weten:

Ontkenning

Dit stadium kan beginnen op het moment dat je relatie nog steeds intact is. Het is een afweermechanisme dat je helpt om, om te gaan met pijn, in de meeste gevallen omdat je niet kunt geloven dat je op het punt staat om te gaan scheiden van je partner.

Boosheid

Het is natuurlijk om boos op jezelf te zijn omdat je partner een dwaas is, of je partner je heeft afgewezen, maar ongecontroleerde woede kan deze situatie nog erger maken, in het bijzonder op het moment dat er kinderen in het spel zijn. Helaas zijn er een groot aantal advocaten dat van deze woede profiteren tijdens de echtscheidingsprocedure en deze proberen zoveel mogelijk uit te breiden, of er voordeel uit willen halen door zich als onderhandelaar op te werpen. Hoewel het een natuurlijk gevoel is om je partner te willen straffen, zal het uiteindelijk juist heen averechts effect opleveren en de kans op een goed einde vaak ruineren. Bovendien kan het voor behoorlijk wat problemen zorgen bij het verder gaan en de draad van je leven weer op te pakken.

Afzwakken van de situatie

Dit is de fase waarin je probeert te alles wat er gebeurd is te herstellen en terug te keren naar de relatie. Hierbij wil je het opnieuw met je partner proberen zonder de fouten uit het verleden. Het is zelden logisch en in de regel zal dit dan ook leiden tot een onvermijdelijk mislukking. Scheidingen zijn namelijk het resultaat van een zekere onvrede over een heleboel, vaak uiteenlopende, kwesties die al een geruime tijd spelen, de kans dat deze snel op worden gelost of worden bevestigd is dan ook erg gering.

Depressie

In de praktijk blijkt dat een scheiding wordt ervaren, door alle betrokken partijen, als een aanzienlijk verlies van verwachtingen, zoals een gelukkige toekomst, financiële zekerheid, genegenheid en liefde. Als gevolg van dit alles, is het volkomen normaal om je verdrietig en verlaten te voelen en kan er zelfs toe leiden dat mensen van dag tot dag gaan leven. Als een depressie een beduidend belangrijker rol gaan spelen of kinderen gaat beïnvloeden, dan is het tijd geworden om hulp van buitenaf te gaan zoeken.

Aanvaarding

De laatste fase van het verdriet als gevolg van een scheiding zal zich voordoen op het ogenblik dat je eindelijk aanvaardt dat je relatie voorbij is en je dat je de hoop en de dromen die je deelde met je ex-partner achter je kunt laten. Dit wil echter niet zeggen dat je geen gevoelens van woede, schuld, of depressie meer voelt van tijd tot tijd. De frequentie dat je deze gevoelens ervaart zal echter afnemen en ook de intensiteit zal afzwakken. Als dit het geval is, dan is dat een teken dat je klaar bent om de brokstukken als gevolg van de relatiebreuk te lijmen en weer verder te gaan met je leven. Ook heb je dan weer voldoende eigen kracht om een ​​nieuwe weg in te slaan op zoek naar geluk. Je zult je bovendien onverschilliger op gaan stellen ten aanzien van je ex-partner en aanvaarden dat jullie levens gescheiden zijn. Zelfs als je kinderen samen hebt, dan zul je leren de ander te zien als co-ouder zonder dat er oud zeer naar boven hoeft te komen waarbij de kinderen als wapen tegen elkaar worden ingezet.

Om vooruitgang te boeken door deze verschillende stadia van verdriet, zul je uiteindelijk de situatie zoals die momenteel is gaan accepteren en zelfs dingen kunnen vergeven. Voorwaarde is echter wel dat je bepaalde gevoelens moet ervaren voordat je verder kunt gaan met de wederopbouw van je eigen leven en je met de ander verzoenen. Door voortdurend bezig te zijn met het verdriet en de boosheid van de scheiding kom je echter nauwelijks verder en zal je leven er niet alleen somber uitzien, maar ook zul je de scheiding nooit helemaal kunnen verwerken.

