Politieke crisis laat sporen na: consumentenvertrouwen in België onderuit

Als gevolg van de strengere coronamaatregelen en het politieke circus omtrent de regeringsvorming, valt het consumentenvertrouwen terug naar het dieptepunt van april. Dat laat de Nationale Bank van België weten.

Het consumentenvertrouwen heeft een stevige knauw gekregen. De indicator daalt deze maand tot -26 punten, komende van -20 in juli. Daarmee belandt het vertrouwen op hetzelfde niveau van de maand april, toen de coronacrisis in alle hevigheid woedde. Verder dalen de verwachtingen over de algemene economische situatie stevig, van -22 punten naar – 38 punten.

Over de evolutie van de werkgelegenheid in België tonen de gezinnen zich pessimistischer dan ooit, terwijl de verwachtingen over de financiële situatie lichtjes verslechten. De spaarintenties van de gezinnen stabiliseren dan weer. ‘Hoewel die kunnen wijzen op vrees voor de toekomst, kan de verklaring ook zijn dat gezinnen minder geneigd zijn om te consumeren als gevolg van de gezondheidsmaatregelen’, klinkt het.

NBB

In het algemeen kijkt de Nationale Bank van België naar de Wetstraat om de resultaten te verklaren. ‘Eind juli besloot de federale regering om de ‘sociale bubbel’ te verkleinen en de lokale overheden toe te staan de mondmaskerplicht te verstrengen. Daarnaast kwam de aanslepende politieke crisis in augustus weer in het nieuws. Waarschijnlijk hebben al die elementen een negatieve invloed op de moraal van de gezinnen.’

Tot slot blijkt uit de enquête van de NBB dat de coronacrisis niet iedereen even hard treft. ‘De huishoudens hebben inkomensverlies geleden, maar toch bleef ongeveer 70 procent van de huishoudens daarvan tot nu toe volledig gespaard’, klinkt het. Specifiek gaat het dan om gepensioneerden, mensen die een sociale uitkering ontvangen en een deel van de loontrekkenden die niet tijdelijk werkloos zijn geweest.

Lees ook: Politieke domino: als het federaal Vivaldi wordt, dreigt Vlaams eenzelfde minderheidskabinet

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20