Mensen die een bril dragen zijn slimmer

Intelligente mensen hebben meer kans genen te bezitten die ook verband houden met een slecht gezichtsvermogen. Dat zegt een onderzoek door wetenschappers van de University of Edinburgh, die de cognitieve en genetische gegevens analyseerden van meer dan 300.000 mensen tussen zestien en honderdentwee jaar in Europa, Noord-Amerika en Australië.

De studie vond een significante genetische overlap tussen de algemene cognitieve functie, de reactietijd en een aantal fysieke kenmerken, waaronder een inferieur gezichtsvermogen en superieure levensverwachting. De kans op genen die tot een verminderd gezichtsvermogen zouden kunnen leiden, zou bij intelligente mensen met 30 procent oplopen.

Hersenziektes

“Natuurlijk is het belangrijk om te onthouden dat het fenomeen louter met correlaties werkt en geen oorzakelijk verband is aangetoond,” zegt onderzoeksleider Gail Davies, professor cognitieve epidemiologie aan de University of Edinburgh. Ook moet worden benadrukt dat definities van intelligentie subjectief zijn. Het kan bovendien moeilijk of zelfs onmogelijk zijn om intelligentie te meten.

Verder kan het koppelen van intelligentie aan genetica snel leiden tot een bedrieglijke rassenwetenschap. Om verdere conclusies is volgens de wetenschappers verder onderzoek nodig, maar wel wordt gewezen op mogelijke inzichten in een aantal hersenziektes.

Uit eerdere studies is al gebleken dat brildragende mensen door hun omgeving als individuen met een grotere intelligentie worden beschouwd. Bovendien werd hen ook een grotere betrouwbaarheid, ijver en eerlijkheid toegewezen. Dat is ook de reden waarom veel advocaten hun klanten aanzetten om tijdens hun proces in de rechtbank een bril te dragen.

“Een bril verzacht het uiterlijk, zodat de beschuldigde niet in staat lijkt om een misdrijf te kunnen begaan,” aldus de Amerikaanse advocaat Harvey Slovis. “Ik heb zaken met overweldigende bewijzen gepleit, maar waarbij de betichte een bril droeg en werd vrijgesproken. De bril creëert een soort onuitgesproken nerd-verdediging.”

Populariteit

Eerder werden al een aantal theorieën naar voor geschoven om de relatie tussen superieure intelligentie en gezichtsproblemen te verklaren. Onder meer werd opgemerkt dat slechtziende kinderen meestal vooraan in de klas zitten, waardoor ze zich beter op de lesinhoud zouden kunnen concentreren.

Tevens werd daarbij opgemerkt dat brildragende kinderen vaak weinig populair zijn bij hun leeftijdsgenoten en daarom vluchten in de lectuur van boeken. Tenslotte wordt aangevoerd dat brildragende kinderen ook minder aan sport doen en daarom in lectuur een alternatief tijdverdrijf zoeken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20