Ook Neanderthalers kenden al taakverdeling tussen man en vrouw

Neanderthalers baseerden een groot gedeelte van hun levenswijze op een seksuele verdeling van arbeid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Spaanse Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) op archeologische sites in Spanje, Frankrijk en België, waar een honderdtal tanden van negentien individuen werden onderzocht.

De onderzoekers stelden daarbij vast dat er tussen het groevenpatroon in de tanden van vrouwelijke en mannelijke neanderthalers een duidelijk afwijkend patroon kon worden opgemerkt. De resultaten van de studie gaan volgens de onderzoekers in tegen de hypothese dat de seksuele verdeling van arbeid pas door de homo sapiens werd geïntroduceerd.

Tanden

“De community’s van de Neanderthalers verdeelden een aantal taken volgens geslacht,” merkt onderzoeksleider Antonio Rosas, professor biologie aan de Consejo Superior de Investigaciones Científicas, op.

Een onderzoek van menselijke resten tussen veertigduizend en honderdduizend jaar oud op archeologische sites van El Sidron in Spanje, L’Hortus in Frankrijk en Spy in België toonde volgens Rosas dat zowel mannelijke als vrouwelijke tanden opmerkelijke groeven vertoonden.

Dat fenomeen kan volgens de bioloog worden verklaard door het feit dat de neanderthalers hun mond als een derde werkinstrument naast de beide handen gebruikten, onder meer om kledij te maken of vlees te snijden.

“Het onderzoek toonde echter aan dat de tanden van de vrouwen langer waren dan de exemplaren van hun mannelijke stamgenoten,” zegt professor Rosas. “Daaruit kan worden afgeleid dat vrouwen en mannen in de maatschappij van de Neanderthalers andere taken dienden uit te voeren.”

“Er kan weliswaar niet met zekerheid worden vastgesteld welke specifieke taakverdeling daarbij werd gehanteerd, maar net zoals in moderne samenlevingen van jager-verzamelaars mag niet worden uitgesloten dat vrouwen onder meer verantwoordelijk waren voor het vervaardigen van kleding, terwijl de bouw van werktuigen wellicht door mannen werd gedaan.”

Jacht op grote prooien

De onderzoekers merken wel op ervan uit te gaan dat slechts een bepaald aantal taken volgens de geslachten werden verdeeld en wellicht zowel mannen als vrouwen aan de jacht op grote prooien deelnamen. “De studie van de Neanderthaler heeft de voorbije jaren echter veel nieuwe informatie opgeleverd,” geeft Antonio Rosas aan.

“Ooit werd gedacht dat de Neanderthaler weinig ontwikkeld was, maar inmiddels is geweten dat deze gemeenschappen zorg droegen voor hun zieken, hun doden begraafden, zeevruchten op hun menu hadden en zelfs een ander uiterlijk – met een lichte huid en lichte ogen – hadden dan algemeen werd verondersteld.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20