Motorenbouwer Rolls-Royce bekijkt mogelijkheden voor waterstof

De Britse motorenbouwer Rolls-Royce start tests om de haalbaarheid van waterstof als brandstof voor de luchtvaart te achterhalen. Daarbij worden twee verschillende grondproeven opgezet. Dat heeft het bedrijf aangekondigd.

Voorlopig ziet Rolls-Royce echter nog altijd wel duurzame brandstoffen als de optimale technologie om de ecologische voetafdruk van de luchtvaart op korte termijn te verkleinen.

Schadelijke emissies

De eerste proef zal dit jaar in het Verenigd Koninkrijk worden uitgevoerd met de turboprop-motor AE 2100 die zowel in civiele als militaire vliegtuigen wordt ingebouwd. Voor de tweede test zal op de Pearl 15 beroep worden gedaan. Die motor geniet vooral in de sector van de zakenjets een grote populariteit. Deze tests zullen op een later tijdstip in de Verenigde Staten worden georganiseerd.

“De luchtvaartindustrie ervaart een toenemende druk om de schadelijke emissies van zijn activiteiten te beperken”, merken analisten van de Britse zakenkrant Financial Times op. “Na de opheffing van de reisbeperkingen tegen de verspreiding van het virus Covid-19, heeft de activiteit van de luchtvaart zich hersteld. Dat heeft echter ook de emissieniveaus van de sector opgevoerd.”

“Cijfers van het International Bureau of Aviation (IBA) voorspellen dat de uitstoot van de luchtvaart dit jaar 36 procent zal oplopen tegenover vorig jaar. Volgend jaar zouden de niveaus overeenkomen met de uitstoot die drie jaar geleden, voor de uitbraak van de coronacrisis, werd opgetekend.”

“De introductie van duurzame oplossingen is noodzakelijk gebleken om de ecologische voetafdruk van de sector te verkleinen. Studies wijzen uit dat vliegtuigen met waterstof als aandrijving hierbij in de toekomst op een aanzienlijk marktpotentieel zouden kunnen rekenen.”

Reële vliegtests

Het onderzoek naar de mogelijkheden van waterstof in de luchtvaartindustrie werd uitgevoerd in samenwerking met het team Fly Zero van het British Aerospace Technology Institute, dat doel heeft de emissies van de sector te elimineren.

“De tests kunnen ons een vroegtijdig idee aanreiken over de uitdagingen die bij het gebruik van waterstof in de luchtvaart zouden mogen worden verwacht”, motiveert Alan Newby, directeur van het Aerospace Technology & Future Programs bij Rolls-Royce, het onderzoek. Binnen een tijdsbestek van twee jaar zou een beslissing over reële vliegtests worden genomen.

“Rolls-Royce heeft zich tot nu toe, althans in het openbaar, vooral toegespitst op het potentieel van duurzame vliegtuigbrandstoffen om de luchtvaart emissievrij te maken in plaats van zich op het gebruik van waterstof te richten”, merkt de Financial Times nog op.

“Volgens een aantal analisten zou immers een aandrijving door waterstof – onder meer door de aanzienlijke kosten voor de uitbouw van de noodzakelijke infrastructuur – voor de luchtvaart op financieel vlak waarschijnlijk niet leefbaar zijn.”

Newby bevestigde dat Rolls-Royce er inderdaad nog steeds van overtuigd is dat er op korte termijn geen alternatief beschikbaar is en biobrandstoffen momenteel de enige strategie vormen om de uitstoot van de industrie te verminderen.

“Naast een verhoging van de efficiëntie, zal op korte termijn vooral in duurzame brandstoffen moeten worden geïnvesteerd”, gaf Newby daarbij aan. “Achter de schermen heeft Rolls-Royce echter al veel tijd in waterstof geïnvesteerd. Fly Zero heeft ons ervan overtuigd dat er voor waterstof in de luchtvaart mogelijk een toekomst is weggelegd.”

Airbus

Newby voegde eraan toe dat Rolls-Royce aan vliegtuigbouwer Airbus op het gebied van emissievrije toepassingen een grotere keuze wil kunnen aanbieden. Airbus koestert immers plannen om tegen het midden van het volgende decennium een ​​emissievrij vliegtuig in gebruik te nemen.

Op dit ogenblik werkt Airbus daarbij samen met CFM International, een joint venture tussen het Franse Safran en het Amerikaanse General Electric, voor de ontwikkeling van motor op waterstof die in een testvliegtuig zou kunnen worden ingebouwd.

“We zijn van de concrete plannen van Airbus niet op de hoogte”, merkte Newby op. “Rolls-Royce wil de Europese vliegtuigbouwer echter een grotere keuzemogelijkheid aanreiken wanneer over een productlancering zou worden beslist.”

Daarnaast heeft Rolls-Royce aangekondigd van plan te zijn om zijn UltraFan-demonstratiemotor dit jaar op duurzame brandstoffen te laten draaien. Deze motor zou de brandstofefficiëntie in vergelijking met technologie van de vorige generatie met 25 procent moeten kunnen verbeteren.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20