Nieuwe gascentrales moeten duurzame toekomst garanderen

Bedrijven die in de loop van de volgende jaren in België een gascentrale willen bouwen, zullen er daarbij moeten voor zorgen dat hun activiteiten op termijn uitstootvrij kunnen worden georganiseerd. Dat staat in de voorwaarden die de Commissie voor de Regulering van Elektriciteit en Gas (Creg) voor de bouw van nieuwe krachtcentrales heeft gesteld.

België zal de volgende jaren twee tot drie nieuwe gascentrales in gebruik nemen. De productie van die centrales moet ervoor zorgen dat de bevoorrading van het land met elektriciteit gegarandeerd blijft wanneer niet meer op kernenergie kan worden gerekend.

Subsidies

Midden dit decennium zullen de Belgische kernreactoren immers definitief worden stilgelegd. Op dat ogenblik zullen de gascentrales de nodige energie moeten leveren om de overgang naar een elektriciteitsvoorziening met hernieuwbare bronnen mogelijk te maken.

Investeerders in bijkomende productiecapaciteit zullen kunnen rekenen op subsidies van de Belgische overheid. Deze steun zal in principe technologieneutraal zijn en niet exclusief voorbehouden blijven voor duurzame technologieën. De inzet van gascentrales zal noodzakelijk blijken.

Onder meer de milieubeweging heeft echter tegen de subsidies voor fossiele brandstoffen fel geprotesteerd. Ook gas is immers nog altijd een brandstof die met de uitstoot van broeikasgassen gepaard gaat.

Waterstof

Om aan die bekommernissen een antwoord te bieden zijn er op initiatief van Tinne Van der Straeten (Groen), Belgisch minister van Energie aan deze subsidies nu een aantal voorwaarden gekoppeld.

Daarbij wordt onder meer benadrukt dat potentiële investeerders er zich toe verbinden om ten laatste tegen het midden van deze eeuw de emissies van broeikasgassen tot nul te zullen herleiden en een klimaatneutrale activiteit te garanderen.

Een aantal geïnteresseerde partijen heeft al aangegeven dat hun gascentrales op termijn in staat zullen zijn om elektriciteit op basis van duurzame waterstof te produceren.

Minister Van der Straeten benadrukt de impact van de gascentrales zo veel mogelijk te willen beperken. ‘Nadat eerder het aantal gascentrales tot een absoluut minimum werd beperkt, komt nu de verplichting om de uitstoot te verminderen’, aldus de minister.

‘Door de verankering van de duurzaamheidsclausule in de werkingsregels betonneren we nu al de uitstap uit fossiel gas.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20