Remmen volgend duurzaam mikpunt Europese autosector

Alle nieuwe auto’s die in de Europese Unie worden verkocht, zullen de uitstoot van fijnstof door hun remblokken moeten beperken. Die ingreep moet de sector helpen om zijn ecologische voetafdruk, in afwachting van het verbod van de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren vanaf midden volgend decennium, te verkleinen. Dat heeft Thierry Breton, Europees Commissaris voor de Interne Markt, verduidelijkt.

De maatregel vormt een onderdeel van het nieuwe kader Euro 7 waarmee de Europese Unie de emissienormen voor personenwagens, bestelwagens en trucks verder wil aanscherpen.

De voorschriften zullen uiteindelijk op een bredere waaier van verontreinigende stoffen, waaronder de microplastics uit banden en de duurzaamheid van elektrische batterijen, betrekking hebben. Euro 7 wordt voor personenwagens en bestelwagens over twee jaar ingevoerd. Nog eens twee jaar later volgen ook bussen en vrachtwagens.

Afweging

Volgens de Europese Commissie werd bij de nieuwe regelgeving een afweging gemaakt tussen de noodzaak om de vervuiling door de autosector terug te dringen tegenover de extra kosten die een dergelijke maatregel met zich mee zou brengen voor een autosector die al zwaar investeert in de overschakeling op emissievrije voertuigen.

Tevens werd opgemerkt dat de nieuwe normen kunnen worden bereikt met behulp van technologie die al beschikbaar is, zodat de autofabrikanten geen nieuwe prototypes van verbrandingsmotoren hoeven te ontwikkelen.

Thierry Breton stelde dat de autosector een zeer grote transformatie wil doorvoeren om koolstofvrij te worden. Hij voegde eraan toe dat de Europese Commissie streeft naar een betaalbare hervorming die de druk op zowel de consument als de industrie binnen aanvaardbare perken houdt.

Breton merkte nog op dat in de nieuwe regelgeving bewust een grotere aandacht wordt gericht op de emissies van de banden en remmen van de wagens. Die elementen zullen na de verdwijnen van de verbrandingsmotoren immers uiteindelijk bij de auto de belangrijkste bron van luchtverontreiniging worden.

De nieuwe grenswaarden voor voertuigemissies komen naast de klimaatwet en kunnen tegen midden dit decennium worden toegepast, hoewel de werkzaamheden voor de tests rond de uitstoot van fijnstof door de autobanden nog moeten worden afgerond.

Volgens de Europese Commissie zullen de nieuwe regels de uitstoot van stikstofoxide door personenwagens en bestelwagens tegen het midden van volgend decennium met ongeveer 35 procent verminderen tegenover het niveau dat acht jaar geleden werd vastgelegd. Bij bussen en vrachtwagens zou de inkrimping tot 56 procent moeten oplopen.

De extra kosten om aan de voorschriften te voldoen zouden de prijs van een auto of bestelwagen met 0,6 procent kunnen doen oplopen. Bij bussen en vrachtwagens zou er sprake kunnen zijn van een meerprijs van ongeveer 3,1 procent. De verordening vereist ook dat de tests worden uitgevoerd in een groter aantal verschillende rijsituaties.

Woordvoerders van de autosector stellen echter dat de nieuwe regels een overdreven zware belasting op hun industrie leggen. Daarbij wordt aangevoerd dat de ingreep uiteindelijk zelfs de overgang naar meer duurzame voertuigtechnologieën zal vertragen.

Zware belasting

Volgens leidinggevenden uit de auto-industrie vormen de regels een te zware belasting voor de sector en zullen ze de overgang naar schonere voertuigtechnologieën vertragen.

“Helaas is het milieuvoordeel van het voorstel van de Europese Commissie bijzonder beperkt, terwijl anderzijds de kosten van de voertuigen sterk worden verhoogd”, betoogde Oliver Zipse, chief executive van BMW en voorzitter van de European Automobile Manufacturers’ Association (Acea). “De maatregel richt zich op extreme rijomstandigheden die in de praktijk nauwelijks relevant zijn.”

Milieugroeperingen stelden daarentegen dat de voorstellen een gemiste kans betekenden. De critici hadden het daarbij over een historisch falen van de industrie om de giftige luchtverontreiniging te verminderen. Anna Krajinska, een analiste van de ecologische denktank Transport & Environment, wier daarbij op dat de voorstellen van de Europese Commissie zo zwak waren dat de auto-industrie ze zelf had kunnen opstellen.

Om een herhaling te voorkomen van het Dieselgate-schandaal – waarbij technologie werd gebruikt om emissietests te misleiden, zal Euro 7 het ook verplicht maken om gedurende de hele levensduur van het voertuig met sensoren de emissies te meten.

Deze informatie zal beschikbaar zijn voor de bestuurder en hem waarschuwen wanneer zijn voertuig de emissienormen overtreedt. Digitale oplossingen kunnen ook geofencing mogelijk maken, waardoor hybride auto’s in theorie op hun elektrische motor kunnen overschakelen wanneer zij een lage-emissiezone binnenrijden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20