Deze emoties die eveneens vaak ervaren worden na een scheiding zijn onder meer:

Intense woede

Intense woede, en zelfs het gevoel van haat, is de belangrijkste emotie om lief te hebben. Het is dan ook een volkomen normale emotionele reactie op een afwijzing of schending van je vertrouwen. De mensen die intens boos worden na een echtscheiding zijn vaak de mensen die het meest bang zijn voor de situatie.

Totale shock

Hoewel veel mensen wel aan zien komen dat een scheiding onvermijdelijk is, kan de realiteit van de situatie als een volkomen shock aankomen en zelfs als overweldigend worden ervaren.

Afwijzing en wanhoop

Het is de aard van de mens om jezelf de schuld geven op het moment dat je het gevoel hebt dat je  af wordt gewezen door een andere, alsof het uiteenvallen volledig te wijten is aan een persoonlijke tekortkoming. Dit soort verwijten maken naar jezelf toe kan leiden tot gevoelens van wanhoop, en tegelijkertijd ook van afwijzing door je ex-partner.

Angst

Na een scheiding door te hebben gemaakt, zul je een onbekend terrein moeten betreden zonder kennis over de dingen die je te verwachten zullen staan. Ook zal het je ontbreken aan vertrouwen dat je de middelen bezit om deze situatie te overleven. De natuurlijke reactie op dit alles is dan ook vaak een gevoel van angst.

Bitterheid

Spijt en verdriet zullen vaak samen een ​​gevoel van onrechtvaardigheid oproepen. Je bent dan dus van mening dat je de scheiding, en de gevolgen ervan, niet hebt verdiend.

Selectief geheugen

Wanneer je bent gescheiden, kan je jezelf volledig gaan richten op de goede herinneringen en op die manier de belangrijkste redenen van de relatiebreuk vergeten. Als gevolg van een gebrek aan rationeel denken, zal er dan ook toe leiden dat veel gescheiden vrouwen terug zullen keren naar hun voormalige partners om uiteindelijk dezelfde teleurstellende resultaten te moeten ervaren. Beter stap je niet in deze val door te geloven dat de dingen een tweede keer anders zullen gaan, tenzij jij en je partner allebei bereid zijn om je volledig in te zetten om te veranderen en diverse zaken binnen de relatievolkomen anders aan te pakken.

Verder gaan na acceptatie van de scheiding

Over het algemeen kan worden gesteld dat je het beste zo snel mogelijk, of zelfs al tijdens de echtscheidingsprocedure, belangrijke stappen te ondernemen die ervoor moeten zorgen dat je het ​​gevoel van vertrouwen in jezelf kunt verbeteren en je oude persoonlijkheid weer kunt herstellen, zelfs op het ogenblik dat je ego gehavend en gekneusd is. Je mag namelijk niet vergeten dat je een waardevolle, unieke persoon bent dat de wereld een heleboel te bieden heeft. Je verdient het dan ook, net zoals elk ander mens, om geluk te ervaren. Bovendien moet je jezelf vertellen dat dit je succes zult gaan boeken, weliswaar met de nodige persoonlijke inzet en vastberadenheid, maar het gaat je absoluut lukken. Ieder mens zijn verrassend flexibel waardoor er een grote kern van waarheid schuilt in het gezegde dat de tijd alle wonden zal helen.

Emotionele kracht na een scheiding

Je eerste verantwoordelijkheid na een scheiding is om goed voor jezelf te zorgen, zelfs als je één of meerdere kinderen hebt. Op het moment dat je namelijk emotioneel niet sterk bent, dan kun je ook niet voldoende emotionele kracht geven aan mensen in je omgeving zoals aan je eigen kinderen. Het bereiken van een positieve gemoedstoestand, of zoals sommige mense4n het verwoorden: met je neus weer in de juiste richting wijzen, is namelijk van cruciaal belang als je door wilt gaan met je leven en steeds meer voortgang wilt boeken.

