Emissies Amerikaanse vrachtwagens bedreigen gezondheid 72 miljoen mensen

Het vervangen van vrachtwagens met een dieselmotor en de giftige stoffen die ze uitbraken door elektrische trucks zou in de Verenigde Staten tienduizenden levens redden. Dat staat in een studie van de American Lung Association. Wanneer alle vrachtwagens tegen het midden van deze eeuw emissievrij zouden rijden, zouden volgens de onderzoekers in de Verenigde Staten ruim 66.000 vroegtijdige overlijdens kunnen worden vermeden.

Om dat doel te bereiken moet volgens het rapport echter wel worden gegarandeerd dat de elektrische aandrijving van de vloot tegen het midden van volgend decennium volledig door duurzame bronnen zou worden gegenereerd.

Volksgezondheid

“De uitstoot van vrachtwagens vormt een grote bron van vervuiling die in de Verenigde Staten de volksgezondheid grote schade kan toebrengen”, werpt Will Barrett, directeur belangenbehartiging bij de American Lung Association, op.

“De overgang naar een emissievrij vrachtwagenverkeer en duurzame energiebronnen zou tegen het midden van deze eeuw niet alleen vele vroegtijdige overlijdens kunnen vermijden, maar ook bij twee miljoen mensen astma kunnen voorkomen. De betere luchtkwaliteit zou bovendien een financieel voordeel van 735 miljard dollar opleveren.”

Luchtverontreiniging door vrachtwagens wordt gelinkt aan lagere geboortecijfers, een verminderde ontwikkeling van de longen en de hersenen, chronische ademhalingsproblemen en cardiovasculaire aandoeningen en een verhoogd risico op dementie, kanker en een vroegtijdige dood.

“Langsheen de drukste vrachtwagenroutes van de Verenigde Staten wonen 72 miljoen mensen”, voeren de onderzoekers aan. “Een groot deel van die groep komt uit de armere bevolkingsgroepen en heeft ook heel vaak een gekleurde origine.” Uitstootvrije vrachtwagens zouden volgens het rapport ook 8,5 miljoen verloren werkdagen kunnen elimineren.

De drukste vrachtwagenroutes in de Verenigde Staten situeren zich in de regio’s Los Angeles, Chicago, Houston, Miami, San Diego, Phoenix en San Francisco. Snelwegen registreren in deze gebieden meer dan 8.500 vrachtwagens per dag.

“Twee jaar geleden vertegenwoordigden vrachtwagens ongeveer 6 procent van de totale Amerikaanse verkeersstromen”, zeggen de onderzoekers. “Maar de trucks genereerden wel 59 procent van de totale emissies ozon en stikstofdioxide en 55 procent van de uitstoot van fijnstof.”

Onevenwicht

“Twee van de meest wijdverspreide vervuilende stoffen die de gezondheid in het hele land beïnvloeden, worden veroorzaakt door een bijzonder kleine fractie van de voertuigen die zich in het verkeer begeven”, meldt Barrett nog. “Daarom zal de overstap naar een emissievrije toekomst in deze sector van groot belang zijn. Hopelijk zullen de autoriteiten een snellere overgang naar elektrische mobiliteit eisen.”

“Meer dan 40 procent van de Amerikanen leven in gemeenschappen met een ongezonde lucht”, stipt Barrett aan. “Zware vrachtwagens dragen in belangrijke mate bij tot regionale luchtverontreiniging en lokale gezondheidsproblemen. Daarvoor zijn echter oplossingen, zowel technologisch als beleidsmatig, beschikbaar.”

“Bovendien zijn meer mensen zich steeds meer bewust van de onderliggende oorzaken van de gezondheidsongelijkheid”, zegt Barrett nog. “De Amerikaanse bevolking zou het beleid moeten uitdagen en actie eisen om zo snel mogelijk aan de emissies een einde te maken.”

“Deze doelstellingen zouden iedereen ten goede komen, maar zouden vooral baten opleveren aan groepen die het meest aan de schadelijke vervuiling door vrachtwagens worden blootgesteld”, merkte Jacqueline Moline, epidemiologe bij Northwell Health in New York.

“Dit zou een positieve impact hebben op zowel de volksgezondheid als het leefmilieu, maar zou ook een meerwaarde leveren in de strijd tegen de klimaatverandering.”

Meer