President is beter en goedkoper dan een koning

Intuïtief wisten we het al, maar nu is het ook wetenschappelijk bewezen: een president kost minder dan een koning. Een presidentieel regime is ook transparanter. Dat blijkt uit een studie van professor Herman Matthijs (VUB), die een vergelijking heeft gemaakt van de budgettaire kostprijs van de monarchie in acht West-Europese landen en de presidenten van de republieken Frankrijk en Duitsland.

Dat staat te lezen op de website Apache.be:

De republieken scoren dus het best. Dat is onder meer te wijten aan de openheid, de afwezigheid van fiscale voordelen, de bestaande publieke controle en het transparante begrotingssysteem. Het Britse model sluit daar nauw bij aan. De groep koningshuizen waaronder België, moet volgens Matthijs “zijn budgettair stelsel dringend moderniseren om aansluiting te krijgen bij de Europese middenmoot”.

De volledige studie staat hier

Meer