Ondernemers vrezen economische impact en pleiten voor steunmaatregelen

De verschillende werkgeversorganisaties reageren op de maatregelen van de federale regering om de verdere uitbraak van het coronavirus in te duiken, waaronder de sluiting van cafés en restaurants, en ook van vele winkels in het weekend.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) liet onmiddellijk na afloop van de persconferentie van de regering weten begrip te hebben voor de maatregelen. ‘We begrijpen dat deze bijkomende maatregelen op korte termijn economische hinder zullen opleveren’, stelt CEO Pieter Timmermans. ‘Maar we benadrukken dat een snel en kordaat optreden een verdere escalatie van deze epidemie kan vermijden, waardoor een veel grotere economische schade op lange termijn kan vermeden worden.’

Horeca Vlaanderen: ‘Dit raakt de sector financieel in het hart’

‘Volksgezondheid primeert uiteraard, maar we moeten ervoor zorgen dat ook de horecasector niet sterft’, zegt topman Matthias De Caluwe, die een bijzonder zware slag vreest. ‘Dit raakt de sector financieel in het hart. We zijn al een sector in crisis, elke 0,01 procent marge telt. Het is een collectieve verantwoordelijkheid om dit te overwinnen.’ Hij wijst ook op de catastrofale gevolgen van drie weken gedwongen sluiting.

De Caluwe geeft aan dat er al ‘goede maatregelen’ getroffen zijn, bijvoorbeeld op vlak van tijdelijke werkloosheid, maar stuurt aan op bijkomende maatregelen. Horeca Vlaanderen roept op tot een federaal ‘horecanoodfonds voor alle horecaondernemers’ en vraagt de lokale besturen om tot het einde van het jaar alle lokale taksen op horeca te schrappen. De topman merkte nog fijntjes op ‘uit te kijken naar een uitnodiging van de premier’.

Matthias De Caluwe. – Isopix

Unizo: ‘Plicht om getroffen sectoren te ondersteunen’

‘We zijn best geschrokken van hoe ver deze maatregelen gaan’, beklemtoont Danny Van Assche, gedelegeerd bestuur van Unizo. ‘We beseffen dat er drastische maatregelen nodig zijn om deze crisis te bedwingen, maar het neemt niet weg dat de overheid de plicht heeft om de getroffen sectoren te ondersteunen.’ Unizo heeft vier concrete eisen opgesteld.

  • Een rampenfonds voor de horeca, de kleine ondernemingen en de evenementensector.
  • Bedrijven met een hoog aantal zieke werknemers moeten sneller kunnen terugvallen op de ziekteverzekeringen.
  • Een soepel gebruik van tijdelijke werkloosheid op basis van overmacht toelaten.
  • De Vlaamse regering moet een crisiswaarborg voorzien voor bedrijven die nu schulden opbouwen en die niet meer kunnen terugbetalen.
Danny Van Assche. – Isopix

NSZ: ‘Maatregelen zullen onvoldoende zijn’

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) eist voldoende economische steunmaatregelen voor de getroffen ondernemingen, zoals horecazaken en detailhandel. ‘We willen dat er wordt gedacht aan de economische kant. De horecasector en kleine bedrijven zoals detailhandel hebben geen reserves’, aldus voorzitster Christine Mattheeuws, die waarschuwt voor een zware financiële impact. ‘Ik vrees ervoor dat de maatregelen die nu genomen werden onvoldoende zullen zijn. We hopen op bijkomende maatregelen’, geeft ze nog mee.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20