Particuliere lening aanbieders vergelijken 2019

Op het moment dat je financiële situatie stabiel is, dan zal doorgaans je rest van je leven ook beter in evenwicht zijn. Wanneer je je echter zorgen moet maken over je financiën, dan kan dit in bepaalde gevallen heel je leven in de war sturen. Indien je geldzorgen hebt, dan zal het uiteraard een geruststellende gedachte zijn dat je bij enkele betrouwbare kredietverstrekkers aan kunt kloppen als je een lening aan wilt gaan. In tegenstelling tot wat nog altijd veel mensen denken, kun je niet alleen bij banken, maar ook bij steeds meer andere financiële instellen terecht als je geld wilt lenen. Hoewel je eigen bank over het algemeen een vertrouwde partner zal zijn waarbij je je geldzaken kunt regelen, is dit niet per definitie ook de meest voordelige optie als je zo goedkoop mogelijk je geldnood wilt verlichten. Daarnaast is het in bepaalde situaties niet mogelijk om bij je eigen bank een lening aan te vragen, bijvoorbeeld vanwege het feit dat je geregistreerd staat in de databanken bij de Centrale voor Kredieten aan particulieren (CKP). Je hebt dan wellicht te maken met een negatieve kredietscore waardoor je belemmerd zult worden als je een lening aan wilt vragen bij een reguliere kredietverstrekker.

Zoek een betrouwbare kredietverstrekker

Bij bepaalde verstrekkers van leningen en kredieten, in het bijzonder bij minder bekende partijen die enkel werkzaam zijn op het internet, is het absoluut aan te raden om van te voren een grondig onderzoek in te stellen naar hun betrouwbaarheid en integriteit. Niet elke (niet erkende) verstrekker van leningen is namelijk even betrouwbaar. Zo zijn er onder andere een aantal kredietverstrekkers actief die zeer ongebruikelijke, of zelfs illegale, kostenposten aan hun klanten in rekening brengen als zij geld bij hen willen lenen. Hoewel deze berekening van kosten bij de wet verboden is, worden er desondanks bijvoorbeeld kosten berekend voor het afsluiten van de lening of om allerlei administratieve werkzaamheden mee te compenseren die uitgevoerd zouden zijn om je de leenprocedure te doorlopen en af te ronden. Er zijn zelfs malafide kredietverstrekkers actief die hun klanten eerst vragen om een bepaald geldbedrag aan hen over te maken voordat ze in aanmerking kunnen komen voor een lening (dit is echter nooit aan te bevelen vanwege een enorme kans op oplichterij).

Daarnaast is het van cruciaal belang om altijd van tevoren de kleine lettertjes van een leencontract aandachtig door te nemen indien je twijfelt over de betrouwbaarheid van een kredietverstrekker want ook in dit belangrijke document kunnen extra kosten aan worden gehaald waar je liever niet mee te maken krijgt. De (malafide) kredietverstrekkers gaan er echter van uit dat nog steeds de meeste mensen die in geldnood verkeren niet de moeite zullen nemen om de voorwaarden van een leencontract aandachtig door te lezen voordat zij overgaan tot ondertekening van het document. Achteraf kan dit echter enorme, en vooral vervelende, (financiële) gevolgen opleveren, zoals het ontvangen van onverwachts hoge rekeningen en zelfs nog meer financiële problemen dan voordat de betreffende lening aan werd gegaan.

Om meer zekerheid te krijgen over de betrouwbaarheid van een bepaalde kredietverstrekker, is het goed om meerdere referenties op te zoeken, bijvoorbeeld door middel van een online zoekmachine zoals Google. Ervaringen van andere klanten zullen immers vaak een beter beeld geven over de reputatie van een financiële instelling, dan de meeste reclame-uitingen en verkooppraatjes van de kredietverstrekker zelf. Overigens is het betalen van afsluitkosten voor een lening in alle gevallen uit den boze en het aandachtig doorlezen van het volledige leencontract werkelijk een must. Alleen op die manier kun je jezelf namelijk voor een groot deel beschermen tegen kwaadwillende kredietverstrekkers en nog meer financiële problemen.

