Inkomenskloof heeft grote impact op onderwijsniveau jongeren

In België heeft de inkomenskloof een bijzonder grote impact op het onderwijsniveau. Dat blijkt uit een rapport van Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.

Gepeild werd naar de situatie van jongeren uit de lagere sociale klassen in een veertigtal lidstaten van de Europese Unie en de Organisatie voor Economische Samenleving en Ontwikkeling (Oeso). Op het gebied van onderwijs blijken de laagste sociale categorieën alleen in Israël slechtere scores te laten optekenen dan in België. Algemeen eindigt België in de ongelijkheidsrangschikking van Unicef op een 29ste plaats. De kleinste ongelijkheid werd opgetekend in Denemarken, gevolgd Finland en Noorwegen. Onderaan de rangschikking staan Israël en Turkije.

Gezondheid

Uit het onderzoek blijkt dat België op het gebied van inkomensongelijkheid bij jongeren met een 22ste plaats tot de middencategorie behoort. Het beste resultaat werd opgetekend op het gebied van gezondheid, waar het land op een 15de plaats eindigde. Wanneer echter naar levenstevredenheid wordt gekeken, vallen België terug tot een 30ste plaats. Het onderzoek toont volgens Unicef aan dat de overheden inspanningen dienen te doen om de ongelijkheid af te bouwen. Daardoor zal volgens de organisatie immers de situatie van de kinderen verbeteren. Er wordt daarbij op gewezen dat de beste scores in de studie kunnen worden vastgesteld bij landen die de kleinste ongelijkheid laten optekenen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20