Negeren van klimaatverandering kan wereldwijde vastgoedsector 2.500 miljard dollar kosten

Indien er geen versnelde actie wordt ondernomen om de ecologische voetafdruk van gebouwen te verminderen, dreigt de wereldwijde vastgoedsector in de toekomst met een meerkost van ruim 2.500 miljard dollar rekening te moeten houden. Dat blijkt uit een rapport van consulent ShareAction, een promotor van verantwoord beleggen, voor investeerders.

Indien nog een decennium wordt gewacht met drastische maatregelen om de milieuprestaties van gebouwen te verbeteren, dreigt de vastgoedsector volgens ShareAction tot miljarden dollar bijkomende kosten te zullen worden veroordeeld.

Rampen

De energieconsumptie van gebouwen is verantwoordelijk voor 17,5 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. De bouwsector is ook een grote afnemer van staal en cement, die op hun beurt gezamenlijk voor 10,2 procent van de emissies verantwoordelijk zijn. ‘Een klimaatneutrale wereld is zonder de aanpak van gebouwen dan ook niet haalbaar’, merkt ShareAction op.

‘Gebouwen die niet voldoende tegen extreme weersomstandigheden worden beschermd, dreigen bij rampen zoals overstromingen of stormen zware schade te zullen oplopen’, aldus ShareAction. ‘Bovendien moet er tevens rekening gehouden worden met hogere energierekeningen en extra kosten voor noodzakelijke aanpassingen achteraf. Daarnaast is er ook een verlies aan waarde op de vastgoedmarkt.’

‘Een aantal vastgoedbedrijven hebben de strijd tegen de klimaatverandering al een belangrijke plaats in hun strategie gegeven’, merkt ShareAction op. ‘Dat is trouwens vaak het gevolg van een grote druk van investeerders, aandeelhouders of overheden.’

‘Maar veel bedrijven handelen niet snel genoeg om te voldoen aan nieuwe klimaatregels, die onder meer een klimaatneutraliteit van de hele levenscyclus van het onroerend goed – van de bouw tot de exploitatie – tot doel hebben. Bedrijven die niet voldoen aan de verwachtingen die door het striktere klimaatbeleid naar voor worden geschoven, zullen voor beleggers dan ook wellicht een verlieslatende investering worden.’

Waardeverlies

ShareAction wijst onder meer naar de richtlijnen van de World Green Building Council. Die wil dat tegen eind van dit decennium gebouwen worden opgeleverd die geen enkele uitstoot meer veroorzaken. Tegen het midden van de eeuw wil de organisatie dat de hele levenscyclus van een gebouw klimaatneutraal is geworden.

Om die doelstellingen te halen moet de uitstoot van koolstofdioxide van alle nieuwe gebouwen tegen het einde van dit decennium met 40 procent zijn gedaald. Bovendien zou elk jaar 5 procent van het wereldwijde gebouwenbestand moeten worden gerenoveerd.

‘Investeerders zullen zichzelf moeten positioneren om een mogelijk waardeverlies te vermijden’, stelt ShareAction nog. ‘Tegelijkertijd moeten ze nieuwe kansen benutten die uit de transactie voortvloeien.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20