Qatar moet titel van ‘rijkste plek ter wereld’ inleveren

Tegen het einde van dit decennium zal het Arabische emiraat Qatar als rijkste locatie van de wereld door het Chinese gokparadijs Macau zijn voorbij gestoken. Dat is de boodschap van een rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Opgemerkt wordt dat in Macau over twee jaar per hoofd van de bevolking een bruto binnenlands product van 143.116 dollar zal kunnen worden geregistreerd, tegenover 139.151 dollar in Qatar.

In het rapport wordt verder gewaarschuwd dat de kloof over vijf jaar nog verder zal zijn gegroeid, aangezien het casino-paradijs Macau op een snellere economische groei zal kunnen rekenen.

Heropleving

Het rapport wijst erop dat Macau opnieuw een periode van economische versnelde groei kent, nadat het gebied geruime tijd de druk heeft gevoeld van een aantal beperkende maatregelen van de Chinese overheid. De enclave werd immers geraakt door de beslissing van de Chinese president Xi Jinping om de corruptie sterker te bestrijden.

De gokinkomsten van Macau lieten het voorbije jaar een stijging met 19,1 procent optekenen. Het gebied, een vroegere Portugese kolonie, heeft zich als een gokparadijs ontwikkeld sinds de regio bijna twee decennia geleden opnieuw onder Chinese controle viel. Macau is de enige locatie in China waar casino’s legaal kunnen opereren.

Rijkere Chinese klasse

Macau heeft dan ook een grote aantrekkingskracht op de rijkere klasse van het Chinese vasteland. Dat heeft de economie van de enclave een sterke groei bezorgd. In het begin van deze eeuw had Macau per hoofd van de bevolking immers slechts een bruto binnenlandse product van ongeveer 34.500 dollar.

De omvang van de economie van de enclave heeft sindsdien dan ook een verdrievoudiging gekend. Over vijf jaar zal dat bedrag verder tot 172.681 dollar zijn opgelopen. “In Qatar zal daarentegen slechts een verdere groei tot 158.117 dollar kunnen worden gemeld,” aldus het rapport.

Diversifiëring in plaats van goksector

“Er is echter ook veel kritiek op het economisch model van Macau,” zeggen experts. “Vele inwoners klagen dat de economie van de enclave te veel op de goksector is gericht en sturen aan op een diversifiëring. Bovendien wordt opgemerkt dat de gokactiviteiten de kosten voor huisvesting in Macau de voorbije tien jaar gevoelig hebben doen stijgen.”

“Jongeren vragen dan ook meer professionele opportuniteiten buiten de gokindustrie. Sérgio de Almeida Correia, een lokale jurist, maakt bovendien gewag van een gebrek aan levenskwaliteit, aangezien er weinig erkenning is voor mensenrechten, terwijl voorzieningen voor gezondheidszorg en onderwijs van slechte kwaliteit zijn en nagenoeg geen sportinfrastructuur of parken beschikbaar zijn.”

Luxemburg

Volgens de studie zal Luxemburg met een bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking van 118.150 dollar over twee jaar de derde plaats in de rangschikking met rijkste landen van de wereld innemen. Daarna volgen Singapore (105.800 dollar), Brunei (94.370 dollar), Ierland (87.870 dollar), Noorwegen (78.540 dollar), de Verenigde Arabische Emiraten (71.610 dollar), Koeweit (70.930 dollar) en Hongkong (70.350 dollar).

Voor de Verenigde Staten wordt een twaalfde plaats in het vooruitzicht gesteld. De rangschikking bevoordeelt de kleinere landen, die immers hun rijkdom onder minder burgers moeten verdelen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20