Goederenoverslag Antwerpse haven eerste jaarhelft bijna 5 procent gedaald

De goederenoverslag in de Antwerpse haven is tijdens de eerste helft van dit jaar met 4,9 procent gedaald tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het verlies moet aan de uitbraak van de coronapandemie worden toegeschreven. Dat blijkt uit een rapport van het Antwerpse havenbestuur.

De containertrafiek kende nog een bescheiden groei, maar all andere sectoren moesten een achteruitgang melden. De Antwerpse haven rekent tijdens het derde kwartaal echter opnieuw een herstel te kunnen zien.

Handelsconflicten

Ondanks de uitbraak van de coronacrisis konden de containertrafieken in de Antwerpse haven tijdens de eerste zes maanden van dit jaar nog een lichte groei melden.

Tijdens het eerste kwartaal kende de containeroverslag, die in tonnage ongeveer de helft van de goederentrafiek in de Antwerpse haven laat optekenen, nog een sterke groei. In de loop van het tweede kwartaal manifesteerde zich echter een sterke terugval.

Daardoor bleef er over een periode van zes maanden uiteindelijk nog een stijging met 0,4 procent over tegenover dezelfde periode vorig jaar, toen de haven nochtans absolute recordcijfers had laten optekenen.

Bij de conventionele breakbulk moest een daling met 29 procent worden gemeld. Dit heeft volgens het havenbestuur ook te maken met de handelsconflicten die al sinds het midden van vorig jaar op de wereldwijde economie wegen. Bij de overslag van ijzer en staal moest zelfs met een derde worden gemeld.

Ook de roro-overslag kende een daling van 22 procent, waarbij gewezen moet worden naar de moeilijke periode die de autosector al enkele tijd doormaakt. Er werden minder Europese wagens uitgevoerd, maar ook de import van nieuwe Aziatische auto’s kende een terugval. Op de tweedehandsmarkt was er sprake van een stilstand.

Duurzame energie

Bij de droge bulk werd een achteruitgang van 13 procent opgetekend. De overslag van steenkool kwam tijdens het tweede kwartaal volledig tot stilstand. Gewezen wordt naar een daling van de vraag naar grondstoffen in de staalsector. Daarnaast is er ook de impact van het toenemende aanbod aan duurzame energie.

Bij de meststoffen was er sprake van een status-quo. Het vloeibaar massagoed registreerde tenslotte een daling met 7,5 procent. Hier was er vooral de impact van de dalende olieprijzen. Door de problemen in de autosector vielen ook de trafieken van chemicaliën met 9 procent terug.

In totaal ontving de Antwerpse haven tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 6.797 zeeschepen. Dat vertegenwoordigde een daling met 5,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20