Noodbegroting krijgt 1 miljard euro extra om coronacrisis aan te pakken

Bij de noodbegroting voor de komende drie maanden zal een extra bedrag van 1 miljard euro voorzien zijn om de coronacrisis te bezweren. Dat hebben de Kamerfractieleiders beslist na overleg en heeft de commissie Financiën en Begroting maandagnamiddag goedgekeurd.

Kamerlid Kristof Calvo (Groen) maakte het nieuws als eerste bekend op Twitter, na het overleg tussen de regering en de fracties in het parlement. Het gaat om de eerste financiële beslissing sinds het politiek akkoord over de doorstart van de ontslagnemende regering-Wilmès. Zondagavond gingen tien politieke partijen akkoord om steun te verlenen aan die regering van CD&V, MR en Open VLD.

Het bijkomende bedrag werd via een amendement toegevoegd aan het wetsontwerp dat de voorlopige twaalfden voor april, mei en juni. Het amendement kreeg unanieme steun van de commissie. Daarnaast kwam er ook nog een amendement van N-VA, dat een reductie van de dotaties van politieke fracties regelt, ter stemming. De besparing bedraagt 600.000 euro en was al goedgekeurd door de Kamer in december.

‘Onbekwame coronaregering’

De uiteindelijke noodbegroting – de wet op de voorlopige twaalfden – kreeg van bijna alle fracties steun. Enkel Vlaams Belang onthield zich. De partij verzet zich ook in het algemeen tegen de doorstart van de regering-Wilmès, omdat de ‘linkse en Franstalige spelletjes van doorslaggevend belang waren’. ‘We zullen dus tegenstemmen in de Kamer, wanneer deze onbekwame coronaregering het vertrouwen vraagt’, zegt fractieleidster Barbara Pas.

Later op maandag komt premier en formateur Sophie Wilmès samen met vertegenwoordigers van de tien partijen om de modaliteiten van het akkoord verder uit te werken. Dat belooft nog een pittige discussie te worden, want er zijn grondwettelijke strubbelingen ontstaan bij sp.a en N-VA. Donderdag moet ook de plenaire vergadering zich nog over het budget buigen.

Meer