Deskundigen adviseren drie strategieën die je kunt gebruiken om te eenvoudiger te herstellen na een scheiding:

Een ondersteunend netwerk opbouwen en inschakelen

Door een netwerk te ontwikkelen van een groep vrienden waarbij je terecht kunt op het moment dat je nog bezig bent je aan te passen aan het vrijgezellenleven. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan vrienden of familieleden met wie je al een goede band had zowel voor als tijdens je relatie. Bij voorkeur mensen die je ook willen zien als een individu dat gescheiden is van een ex-partner. Overigens moet je verbaasd zijn als sommige vrienden, in het bijzonder de mensen die gezamenlijke vrienden waren, ver weg lijken te zijn na de scheiding. Er is echter niet mis mee om dit soort relaties te beëindigen zonder je schuldig of boos te voelen. Verder kun je wellicht mensen benaderen die zelf een scheiding door hebben gemaakt en het leven weer goed lijken op te pakken, of steun te zoeken bij mensen in je gemeente en/of maatschappelijke groepering. Verder zul je je bewust moeten worden van het feit dat andere mensen je nu anders zullen gaan zien waardoor je doorgaans zo een paar nieuwe vrienden hebt gevonden waarbij je de nodige steun kunt vinden.

Terugkrijgen van een eigen identiteit

Veel gescheiden mensen, in het bijzonder vrouwen, hebben een harde tijd op het ogenblik dat ze hun eigen identiteit terug willen krijgen na het doormaken van een scheiding. Dit is vooral aan de orde als het gaat om huisvrouw of een ouder die voor de kinderen thuis is gebleven. Door onder andere op zoek te gaan naar een nieuwe hobby, activiteiten te ondernemen, je te richten op oude interesses, zal je helpen om jezelf te ontplooien. Op een constructieve manier bezig blijven is dan ook vaak het advies dat deskundigen op dit gebied zullen geven. Je moet immers erkennen dat je de vrijheid hebt om jezelf, en de dingen die je gelukkig maken, mag gaan ontdekken, misschien is dit voor het eerst in jaren dat je dit gaat doen. Verder dien je in het heden te leven, verlichting te zoeken en (weer) te leren om te genieten van jezelf.

Overgangsrelaties zijn niet verkeerd

Je relaties hoeven niet gebaseerd te zijn op daten of het vinden van iemand die je partner zou kunnen vervangen. In plaats daarvan kun je je beter richten op het maken van nieuwe vrienden, zonder de druk te ervaren van een verbintenis op de lange termijn. Dit soort relaties kunnen je namelijk prima helpen om je leven weer op de rit te krijgen zonder vooraf verwachtingen te hebben van een bepaald persoon. Overgangsrelaties kunnen je bovendien helpen om je zelfvertrouwen weer op te bouwen en te zorgen voor een veilige haven. In de tussentijd kun je voor jezelf beoordelen wat het beste is voor jou.

Verantwoordelijkheden als ouder

Op het moment dat je één of meerdere kinderen hebt, dan is het belangrijk om de gevolgen van een scheiding zo veel mogelijk te beperken. Hoewel jij en je ex-partner niet meer samen door één deur kunnen, zal hij, of zij, nog altijd de andere ouder van je kinderen zijn. Om die reden mag de relatie die je hebt met je ex-partner niet de relatie van hem, of haar, met jullie kinderen niet in de weg staan. Het zal dan ook zaak zijn om te voorkomen dat je je ex-partner gaat demoniseren tegenover je kinderen, of je kinderen dwingen om partij te kiezen voor jou of de andere ouder.

Het advies van deskundigen luidt in veel gevallen dan ook dat je weliswaar met veel verdriet en persoonlijke gevoelens te maken zult hebben. Maar dat je desondanks altijd dient te voorkomen dat je kritiek gaat uiten op de andere ouder in het bijzijn van de kinderen. Hoewel dit je wellicht op dit moment een goed gevoel zal bezorgen, kan het op de lange termijn echter nadelige gevolgen hebben voor je kinderen.

