Scheepswerven Amerikaanse marine verkeren in bedenkelijke toestand

De marine van de Verenigde Staten moet de investeringen in de modernisering van zijn scheepswerven dringend opvoeren en versnellen. Dat staat in een rapport van het Amerikaanse Government Accountability Office. Opgemerkt wordt dat die modernisering veel meer zal kosten dan aanvankelijk was begroot. Er wordt aan toegevoegd dat de problemen ook de veiligheid van het land in het gevaar dreigt te brengen.

Vier jaar geleden lanceerde de US Navy een programma om zijn vier scheepswerven te moderniseren. In dit Shipyard Infrastructure Optimization Plan (Siop) was voor die werken, die over een periode van twee decennia zouden worden gespreid, een budget van 21 miljard dollar voorzien.

Verouderd

“Die modernisering heeft al veel te lang op zich laten wachten”, merken waarnemers op. “Sommige werven van de Amerikaanse marine waren al operationeel voor de oprichting van de Verenigde Staten. Andere sites werden tijdens de eerste wereldoorlog gebouwd.”

Volgens het rapport van het Government Accountability Office zijn de plannen van het Siop echter niet voldoende om de achterstand in onderhoud weg te werken. “In werkelijkheid loopt die achterstand nog verder op”, waarschuwt het rapport.

“De aanbestedingen voor herstellingen liggen nu zelfs 1,6 miljard dollar hoger dan vijf jaar geleden. Bovendien is het tijdschema voor het moderniseringsprogramma opgeschoven. Zelfs de planningsfase zal pas halverwege dit decennium zijn voltooid.”

“Hoewel de omstandigheden op drie werven – Pearl Harbor, Puget Sound en Portsmouth – zijn verbeterd, is de gemiddelde conditie van de infrastructuur bij de Norfolk Naval Shipyard de voorbije zes jaar, ondanks de investeringen van het Siop-programma, erop achteruit gegaan.”

“De vier werven verkeren bovendien allemaal officieel in een bijzonder slechte toestand. Er moet zelfs worden vastgesteld dat ze tot de meest onderkomen infrastructuur van het hele Amerikaanse leger behoren.”

Het rapport wijst er nog op dat de Amerikaanse marine zeventien droogdokken moet herstellen. Oorspronkelijk was voor die werken een budget van 4 miljard dollar voorzien. “Maar alleen al de kosten voor de renovatie van de eerste drie dokken zijn sindsdien al 4 miljard dollar gestegen”, luidt het. “Dat bedrag alleen al is gelijk met de oorspronkelijke begroting van de werken aan de zeventien dokken.”

Landsverdediging

Het rapport waarschuwt nog dat voor de uitvoering van het plan financiering nodig is die ver boven de niveaus ligt die de afgelopen jaren voor de infrastructuur van scheepswerven zijn toegewezen. Sommigen analisten noemden de schattingen van de kosten van de modernisering zelfs volkomen onjuist.

In het rapport drukt het Government Accountability Office zijn grote bezorgdheid uit over de vertragingen en de oplopende kosten. “Deze situatie ondermijnt de capaciteiten van de Amerikaanse marine om de nationale defensie te ondersteunen”, wordt er opgemerkt.

“De werven verzorgen het onderhoud van de nucleaire duikboten en vliegdekschepen van de Amerikaanse marine. De vier werven zullen in hun huidige conditie onmogelijk in staat zijn meer dan een derde van de droogdokken te leveren die de Amerikaanse vloot tot het einde van het volgende decennium nodig heeft.”

“Indien niet snel met de werken wordt begonnen, dreigen een aantal droogdokken van de Amerikaanse marine compleet verouderd te raken. Sommige dokken zijn te klein om aan de onderzeeërs van de nieuwere generaties te kunnen werken. Wanneer de duikboten van de Los Angele-klasse uit dienst worden genomen, zal dit infrastructuur niet langer kunnen worden gebruikt.”

“Geen enkele van de zeventien dokken is bovendien klaar om herstellingen uit te voeren aan de vliegdekschepen van de Ford-klasse, die nochtans al een een geschiedenis van zwaar onderhoud hebben opgebouwd.”

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20