Miami en New Orleans worden als eerste van de kaart geveegd

Binnen een periode van honderd jaar zullen de Amerikaanse metropolen New Orleans en Miami niet meer bestaan omdat ze door het stijgende zeeniveau zullen worden overspoeld. Maar ook ruim vierhonderd andere Amerikaanse steden dreigen onherroepelijk verloren te gaan. Die waarschuwing staat in een rapport van de Amerikaanse National Academy of Sciences.

Indien er echter dringend wordt ingegrepen en de emissies van koolstofdioxide drastisch worden beperkt en massaal wordt overgeschakeld op hernieuwbare energiebronnen, zou de woonplaats van miljoenen mensen in de kustgebieden van de Verenigde Staten volgens de onderzoekers alsnog kunnen worden gered.

Verdedigingsmuren

“Indien er niet snel wordt ingegrepen om het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch terug te schroeven, dreigt de zeespiegel tegen het einde van deze eeuw met minstens 4,3 meter en mogelijk zelfs met 9,9 meter te stijgen,” zegt onderzoeksleider Ben Strauss, vice-president klimaatimpact bij de gespecialiseerde nieuwsorganisatie Climate Central.

“Daardoor zullen grote gebieden in de Verenigde Staten compleet onbewoonbaar worden. Het is echter niet gemakkelijk om een concrete datum naar voor te schuiven. Mogelijk zullen een aantal regio’s al volgende eeuw worden getroffen, maar het proces kan ook verscheidene eeuwen in beslag nemen.”

De onderzoekers merken op dat er in de Verenigde Staten rekening moet worden gehouden met een zware bedreiging van een gebied waarin meer dan twintig miljoen mensen wonen. Volgens het rapport worden daarbij al 414 Amerikaanse steden bedreigd door de onomkeerbare impact van de klimaatverandering.

New Orleans is volgens Strauss nu al grotendeels ten dode opgeschreven. “Zelfs met het meest optimistische scenario zal 98 procent van het grondgebied van de stad onder de zeespiegel terecht komen,” waarschuwt de wetenschapper. “Er zullen dan ook zware keuzes moeten gemaakt worden. Indien met de stad niet wil opgeven, zal een zware defensiestructuur moeten worden gebouwd.”

Zware inspanningen nodig

Ook voor Miami is er volgens de onderzoekers weinig hoop. “Hier zullen ook verdedigingsmuren wellicht weinig helpen,” voert Ben Strauss aan. “Miami is immers gebouwd op een ondergrond van poreuse kalksteen, waarin het water quasi ongehinderd kan doordringen. Op die manier zou het zeewater achter de verdedigingsmuren opnieuw aan de oppervlakte komen.”

Florida heeft volgens het rapport ook het grootste aantal bedreigde steden. Daarna volgen de staten Californië, Louisiana en New York. Strauss wijst er daarbij op dat New Orleans in Louisiana nu al aan het zinken is. Ook de stad New York behoort tot de bedreigde metropolen en zou volgens het meest pessimistische scenario over zestig jaar onbewoonbaar zijn.

“Drastische acties, waarbij de emissies van koolstofdioxide tegen het midden van deze eeuw zouden worden herleid tot het niveau van honderd jaar voordien, zouden een verschil kunnen maken,” zegt Ben Strauss.

“Indien men bereid is om die inspanningen te doen, zouden meer dan veertien steden met meer dan honderdduizend inwoners – met inbegrip van Jacksonville in Florida; Chesepeake, Norfolk en Virginia Beach in Virginia en Sacramento en Stockton in California – alsnog kunnen worden gered. (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20