Een ander deskundig advies aan gescheiden ouders luidt dat de ex-partners hun emotioneel gedrag goed in de hand houden om te voorkomen dat hun kinderen hierdoor geruïneerd worden. In het bijzonder moet een gescheiden ouder niet met de ander communiceren door middel van een kind. Ook een kind als een persoonlijk therapeut te zien, een kind als bondgenoot te maken door het delen van informatie met betrekking tot de scheiding, beschuldigingen in de richting van de ex-partner te uiten in zijn, of haar, bijzijn, of een kind te dwingen om hun leven aan te passen aan elke nieuwe partner, zijn dan ook zaken die absoluut uit den boze zijn. Gelukkig kunnen de meeste kinderen van gescheiden ouders, door het krijgen van de juiste begeleiding, ondersteuning en verzorging, na enige tijd hun gelukkige jeugd gaan hervatten.

Financiële zekerheid na een scheiding

Helaas zal een scheiding in een groot aantal gevallen leiden tot financiële problemen bij beide partijen die erbij betrokken zijn, in het bijzonder vrouwen die niet werken, bijvoorbeeld omdat ze voor het huishouden en/of de kinderen hebben gezorgd. Deskundigen wijzen erop dat het verlies van inkomen na een scheiding de levensstandaard van de betrokkene kan verminderen met wel 30 tot 40 procent. Vermogen dat samen met de ex-partner is verkregen, dien namelijk meestal te worden verdeeld, en kan zelfs betekenen dat er zaken moeten worden verkocht om geld op te halen. Dit geld t eveneens voor eigendommen die door beide partners werden gedeeld. Vrouwen zijn echter in veel gevallen onevenredig benadeeld na een scheiding, één op de vijf vrouwen komt dan ook onder de armoedegrens terecht als het gaat om inkomsten na scheiding.

In de regel is er een partner die bang is om berooid achter te blijven en een ander is juist bang om na een scheiding dakloos te worden. Dit zijn echter slechts een aantal voorbeelden van angsten die voort kunnen vloeien uit een moeilijke afwikkeling van de financiën tijdens een scheiding. Een scheiding doormaken zal om die reden dan ook voor beide betrokkenen een financieel probleem met zich meebrengen.

Het is een stuk duurder om twee afzonderlijke huishoudens te runnen omdat je dan niet langer meer de beschikking hebt over dezelfde inkomsten als toen je nog in een relatie zat. Om die reden zal het dan ook niet gemakkelijk zijn om een oplossing te vinden om aan de financiële behoeften van beide partijen te kunnen voldoen nadat er een scheiding plaats heeft gevonden. De kinderbijslag en de alimentatie die wordt ontvangen zal slechts zelden hoog genoeg zijn om beide ex-partners hun oude levensstandaard te laten behouden. Na de betaling of het ontvangen van steun zal er immers veel veranderen op financieel gebied in het leven van beide partijen. Als gevolg daarvan, zal er dan ook een extra druk rusten op de partner die beschikt over de voogdij over de kinderen om zo snel mogelijk te hertrouwen om de verloren inkomsten, of de taken die door de niet-werkende partner uit werden gevoerd te kunnen vervangen.

Uit statistisch onderzoek is vast komen te staan dat een tweede en een derde huwelijk een groter kans hebben om te eindigen in een scheiding, dan een eerste huwelijk. Om die reden, dien je extra zorg te besteden aan de onderhandelingen en de noodzakelijk procedures tijdens het doormaken van een eerste scheiding. Op die manier kun je er namelijk voor zorgen dat er voldoende middelen aanwezig zullen zijn om de kinderen te onderhouden die aan je toe worden gewezen.

