Minilening aanvragen – wat met je inkomen?

 

Een minilening kan je soms uit de brand helpen als je plotseling een gering geld bedrag nodig hebt, bijvoorbeeld om een belangrijke rekening te betalen of een aankoop te doen. Maar, net zoals bij alle andere vormen van leningen en kredieten, speelt ook bij de minilening de hoogte van je inkomen zeker een rol. De rentevergoeding die je over een minilening dient te betalen, zal namelijk voor een deel gebaseerd zijn op de hoogte van je maandelijkse inkomen.

De rol van je inkomen

Voor elke verstrekker van leningen en kredieten, dus ook die van minileningen, speelt je maandelijkse bron van inkomsten een essentieel rol. Niet alleen zal deze bepalend zijn voor de hoogte van de te vertrekken lening, maar ook voor het financieel risico dat de aanbieder loopt door geld uit te lenen. Wanneer je namelijk niet over voldoende inkomen beschikt kun je een (mini)lening doorgaans niet volgens afspraak aflossen, en zal de kredietverstrekker in het meest erge geval naar zijn euro’s kunnen fluiten.

Om die reden zal een aanbieder van minileningen ook een bewijs willen ontvangen van je maandelijkse inkomsten. Dit bewijs zal dan worden gebruikt bij de beoordeling of je in aanmerking komt voor een bepaalde minilening. Voor iemand met een hoger maandinkomen zal het om die reden een stuk eenvoudiger zijn om een minilening aan te vragen dan wanneer je alleen maar enkele tientallen euro’s alimentatie of studiefinanciering ontvangt.

Geen vaste baan, wel een minilening

Toch wil dit niet per definitie zeggen dat je altijd een vaste baan, en dus een vast salaris, moet hebben om een minilening aan te kunnen vragen. Onder bepaalde voorwaarden kun je ook als uitkeringsgerechtigde, student of ontvanger van alimentatie, een dergelijke kleine lening aanvragen. Voor de aanbieder van de minilening maakt het immers weinig verschil uit welke vaste inkomstenbron je de terugbetaling doet, zolang het geleende geld en de rentevergoeding maar keurig op tijd worden afgelost.

Waarom geen kredietcheck bij het CKP?

Op het moment dat je een gewone lening aanvraagt, zal de kredietverstrekker altijd zowel een interne controle als een kredietcheck bij het CKP uitvoeren om te bepalen of je terugbetalingscapaciteit wel voldoende is en of je op een verantwoorde manier geld kan worden geleend. In de databanken van het CKP staan immers bijna alle afgesloten leningen en kredieten geregistreerd, samen met alle betalingsachterstanden en eventuele wanbetalingen. Iedere leningen vanaf 1000 euro en/of een looptijd vanaf 3 maanden dient namelijk te worden gemeld bij het CKP, dit is bij wet vastgelegd en kredietverstrekkers zijn dan ook verplicht zich hieraan te houden.

Een minilening daarentegen heeft slechts een leensom tot 1000 euro en een looptijd tot 3 maanden. De wettelijke verplichting om deze lening te melden bij het CKP, evenals het uitvoeren van een kredietcheck, komen om die reden dan ook te vervallen. Een bijkomend voordeel van het ontbreken van deze check is dat er enorm veel tijd kan worden bespaard en je dus veel eerder over je leensom kunt beschikken.

Interne kredietcheck

Uiteraard zal een aanbieder van minileningen niet blindelings het gevraagde geldbedrag aan je uitlenen. Na de ontvangst van je leenaanvraag zullen je gegevens dan ook intern worden gecontroleerd en beoordeeld. Zeker wanneer je je als nieuwe klant hebt gemeld bij een bepaalde verstrekker van minileningen zal er dit wat meer tijd in beslag nemen. Bestaande klanten die hun vorige (mini)leningen altijd keurig volgens de gemaakte afspraken af hebben betaald, kunnen rekenen op een aanzienlijk snellere aanvraagprocedure. Vaak hebben zij al binnen een paar uren de beschikking over het gevraagde geld.

Klanten die in het verleden een (mini)lening niet, of niet geheel probleemloos, af hebben weten te lossen, zullen doorgaans aan een nieuwe interne check worden onderworpen voordat de lening eventueel wordt toegekend. In een heleboel gevallen zal de kredietverstrekker echter afwijzend staan tegenover de kredietaanvraag omdat er toch sprake blijft van een zeker verhoogd financieel risico. Zelfs als je inkomen voldoende blijkt te zijn, kun je in dat geval nog te maken krijgen met een afwijzing van je minileningaanvraag.

Vooraf een terugbetalingplan maken

Voordat je definitief een minilening aanvraagt, is het zeker aan te bevelen om een persoonlijk terugbetalingplan op te maken. In dit plan zet je uiteen op welke wijze je het geleende geldbedrag terug wilt gaan betalen en wat de gevolgen voor je budget vervolgens zullen zijn. Hierbij is het zaak om eerlijk te zijn tegenover jezelf en je situatie te rooskleurig neer te zetten. De kans dat je op die manier later (nog meer) financiële problemen krijgt, ligt immers op de loer en dat is uiteraard wel het laatste dat je kunt gebruiken. Zodra je ook maar een beetje twijfelt of je wel in staat zult zijn om de minilening, samen met de verschuldigde leenvergoeding, op tijd af te lossen, dan kun je de leenaanvraag beter direct stopzetten.

Vergelijken van aanbieders en minileningen bespaart leenkosten

Maar ook al weet je zeker dat je de minilening volgens afspraak terug kunt betalen, toch is het verstandig om online bij meerdere aanbieders een offerte aan te vragen zodat je de verschillende minileningen onderling kunt vergelijken. Je moet dan goed letten op de rente die door de kredietverstrekker wordt aangerekend, maar eveneens naar de aanvullende kosten die kunnen worden berekend. Wanneer er sprake is van administratiekosten, dan dien je te zorgen voor een borgstelling of moet je genoegen nemen met een gedeeltelijke uitkering van het geleende geldbedrag. Nadat je een dergelijke vergelijking hebt gemaakt, kun je beter de meest gunstige minilening kiezen en aanvragen.

Doordat een minilening over het algemeen wordt aangevraagd om een onvoorziene financiële tegenslag op te vangen, zullen een heleboel kredietaanbieders een hogere rentevoet hanteren. Deze rentevergoeding zal bovenal gebaseerd zijn op je persoonlijke financiële situatie. Alleen als je offertes aanvraagt bij meerdere aanbieders kun je eenvoudig de meest voordelige minilening vinden die het beste aansluit bij je behoeften en voorkeuren.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20