Opdroging geldtransfers immigranten kan arme landen in grote problemen brengen

Arme landen dreigen door de coronapandemie nog zwaarder in problemen gebracht te worden dan de ontwikkelde wereld. Maar bovendien moeten ze ervoor vrezen ook minder financiële reserves te kunnen aanspreken om die gevolgen aan te pakken. Dat blijkt uit een nota van de Amerikaanse bank Citigroup.

Vele expats zijn door de crisis immers werkloos geworden, waardoor ze ook minder geld naar familie in hun thuisland kunnen sturen. Volgens Citigroup zouden die geldtransfers tegenover vorig jaar met ongeveer 68 miljard dollar inkrimpen. In het ergste geval zou zelfs met een verlies van 100 miljard dollar rekening gehouden moeten worden.

Verplichtingen

Midden april had Citigroup nog gemeld dat de geldtransfers van expats dit jaar met 28 miljard dollar zouden kunnen terugvallen. Dat bedrag moet volgens de bank echter naar boven bijgesteld worden. Er wordt nu gesproken over een daling met minstens 68 miljard dollar. ‘Dit kan tot grote problemen leiden,’ zegt Citigroup.

‘Door de vermindering van die geldstromen, hebben deze thuislanden ook minder financiële middelen om de gevolgen van de coronacrisis te kunnen aanpakken. Ze zullen dan verplicht worden om daarvoor andere bronnen aan te spreken, maar daardoor stijgt het risico dat ze hun financiële verplichtingen tegenover crediteurs niet kunnen nakomen.’

‘Vooral kleinere opkomende landen kunnen in de problemen raken,’ zegt Citigroup. ‘Daardoor kunnen de kredietratings van die naties worden verlaagd, waardoor ze voor leningen hogere intresten moeten betalen.’

Dana Peterson, economiste van Citigroup, verwijst naar onder meer Sri Lanka en Tadzjikistan. ‘Die landen moeten al bijzonder zware inspanningen doen om hun leningen terug te betalen. Bovendien vormen inkomende geldstromen van expats in beide naties een belangrijke pijler van het eigen bruto binnenlandse product.’

Verenigde Staten en Midden-Oosten

Een groot deel van de uiteindelijk impact hangt ook af van de sector en de landen waar de migranten aan de slag zijn. ‘In de Verenigde Staten lopen expats uit Latijns-Amerika en Azië een groter risico hun baan te verliezen,’ zegt Citigroup. ‘Die groep zal dan ook minder geld naar het thuisfront kunnen sturen.’

Ook de Wereldbank gaf eerder al aan dat de geldtransfers van expats naar familieleden in landen met een laag of middelmatig inkomen dit jaar met 109 miljard dollar zouden kunnen terugvallen. Dat zou een inkrimping met ongeveer 20 procent kunnen betekenen. In totaal zou het volume aan transfers tot ongeveer 445 miljard dollar dalen.

De twee grootste bronnen van deze geldstromen – de Verenigde Staten en het Midden-Oosten – zijn met zware economische problemen geconfronteerd.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20