Rome bouwt hekkens tegen overlast wilde everzwijnen

De Italiaanse hoofdstad Rome is naar een nieuwe strategie overgestapt in haar pogingen om de steeds terugkerende invasie van wilde everzwijnen in te dammen. Het stadbestuur heeft aangekondigd dat in twee wijken in het noorden van de stad zal worden getracht om met het plaatsen van speciale hekkens de routes van de dieren af te sluiten.

Op een aantal locaties werd ook al de invoering van een vrijwillige avondklok geadviseerd om eventuele confrontaties met de dieren zoveel mogelijk te vermijden.

Nieuwe nesten

Gedurende het lenteseizoen moet in Rome steeds weer rekening worden gehouden met overlast door everzwijnen. Tijdens die periode worden de jonge everzwijnen geboren en gaan de families op zoek naar extra voedsel. De buitenwijken van de steden vormen voor de dieren een dankbare basis voor ravitaillering.

De jongste periode werd er in Rome vooral overlast opgemerkt in een gebied ten noordwesten van Vaticaanstad (Municipios XIV) en de regio rond het Foro Italico en het Stadio Olimpico (Municipios XV).

Om het probleem aan te pakken werd enkele maanden geleden een technisch team opgericht, gecoördineerd door de Romeinse dienst van Landbouw, Milieu en Afvalbeheer. Het team kreeg daarbij ondersteuning van het Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana en het Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), het Italiaanse nationale instituut voor milieubescherming.

In eerste instantie werd een onderzoek opgestart naar het gedrag en de gewoontes van de dieren. Dat leidde tot een identificatie van de routes en de doorgangen die de everzwijnen gebruiken om de woonwijken binnen te dringen. Op basis van die gegevens werden de meest geschikte locaties bepaald voor de constructie van omheiningen en poorten.

“Bovendien bleken de verkregen gegevens ook voor gerichte interventies van de Azienda Municipale Ambiente (AMA), de stedelijke afvalbeheerder, bijzonder nuttig”, merkt de Romeinse overheid op. “De data maakten het immers mogelijk om verzamelpunten van vuilnis dicht bij de passages van de wilde zwijnen naar een andere locatie over te brengen.”

Vrijwillige avondklok

“Bij het plaatsen van de hekkens werd gekozen voor het gebruik van zogenaamde Keller-netten, die tot diep in de ondergrond reiken”, voeren de autoriteiten aan. “Dit moet voorkomen dat de dieren erin zouden lukken om zich een doorgang onder de barrière te graven.”

Het Romeinse stadsbestuur heeft daarnaast ook een informatiecampagne opgezet. Die moet de inwoners van de betrokken gebieden helpen om bij een confrontatie met de wilde dieren op een juiste manier te reageren. Eveneens werd een registratiesysteem opgezet waardoor burgers de aanwezigheid van everzwijnen in hun buurt kunnen melden.

Er werden brochures met een aantal preventiepraktijken onder de bevolking verspreid. “Onder meer moet absoluut worden vermeden dat afval of voedsel in het gebied zou worden achtergelaten“, waarschuwen de Romeinse autoriteiten daarbij.

“Bovendien mag men zeker niet de fout begaan om de dieren te storen, terwijl honden op afstand moeten worden gehouden. Bij een confrontatie moet men verder voor de dieren altijd een vluchtroute openhouden. Tenslotte moet absoluut worden vermeden de everzwijnen te voederen. Dat is trouwens wettelijk verboden.”

De Romeinse autoriteiten waarschuwen dat de bevolking vooral tijdens de nacht voor mogelijke onverwachte confrontaties met de everzwijnen alert moet zijn.

(evb)

Meer