Ontslaggolf en lagere bonussen treffen Wall Street

Ook in de financiële wereld van Wall Street in New York dreigt een aanzienlijk aantal ontslagen. Bovendien zullen de bedrijven de uitkering van bonussen gevoelig inperken. Dat staat in een rapport van consultant Johnson Associates. De onderzoekers voorspellen dat de bonussen op Wall Street dit jaar 15 tot 20 procent lager zullen liggen dan vorig jaar.

Het rapport wijst erop dat veel bedrijven door de coronacrisis tegenvallende resultaten bekend zullen maken. ‘Daardoor zullen de meesten er ook niet in lukken om de vooropgestelde jaardoelstellingen te halen,’ klinkt het. ‘Dat heeft tot gevolg dat er minder bonussen worden uitgekeerd.’

Daarnaast moet er volgens Johnson ook rekening worden gehouden met een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. ‘Onder meer de hele beweging rond Black Lives Matter zal zijn invloed op de verloning van topmensen hebben,’ staat in het rapport.

‘De impact van coronapandemie en de recente focus op rechtvaardigheid en gelijkheid zullen een doordachte analyse van prestaties, competitieve en maatschappelijke prioriteiten en verwachtingen van klanten en werknemers vereisen. Het is momenteel geen geschikte situatie om zich op toondoofheid te laten betrappen.’

‘De loonkloof tussen management en werkvloer zal dit jaar een grote aandacht krijgen. Voorvechters van een grotere gelijkheid zullen die balans nog meer met een vergrootglas bestuderen.’

Er wordt wel gewag gemaakt van een lichte verbetering tegenover de maand mei, toen bonusverlagingen tussen 25 en 30 procent in het vooruitzicht werden gesteld.

Technologie

Wall Street zou volgens Johnson dit jaar ook met een groot aantal ontslagen kunnen worden geconfronteerd. ‘Bedrijven zijn door de coronacrisis verplicht om drastisch in te grijpen en hun activiteiten af te slanken,’ zegt de consultant. ‘Het werd daarbij ook duidelijk dat het mogelijk is om bepaalde taken met minder medewerkers uit te voeren.’

‘Technologie toonde dat een kleiner personeelsbestand toch in staat kan zijn de vereiste productie op peil te houden. Ook is vaak gebleken dat er met minder managementniveaus kan worden gewerkt. In vele bedrijven zal dan ook de werkzekerheid worden aangetast.’

‘Maar ook een afslanking van het personeelsbestand kan de bedrijven veel geld kosten,’ waarschuwt Johnson. ‘Bovendien dreigen bedrijven met dergelijke operaties hun blazoen gevoelig te bezoedelen. De economie is in recessie en miljoenen mensen vallen zonder werk. Dan is het niet populair om de eigen winstmarges met onpopulaire maatregelen veilig te stellen.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20