Ondersteuning van het gezin zal in het gros van de gevallen van essentieel belang zijn voor de gescheiden ouder die de voogdij over de kinderen heeft gekregen. Deze steun zou kunnen bestaan uit de opvang van de kinderen, het delen van een huis of een zekere aanvulling van het gezinsinkomen op het moment dat dit noodzakelijk of mogelijk is. Op hetzelfde ogenblik moet de gescheiden ouder stappen ondernemen om de noodzakelijke behoeften en luxe van elkaar te kunnen onderscheiden. Noodzakelijke behoeften zijn immers dingen die van essentieel belang zijn om een ​​veilig en gelukkig leven te leiden, terwijl het vermogen en de kosten van tijdelijke pleziertjes volledig gezien kunnen worden als een vorm van luxe.

Sociale relaties na een scheiding

De meeste gescheiden mensen zullen uiteindelijk weer besluiten om zich weer te begeven op het vlak van dating en het vinden van een nieuwe relatie. Er kan echter geen ideale tijd worden bepaald of een moment vast worden gesteld waarop dit soort gevoelens weer de kop op zullen steken. Wel staat vast dat de binding met andere mensen, in het bijzonder op intiem vlak, als een menselijke behoefte kan worden genoemd.

Kort na een scheiding kan daten nog een beetje eng of onwennig aanvoelen. Het is waarschijnlijk namelijk alweer een tijdje geleden dat je je zorgen moest maken over je kleding, je uiterlijk en je gedrag. Het is dan ook heel normaal om te geloven dat de moraal veranderd is sinds je laatste afspraakje en dat wellicht van je zal worden verwacht dat je al intiem zult zijn na een eerste of tweede date. Gelukkig hoef je je absoluut geen zorgen te maken over dit alles. Je moet immers doen wat jezelf goed lijkt en dus niet direct dingen doen alleen maar om je date te plezieren of om een goede indruk te willen maken. Je hebt immers alle vrijheid om, zolang je tenminste respectvol en voorkomend bent, je te gedragen zoals je zelf wilt en niet zoals een ander van je verwacht.

Op het moment dat je de ouder van één of meerdere kinderen bent, dan moet je absoluut rekening houden met hun gevoelens als het gaat over het daten van hun vader of moeder. Je doet er in dit geval goed aan om uit te leggen dat volwassene mensen, net zoals kinderen, een heleboel vrienden hebben die voor hen nodig zijn om mee te kunnen socialiseren. Het is niet nodig dat je kinderen deel uitmaken van een bepaalde relatie, tenzij deze zich heeft ontwikkeld tot iets serieus. De intieme details van de relatie die je aangaat kun je echter beter helemaal voor jezelf en je nieuwe partner houden en niet met je kinderen delen.

Conclusie

In een ideale wereld, zou ieder mens zijn, of haar, ware liefde vinden en samen met deze persoon nog lang en gelukkig leven. In de echte wereld zullen mensen daarentegen fouten maken, na verloop van tijd veranderen ze zelfs en als gevolg van de stress en spanningen in het leven van alle dag zullen ervoor zorgen dat sommige relatie gedoemd zijn om te mislukken. Dit soort gevallen zijn, weliswaar erg pijnlijk, maar niet per definitie een enorme ramp die de wereld zal stoppen met draaien.

 

Een scheiding kan juist weer een nieuwe kans zijn om persoonlijk te groeien en nieuwe ervaringen op te doen. Voor bepaalde mensen betekent een scheiding dat ze opnieuw kunnen proberen om iets goeds te maken van een relatie, maar ook in de gelegenheid worden gesteld om na te denken, te leren, te groeien, en weer de draad van hun leven op te pakken. Het is dan ook zaak om de gevolgen van een scheiding, dus ook eventuele financiële verliezen, zo snel mogelijk onder ogen te zien en op een juiste manier aan te pakken. Elk scheiding zal immers voor beide partijen financiële gevolgen hebben die, in meerdere of minder mate, hun leven zal beïnvloeden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20