Save the Children: “Wereldwijde onderwijscrisis dreigt in een verloren generatie uit te monden”

Het onderwijs van honderden miljoenen kinderen hangt aan een zijden draad, te wijten aan een ongekende combinatie van bedreigingen, waaronder de uitbraak van Covid-19 en de klimaatcrisis. Die waarschuwing staat in een rapport van de organisatie Save the Children naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar.

Opgemerkt wordt dat een kwart van de landen – vooral in de Afrikaanse Sub-Sahara – geconfronteerd worden met een schoolsysteem dat een hoog of extreem risico loopt om in te storten.

Congo

De Verenigde Naties ramen dat door de uitbraak van de coronapandemie voor de eerste keer in de geschiedenis ongeveer 1,5 miljard kinderen niet naar school konden gaan. Bovendien bleek dat minstens een derde van deze groep ook geen toegang had tot onderwijs op afstand.

“Nu een groot deel van de ontwikkelingslanden met een combinatie van onderling samenhangende crises – waaronder extreme armoede, de coronapandemie, de ineenstorting van het klimaat en geweld – wordt geconfronteerd, groeit de angst voor een verloren generatie leerlingen”, wordt er gewaarschuwd.

Uit de analyse van Save the Children bleek dat in acht landen een extreem risico aanwezig is dat het schoolsysteem zou instorten. De grootste problemen worden vastgesteld in de Democratische Republiek Congo, Nigeria en Somalië, op de voet gevolgd door Afghanistan.

Nog eens veertig andere naties – waaronder Jemen, Burkina Faso, India, de Filipijnen en Bangladesh – lieten een hoog risico optekenen.

Meisjes

Terwijl een groot deel van de ontwikkelde wereld dit schooljaar op een terugkeer naar een relatief normaal onderwijssysteem kan rekenen, moet volgens Unicef worden vastgesteld dat in andere regio’s meer dan honderd miljoen kinderen nog altijd met gesloten klassen worden geconfronteerd.

Dat heeft onder meer te maken met het feit dat het onderwijs in zestien landen door de strijd tegen het coronavirus nog steeds compleet is gesloten. Gevreesd wordt dat tussen de tien en zestien miljoen kinderen het risico lopen helemaal niet meer naar school te kunnen gaan. Daarbij blijken meisjes het meest kwetsbaar.

Rob Jenkins, directeur onderwijs bij Unicef, merkt op dat de wereld ook voor de uitbraak van de coronapandemie al met een onderwijscrisis moest afrekenen. “Nu lopen we het risico een volledige generatie leerlingen te verliezen”, waarschuwde hij.

“Dit probleem kan voor de slachtoffers levenslange implicaties hebben, tenzij we erin lukken om inhaalprogramma’s op te zetten die aan kinderen een uitgebreide ondersteuning bieden, niet alleen voor het leerproces, maar ook voor de geestelijke gezondheid, voeding en bescherming.”

(jvdh)

Meer