Minilening, alle kosten op een rijtje

Dat je meer geld moet betalen dan je leent, dat is bij de meeste mensen wel duidelijk. Dat lenen geld kost kan je ook bijna niet zijn ontgaan door de diverse campagnes van de overheid om mensen op de gevaren van geld lenen te wijzen. Door geld te lenen kun je immers te maken krijgen met enorm hoge kosten. Zelfs wanneer je een minilening afsluit kun tegen forse kosten aanlopen. Helaas kun je niet in alle gevallen de kosten van een lening of krediet correct inschatten. In het meest erge geval belandt je zelfs in de schuldsanering na het onjuist inschatten van leenkosten.

Wat is een minilening?

Een minilening is een leenvorm met een korte looptijd en een beperkte leensom. Als je een minilening afsluit dan kun je namelijk tot 1000 euro lenen. De looptijd van een minilening is echter nooit langer dan drie maanden. Daar staat wel tegenover dat er geen toetsing bij het CKP zal plaatsvinden en dat de lening hier ook niet geregistreerd zal worden. In de praktijk betekent dit dat je ook een minilening af kunt sluiten als je op de zwarte lijst staat of geen vaste baan hebt. Bovendien kun je een minilening vaak snel en gemakkelijk via een online kredietverstrekker regelen. Aan een minilening zijn echter wel de nodige kosten verbonden.

Rentekosten als je geld leent

Bij een heleboel leningen en kredieten vormt de rente de hoogste kostenpost. Rente is namelijk een financiële vergoeding de kredietverstrekker in rekening brengt voor het gebruiken van het geleende geld. De rente kan per kredietverstrekker, en zelfs per leenvorm, variëren. Om een kredietverstrekker te vinden die een lening aanbiedt met de meest gunstige rente, kun je onder andere bepaalde vergelijkingswebsites gebruiken die de rente van diverse financiële instellingen onderling vergelijken.

Er bestaan overigens verschillende soorten rente:

  • vaste rente: deze is vooraf bepaald,
  • variabele rente: deze kan die nog veranderen tijdens de looptijd van de lening.

Bij een minilening betaal je, in tegenstelling tot bij reguliere lening, dikwijls minimale rentekosten. Er zijn zelfs kredietverstrekkers die bij een minilening helemaal geen rente in rekening brengen. Dit betekent echter niet dat er geen kosten verbonden zijn aan het afsluiten van een minilening. De kredietverstrekker berekent dan namelijk zogenaamde ‘verborgen’ kosten.

Verborgen kosten van een minilening

De verborgen kosten van de minilening kun je in verschillende vormen aantreffen, zoals:

  • Afsluitkosten: Bij het aangaan van een minilening worden dikwijls afsluitkosten in rekening gebracht. Door afsluitkosten te rekenen, kan een kredietverstrekker de minilening als rentevrij aanprijzen en dus feitelijk een vervanging van de rentevergoeding. Je betaalt dus nog steeds een zekere vergoeding voor het lenen van geld. Afsluitkosten worden slechts één keer berekend en zijn minder afhankelijk van de grote van de leensom. Per kredietverstrekker kunnen de afsluitkosten echter sterk uitlopen.
  • Administratiekosten en bijkomende kosten: Deze kosten kunnen naast de afsluitkosten in rekening worden gebracht door een kredietverstrekker. Administratie- en bijkomende kosten worden doorgaans gebruikt om arbeidskosten te betalen. Vaak echter worden deze kosten ook beschouwd als servicekosten en kunnen deze bestaan uit een vast laag bedrag, maar in sommige gevallen ook uit een percentage van het geleende geldbedrag.
  • Boetes: Voor kredietaanbieders die minileningen aanbieden, zijn boetes de belangrijkste inkomstenbron. Je betaalt een boete als je niet in staat bent je betalingsverplichting op tijd te voldoen. Te laat betalen brengt altijd extra kosten, aanmaningen en soms zelfs schuldsanering met zich mee. Een kredietverstrekker dient altijd alle voorwaarden van tevoren te vermelden. Voordat je een lening af gaat sluiten is het goed doorlezen van deze voorwaarden dan ook zeker aan te bevelen.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20