Oxfam: “Pandemie heeft in Azië twintig nieuwe miljardairs gecreëerd”

De internationale reactie op de uitbraak van de coronacrisis heeft in Azië twintig nieuwe miljardairs gecreëerd. Tegelijkertijd werden over het hele continent 140 miljoen mensen in armoede gestort omdat ze tijdens de pandemie hun werk hebben verloren. Dat blijkt uit een rapport van de hulporganisatie Oxfam.

“Om de impact van de uitbraak van het virus Covid-19 op te vangen, moesten extra geneesmiddelen, medische apparatuur en gezondheidszorgen worden geleverd”, verduidelijkt de Britse krant The Guardian. “Die activiteiten hebben in China, Hongkong, India en Japan twintig nieuwe miljardairs gecreëerd.”

“Tegelijkertijd werd echter het levensonderhoud van honderden miljoenen andere Aziaten door lockdowns en economische stagnatie vernietigd.”

Nieuwe afzetmogelijkheden

Tot de nieuwe Aziatische miljardairs behoorden onder meer Li Jianquan (Winner Medical) en Dai Lizhong (Sansure Biotech), leiders van twee bedrijven die tijdens de pandemie nieuwe afzetmogelijkheden hebben gevonden.

In november vorig jaar telde de regio Azië-Pacific 1.087 miljardairs. Dat was bijna een derde meer dan in de maand maart van het jaar voordien. Tijdens diezelfde periode nam het collectieve vermogen van deze miljardairs toe met 74 procent.

Oxfam meldde daarbij dat het rijkste 1 procent in de regio Asia-Pacific een groter vermogen had dan de armste 90 procent inwoners.

“Het is onaanvaardbaar dat de armste bevolkingsgroepen van Azië overgeleverd zijn aan de genade van de pandemie en daarbij geconfronteerd worden met ernstige gezondheidsrisico’s, werkloosheid, honger en armoede”, beklemtoonde Mustafa Talpur, campagneleider bij Oxfam Azië, in een commentaar op het rapport.

“De winst die gedurende tientallen jaren in de strijd tegen armoede werd gerealiseerd, werd daarmee compleet tenietgedaan. Terwijl de rijke en bevoorrechte kaste zijn fortuin vergroot en zijn gezondheid beschermt, worden de armste bevolkingsgroepen door de pandemie zwaar getroffen.”

Dodelijk

Volgens berekeningen van de International Labour Organization (ILO) verdwenen door de uitbraak van de coronapandemie in de regio ongeveer 81 miljoen arbeidsplaatsen. Tegelijkertijd duwde het verlies aan arbeidsuren nog eens tussen 22 en 25 miljoen werkende mensen in armoede.

“Ondertussen zagen de miljardairs in de regio Asia-Pacific hun rijkdom met 1,46 biljoen dollar oplopen”, wordt er opgemerkt. “Met dat bedrag had men aan iedereen die door de coronacrisis zijn baan had verloren, een salaris van bijna 10.000 dollar kunnen uitbetalen.”

De uitbraak van Covid-19 heeft alleen al in Azië meer dan een miljoen levens geëist. “Maar ook de toenemende armoede en de verstoring van de gezondheidsdiensten zullen nog talloze doden eisen”, merkt Oxfam op.

“Vooral vrouwen en meisjes lopen het risico om hun baan of inkomen te verliezen. Vrouwen werken ook vaker in frontlinie-functies, waardoor ze nog een groter risico lopen. In de regio Azië-Pacific vertegenwoordigen vrouwen meer dan 70 procent van de gezondheidswerkers en 80 procent van de verpleegkundigen.

“In Zuid-Azië doen de leden van de lagere kasten, vaak zonder beschermende uitrusting, het grootste deel van het sanitaire werk”, voert Oxfam nog aan. “Bovendien worden ze geconfronteerd met armoede en discriminatie, waardoor ze geen toegang tot de gezondheidsdiensten krijgen. Die situatie is door de uitbraak van de pandemie nog verergerd.”

Voorspeld wordt dat de welvaartskloof nog verder zal groeien. Zowel de Wereldbank als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben al gewaarschuwd dat de coronacrisis de wereldwijde economische ongelijkheid nog aanzienlijk zal vergroten.

“Het politieke systeem beschermt de belangen van de kleine rijke elite”, werpt Talpur daarbij op. “De crisis bood een kans tot wereldwijde solidariteit, maar de rijke landen en de grote farmabedrijven hebben hun gezicht afgewend.”

(ns)

Meer