Toch zijn er ook een groot aantal financiële instellingen die in ons land hun diensten aanbieden waar je wel op een veilige manier een lening aan kunt gaan. Er zijn zelfs situaties te bedenken waarin je er zelfs verstandiger aan doet om helemaal af te zien van het lenen van geld, bijvoorbeeld vanwege hogere leenkosten dan je waar je aanvankelijk rekening mee had gehouden. Geld lenen kost in de regel immers flink wat extra geld

Een goede vergelijking van meerdere offertes

Op het moment dat je in geldnood verkeert en dus een bepaalde lening nodig hebt, dan zou je wellicht in een opwelling bij de eerste de beste kredietverstrekker aan kunnen kloppen voor financiële hulp. Of je op deze manier ook echt verstandig bezig bent, is echter weer een totaal ander verhaal. Zelfs wanneer je in enorme geldnood verkeert, is het namelijk zeker aan te bevelen om meerdere (online) offertes aan te vragen bij uiteraard verschillende verstrekkers van leningen en kredieten. Door het aandachtig bestuderen van deze offertes kun je immers een stuk eenvoudiger achterhalen welke kredietverstrekker je de meest gunstige, en natuurlijk ook de meest voordelige, lening aan zou kunnen bieden.

Vergelijk de rentes op jaarbasis

Bij iedere lening die je aangaat, zal doorgaans een zeker rentepercentage aan worden gegeven. Dit wordt meestal gedaan in de vorm van een percentage dat uitgaat van de meest gunstige situatie en zal berekend worden aan de hand van de jaarlijkse leenkosten. Dus zelfs op het ogenblik dat je een minilening af gaat sluiten, zul je er zeker verstandig aan doen om precies te achterhalen hoeveel geld je kwijt zul zijn per jaar. Pas indien je deze leenkosten kent, kun je de rente van diverse leningen met elkaar gaan vergelijken om daarna de meest voordelige deal eruit te kunnen pikken.

 Het percentage aan rente over een lening

Rente wordt in vrijwel alle gevallen in een percentage weergegeven. Een heleboel verstrekkers van leningen zal dit percentage aan rente dan ook duidelijk vermelden, bijvoorbeeld op hun website en op aangevraagde offertes. In de regel zal een kredietverstrekker ervoor kiezen om dit te doen op basis van de zogenaamde jaarrente. Dit is erg handig want als je het rentepercentage weet dat je over een jaar gaat betalen, dan kun je ook zonder al te veel moeite berekenen wat je in een bepaald jaar aan rentekosten over deze lening moet voldoen. Om achter dit percentage te komen, hoef je enkel maar het rentepercentage in te vullen een bepaalde formule die door de kredietverstrekker wordt gehanteerd: het rentepercentage zal dan gelijk staan aan de compensatie van de inflatie en worden vermeerderd met de risicopremie evenals met de zogenaamde dienst der lening

De waarde van geld, en dus ook de waarde van de euro, is niet op elk ogenblik even stabiel. In bepaalde situaties kun je dan ook voor één euro minder kopen, dan op een ander moment. Een dergelijke daling van de geldwaarde wordt in de financiële wereld ook wel aangeduid met de term inflatie. De inflatie kan er dan ook de oorzaak van zijn dat een bepaald geldbedrag, dat is uitgeleend, na terugbetaling minder waard is geworden waardoor de kredietverstrekker er dus minder mee kan kopen. Een kredietverstrekker zal om die reden in de regel een zogeheten inflatiecompensatie door gaan berekenen in het rentepercentage dat uiteindelijk over iedere lening die afgesloten wordt, betaald zal moeten worden.

Er zal tevens voor elke kredietverstrekker een bepaald financieel risico op de loer blijven liggen. Zo kan de uitgeleende geldsom bijvoorbeeld niet helemaal af worden gelost. In de financiële wereld zal dit fenomeen vaak aan worden geduid als debiteurenrisico. En ook dit fenomeen zal altijd in de rente die over een afgesloten lening betaald dient worden, op worden genomen. De hoogte van de risicopremie zal echter sterk afhangen van de grootte van het financieel risico dat de kredietverstrekker loopt, of met andere woorden: welk risico de verstrekker van de lening bereidt is om te lopen. In het rentepercentage is echter nog een ander bedrag opgenomen, namelijk de compensatie die in rekening wordt gebracht voor de bereidheid van een kredietverstrekker om een bepaald geldbedrag uit te lenen voor de duur van een overeengekomen looptijd.

