Netflix springt nagenoeg overal in Europa over de grens van 30 procent lokale content

Het streamingplatform Netflix voldoet in nagenoeg al zijn Europese markten aan de EU-eis om 30 procent lokale inhoud aan te bieden. Dat blijkt uit een rapport van marktonderzoeker Ampere Analysis.

De Europese Unie eist dat streamingplatformen in hun Europees aanbod minstens 30 procent lokale content voorzien. “In een aantal markten zijn die quota al ingevoerd”, merkt Ampere Analysis op. “Er kan nu worden vastgesteld dat Netflix nog slechts een fractie is verwijderd om aan die Europese eisen compleet te voldoen.”

Een opmerkelijke uitzondering zijn het Verenigd Koninkrijk (niet-EU) en Ierland, waar 27 procent van de aangeboden catalogus uit Europese titels bestaat. Ook Frankrijk blijft volgens het rapport nog enigszins onder het vereiste niveau, net zoals de kleinere markten België en Zwitserland.

Er kan hier volgens Ampere Analysis van een recente verschuiving gewag worden gemaakt. In december vorig jaar werden nog in 16 van de 27 onderzochte markten minder dan 30 procent Europese content aangetroffen.

Zelfs in het Verenigd Koninkrijk hoeft Netflix nog slechts 408 Europese titels toe te voegen – of 953 titels van externe origine – om het gestelde quotum te bereiken. Voor Frankrijk, België en Zwitserland zijn er nog minder inspanningen nodig om aan de vereiste voorwaarden te voldoen.

Amazon

Netflix is ​​​​niet het enige streamingplatform dat het aandeel van de Europese content in zijn catalogus opvoert. “Netflix loopt op de Europese markt voor op zijn rivalen, maar in Duitsland, Zwitserland en Italië haalt ook Amazon een niveau van meer dan 30 procent. In het Verenigd Koninkrijk staan Amazon en Netflix inmiddels op hetzelfde niveau van 27 procent. In de andere markten haalt de lokale content van Amazon scores tussen 16 procent en 28 procent.”

Ook HBO Max heeft inmiddels al een aanzienlijk Europees aanbod uitgebouwd. “In de meeste Europese markten wordt al een score van meer dan 25 procent gehaald”, zeggen de onderzoekers.

Disney

“Disney moet anderzijds nog een langere weg afleggen. Hier ligt het aanbod van Europese content ongeveer op 10 procent. Maar net zoals zijn sectorgenoten heeft ook Disney onlangs zijn lokale Europese productie sterk opgevoerd.”

De onderzoekers wijzen er wel op dat deze resultaten vanuit twee invalshoeken kunnen worden bekeken. “Enerzijds kunnen de quota producenten uit de Verenigde Staten hebben geïnspireerd om hun Europese activiteiten op te voeren”, wordt er benadrukt. “Anderzijds kunnen ook lokale en regionale producenten van de nieuwe vereisten gebruik hebben gemaakt om de streamingplatformen een grotere catalogus aan te bieden.”

(evb)

Meer