Onderwijs op afstand is voor vele kinderen in de wereld geen evidentie

De lockdowns door de coronacrisis hebben wereldwijd ook scholen verplicht de deuren te sluiten. Daardoor moest voor vele jongeren thuisonderwijs worden gezorgd. Dat blijkt echter lang niet voor iedereen een oplossing, want miljoenen kinderen in de wereld hebben geen enkele mogelijkheid van het internet gebruik te maken. Dat blijkt uit een rapport van Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties.

Het rapport van Unicef is gebaseerd op gegevens die in ongeveer honderd landen werden verzameld, waarbij de openbare toegang tot internet, televisie en radio werd gemeten.

Noodsituatie

‘In totaal ontberen naar schatting 463 miljoen kinderen de apparatuur of de elektronische toegang om onderwijs op afstand te kunnen volgen,’ zegt Henrietta Fore, directeur van Unicef. ‘Dit betekent dat bijna een derde van alle studenten die over de hele wereld door de coronapandemie zijn getroffen, geen toegang heeft tot virtueel onderwijs.’

‘Alleen al het grote aantal kinderen wiens onderwijs door de pandemie maandenlang volledig werd verstoord, moet op het gebied van onderwijs een wereldwijde noodsituatie worden genoemd. De negatieve gevolgen kunnen ook de volgende decennia nog zwaar wegen op de economie en de samenleving.’

De Verenigde Naties schatten dat wereldwijd 1,5 miljard kinderen door lockdowns of schoolsluitingen als gevolg van de pandemie zijn getroffen. Het rapport maakt daarbij wel gewag van grote geografische verschillen. ‘Onder meer moet worden vastgesteld dat de toegang tot onderwijs op afstand voor kinderen in Europa veel minder problematisch is dan in Afrika of sommige delen van Azië.’

‘Zelfs kinderen met een voldoende toegang tot communicatietechnologieën, kunnen door andere obstakels van het onderwijs op afstand worden uitgesloten,’ zegt Unicef nog. ‘Velen kunnen immers thuis ook niet over een goede werkruimte beschikken.’

‘Anderen worden geconfronteerd met de druk om voor het gezin ander werk uit te voeren. Verder is het in vele regio’s ook niet evident om bij het optreden van computerproblemen de nodige technische ondersteuning te vinden.’

Compenserend leren

De start van het nieuwe schooljaar noopt volgens Unicef in vele regio’s de overheid tot bijzondere initiatieven om de toegang tot het onderwijs te garanderen. ‘Er moeten prioritaire inspanningen worden gedaan om de scholen op een veilige manier te heropenen,’ zegt de organisatie.

‘Wanneer dat echter onmogelijk is, moet zoveel mogelijk onderwijs op afstand worden ondersteund. Tevens moet ervoor worden gezorgd dat de verloren instructietijd zoveel mogelijk door compenserend leren kan worden opgevangen.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20