Hoogte van de rente van een lening

Vrijwel iedere bank, maar eveneens elke andere kredietverstrekker, zal gebruikmaken van een vaststaand percentage aan rente voor iedere kredietnemer die van diens leningen af heeft gesloten. Voor elke kredietverstrekker zal de inflatiecompensatie en de dienst der lening in principe hetzelfde zijn. De risicopremie kan daarentegen juist wel van kredietverstrekker tot kredietverstrekker variëren vanwege het verschil in het financieel risico dat zij willen lopen in specifieke situaties. Op het moment dat je bijvoorbeeld rond zult moeten komen van een minimum inkomen en je ook nog eens te maken hebt een negatief schuldverleden, dan zal het risico voor een kredietverstrekker aanzienlijk toenemen, in vergelijking tot wanneer je je eerdere schulden altijd probleemloos af hebt gelost. Vanwege dergelijke verschillen zullen een groot aantal kredietverstrekkers een lening aan gaan passen naar het risico dat ze lopen wanneer een bepaalde kredietnemer geld wil lenen.

Kies een goede looptijd

De looptijd van een lening is de (van tevoren overeengekomen) tijd die je krijgt om een afgesproken leensom, samen met de verschuldigde leenvergoeding, weer aan de kredietverstrekker terug te betalen. Door te voor een langere looptijd te kiezen, zul je in de gelegenheid zijn om de kosten van de lening over een langere periode uit te spreiden en op die wijze elke maand je budget minder zwaar te belasten omdat de aflossingstermijnen kleiner zullen zijn. Aan het einde van een langere looptijd zul je dan uiteindelijk wel met meer leenkosten opgezadeld zijn, dan wanneer je een vergelijkbare lening in een kortere tijdspanne terug had kunnen betalen.

Het omgekeerde is echter ook waar: op het ogenblik dat je namelijk de looptijd van een lening terug gaat brengen, dan zul je maandelijks met een grotere druk op je budget te maken krijgen dan bij een vergelijkbare lening waarbij de aflossingstermijnen over een groter aantal maanden verspreid worden. Zodra de looptijd echter ten einde is gekomen, en de lening in zijn geheel terugbetaald is, dan zul je minder geld aan leenkosten kwijt zijn dan voor een vergelijkbare lening met een langere looptijd.

Om die reden is het dan ook essentieel dat je, voordat je daadwerkelijk geld gaat lenen, goed weet welke maandelijkse aflossingen je probleemloos zou kunnen dragen. Door voor te hoge aflossingstermijnen te kiezen, zuil je immers vroeg of laat het risico lopen om niet meer (volledig) aan de overeengekomen betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. In het meest ongunstige geval zul je zelfs door een te korte looptijd, en dus een te hoge druk op je maandelijkse budget, in nog grotere geldnood kunnen belanden. Een goede afweging maken voordat je de aanvraag voor een lening definitief gaat versturen, is dan ook absoluut een must.

De leenvoorwaarden aandachtig bestuderen

Voordat je een definitieve leenaanvraag de deur uit doet, is het absoluut een aanrader om de voorwaarden, maar zeker ook de kleine lettertjes van de leenovereenkomst, aandachtig door te lezen. Zo kun je doorgaans voor een belangrijk deel voorkomen dat je achteraf te maken krijgt met onprettige (financiële) verrassingen. Door tevens de leenvoorwaarden van verschillende kredietverstrekkers onderling te vergelijken kun je van tevoren ook al te weten komen of een lening wellicht minder aantrekkelijk zal dan je aanvankelijk had gedacht. Door deze optie opzij te zetten, kun je dan ook vaak aardig wat geld in eigen zak, en eventuele financiële problemen achteraf buiten de deur, houden.

Conclusie

Veilig en voordelig een particuliere lening afsluiten, betekent in de praktijk dat je goede vergelijkingen moet maken. Je vergelijkt hierbij niet alleen de rente en de looptijd van enkele leningen van dezelfde kredietverstrekker, maar bij voorkeur meerdere leningen van diverse aanbieders. Bovendien neem je in deze vergelijkingen ook allerlei andere kosten, de algemene voorwaarden en zelfs de kleine lettertjes in het leencontract mee. Alleen dan kun je voor je individuele situatie het beste bepalen welke lening van welke aanbieder je het meeste voordeel zal bieden, zowel op het gebied van leenkosten als op het gebied van leenvoorwaarden. De tijd en moeite die je steekt in het maken van een goede vergelijking zal je achteraf doorgaans ruimschoots geld besparen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20