Mindfulness helpt te stoppen met piekeren

Er zijn wellicht weinig momenten waarop men zijn leven als perfect zou durven omschrijven. En zelfs op die momenten zullen velen zich nog zorgen maken over elementen die deze perfectie zouden kunnen verstoren. Zou het niet geweldig zijn als er een gezonde – waarmee drank en drugs dus al wegvallen – en relatief eenvoudige manier bestond om te helpen minder te piekeren.

Volgens het boek The Mindfulness Solution van Harvard-professor Ronald Siegel kan nochtans iedereen leren op een andere manier naar het leven te kijken.

De hype wetenschappelijk verklaard

Mindfulness is op dit ogenblik tot een hype uitgegroeid. Professor Siegel, docent klinische psychologie aan de universiteit van Harvard, slaagt er met zijn boek echter in als één van de weinigen een helder beeld te schetsen. Wat is mindfulness, hoe wordt het beoefend en hoe verklaart de wetenschap het succes ervan?

Eerst en vooral de definitie. Volgens Siegel kan mindfulness het best worden omschreven als het bewustzijn van de huidige ervaring met een accepterende houding. 

Dat wil dus zeggen dat men zichzelf niet constant verbergt in een virtuele wereld van internet of televisie, dat men niet de hele tijd over de toekomst nadenkt en dat men zichzelf niet opwindt over het feit dat zoveel dingen niet zijn zoals men zou willen.

Mindfulness is eigenlijk een oefening in het minder ernstig nemen van de gedachten. In plaats van vast te zitten in het hoofd leert het meer aandacht te besteden aan de omgevende wereld.

De psycholoog Albert Ellis zei al dat men zijn irrationele gedachten ter discussie zouden moeten durven stellen. Het probleem is dat deze benadering ervan uitgaat dat men bijzonder goed met zichzelf kan redeneren en een rationeel persoon is. Mindfulness maakt het eenvoudiger. 

Nog een citaat uit het boek: “Mindfulness helpt de val van contraproductieve gedachten te vermijden door ze simpelweg te laten gaan. Onthoud dat het er niet om gaat de geest leeg te maken, moeilijke emoties te overwinnen of de grote obstakels in het leven uit de weg te gaan. Mindfulness gaat erom de ervaring te omhelzen zoals ze is, ook als dat een erg onplezierig moment is.”

Bewezen effectief

Het boek haalt een aantal studies aan die bewijzen dat deze benadering echt werkt. Een training in meditatietechnieken van drie uur per dag gedurende acht weken bleek er bijvoorbeeld toe te leiden dat gestresseerde werknemers zich veel beter begonnen te voelen.

Breinscans toonden ook aan dat hun linkerhersenhelft veel actiever werd. Andere studies bevestigden dat mindfulness even effectief kon zijn tegen depressies als antidepressiva.

Wie zich echt in mindfulness wil verdiepen heeft aan het boek van Siegel in elk geval een goed startpunt. De meditatietechnieken waarvan sprake kan men in principe ook zonder professionele hulp zelf aanleren. 

Dit zijn de belangrijkste principes ervan:

  • Jij bent niet je gedachten. Het is niet omdat men iets denkt, dat het ook waar is.

  • Observeer zonder te oordelen. Erken de gedachten, maar laat ze weer passeren.

  • Verleg de focus van je gedachten naar je zintuigen. Onthou dat je gedachten niet echt zijn, het leven is dat wel.

  • Probeer je gedachten niet te vermijden, maar label ze zodra je ze opmerkt in een aantal brede categorieën (plannen, oordelen, fantaseren, bekritiseren…). Je merkt ze op, plaatst ze en vervolgens verleg je de aandacht terug naar je zintuigen. 
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20