OESO: ‘Veel minder migratie door coronacrisis’

De internationale migratie is stevig afgenomen door de coronacrisis, leren cijfers van de denktank OESO. De organisatie heeft het zelfs over een historische daling.

Volgens de OESO nam het aantal afgegeven nieuwe visums en verblijfsvergunningen in de 37 landen van de organisatie met 46 procent af in de eerste helft van dit jaar in vergelijking met een jaar eerder. Dat is de sterkste daling ooit gemeten.

In landen met een grote migrantenbevolking buiten de OESO worden dezelfde tendensen opgemerkt. In bijvoorbeeld Saoedi-Arabië is het aantal verleende vergunningen gedaald van ongeveer 550.000 in de eerste helft van 2019 tot slechts 55.000 in de eerste helft van 2020.

Coronavirus treft migranten veel zwaarder

Volgens de OESO treft de pandemie de migranten veel harder dan de autochtone bevolking. ‘Studies tonen aan dat het infectierisico bij die groep tot twee keer zo hoogt ligt. Dat komt omdat zij doorgaans in overbevolkte huizen wonen, afhankelijk zijn van het openbaar vervoer en een job hebben waar telewerken doorgaans geen optie is’, klinkt het.

Ook op financieel vlak worden de migranten veel zwaarder getroffen. Ze werken vaker in sectoren als de horeca, waar veel banen verloren zijn gegaan.

De OESO haalt cijfers uit de Verenigde Staten aan als voorbeeld. Daar was het werkloosheidscijfer voor de pandemie lager voor arbeidsmigranten dan voor de autochtone arbeiders. Intussen ligt dat cijfer 2 procent hoger.

Ook in landen waar er verlofregelingen zijn getroffen om de werkloosheid in te perken, zoals Frankrijk en Italië, hebben migranten meer kans om op non-actief gezet te worden. In Zweden waren bijna zes op de tien nieuwe werklozen migranten.

Integratie wordt bemoeilijkt

De OESO vreest ook dat de pandemie de integratie van inwijkelingen bemoeilijkt. ‘Er is een gebrek aan IT-ondersteuning voor wie lessen op afstand wil volgen en de taallessen worden opgeschort’, klinkt het.

De OESO denkt dat het nog langere tijd zal gaan duren voordat de migratie weer terug is op het niveau van voor corona, door langere beperkingen rond reizen, een zwakkere vraag naar arbeidskrachten en meer werk en studies vanuit huis.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20