Minder zwart geld aangegeven in 2020

De fiscus heeft vorig jaar 518 dossiers voor fiscale regularisatie ontvangen. In totaal werd er zo 318 miljoen euro aangegeven, tonen cijfers van de FOD Financiën. Verwacht wordt dat er nog 10 miljoen euro zal bijkomen.

Een aanzienlijk deel van dat kapitaal werd aangegeven tijdens de laatste week van december. Toen werd er in één klap 97 miljoen euro aan zwart geld aangegeven, een derde van het volledige bedrag in 2020. Het aangegeven bedrag ligt wel lager dan in 2019. Toen was sprake van 609 dossiers, goed voor 391 miljoen euro.

Toename regionale regularisaties

De fiscus heeft in 2020 minder dossiers ontvangen met betrekking tot ontdoken federale belastingen. Wat de regionale belastingen betreft, was er wel een toename. Dat heeft te maken met de stopzetting van die regionale regularisatie op 31 december 2020. Vanaf dit jaar is het dus niet meer mogelijk om onder meer ontlopen erf- en registratiebelasting te regulariseren.

Fiscale zondaars die op regionaal niveau hun dossier nog niet voor het einde van 2020 hebben rond gekregen, konden een symbolische euro aangeven. Zij hebben nog zes maanden de tijd om alles in orde te krijgen. De fiscus verwacht dat er nog zo’n 10 miljoen euro aangegeven zwart geld gaat bijkomen.

Voor de federale dossiers, zijnde roerende inkomsten en beroepsinkomsten, loopt de deadline af eind 2023.

Vlaamse belastingen

De cijfers van de FOD Financiën bevatten enkel de federale, Waalse en Brusselse belastingen.  Ook op Vlaams niveau liep de regularisatieperiode af op 31 december 2020. De Vlaamse administratie telde in 2020 uiteindelijk 52 dossiers, liet het kabinet van minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) aan Belga weten . Dat was alles samen goed voor een te regulariseren bedrag van 29,2 miljoen euro.

Bij tien dossiers werd er wel 1 euro aangegeven. Dat betekent dat het te regulariseren bedrag nog kan oplopen. Voorlopig brengt de heffing bij de regularisatie 11,5 miljoen euro op voor Vlaanderen. 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20