‘Mens, dier en plant hebben opmerkelijk veel gemeen’

Het onderzoek naar mens, plant en dier vertoont bijzonder veel overlappingen. Er kunnen tussen de drie sectoren immers heel wat gelijkenissen worden opgemerkt. Dat zegt Kemal Malik, verantwoordelijke innovatie bij het Duitse concern Bayer, dat zich na de verzelfstandigen van kunststoffen-divisie MaterialScience exclusief als een lifescience-onderneming zal profileren.

Niet alleen biologisch, maar ook economisch zijn er volgens Marijn Dekkers, chief executive van de Bayer Group, tussen de drie betrokken markten grote gelijkenissen, zodat een combinatie van de drie vakgebieden een logische strategie vormt.

“Opmerkelijk genoeg hebben hebben de processen in levende organismen doorheen de evolutie grotendeels een relatief gelijklopend traject gevolgd,” zegt Kemal Malik. “De basis daarvan is desoxyribonucleïnezuur (dna), de vorm waarin het genetisch materiaal is opgeslagen.”

“Hoewel mensen, dieren en planten uiterlijk bijzonder verschillen, vertonen de onderliggende blauwdrukken helemaal geen dramatische afwijkingen. In de menselijke populatie zijn 99,5 procent tot 100 procent van alle genen identiek. Er zijn slechts minimale variaties, die echter voor het unieke karakter van elk individu zorgen.”Mens en fruitvlieg“Mensen delen echter ook meer dan 90 procent van hun dna-materiaal met katten en ongeveer de helft met fruitvliegen,” aldus nog Kemal Malik. “Zelfs de bijna 20 procent die mensen gemeenschappelijk hebben met planten, creëren een nieuwe startpunt voor onderzoeksprojecten die door interdisciplinaire collaboratie-platformen binnen de Bayer Group worden ontwikkeld.”

“Een voorbeeld is het product Velum-Verango, een verdelgingsmiddel voor de bescherming van planten. Omdat deze vorm van infecties ook een probleem betekent voor de veestapel en huisdieren, proberen ook dierwetenschappers op dit ogenblik gelijkaardige elementen te identificeren.”

“Tegelijkertijd bleek dat de energie-productie in de betrokken cellen mogelijk ook relevant kan zijn bij kankers,” stipt Malik aan. “Onderzoekers van Bayer hebben al aangetoond dat bepaalde kankers met deze strategieën zouden kunnen worden aangepakt. Dat is een perfect voorbeeld van de grote synergie-mogelijkheden binnen de lifesciences.”

Kemal Malik benadrukt echter tevens dat samenwerking binnen innovatie absoluut noodzakelijk is. Het is volgens hem voor een individueel bedrijf niet langer mogelijk om alle gebieden van innovatie te beheersen of te controleren. Strategische allianties zijn voor Malik dan ook een integraal onderdeel van de innovatieketen van een succesvol onderzoeksgericht bedrijf.Vijfhonderd patentenChief executive Marijn Dekkers ziet echter ook zakelijke gronden voor een geïntegreerde aanpak van lifesciences. “In eerste instantie vereisen de drie sectoren belangrijke inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling,” merkt hij op. “Daarnaast is in al deze vakgebieden ook de marketing van cruciaal belang.”

“De meerwaarde van de nieuwe moleculen dient immers steeds aan de potentiële klant of doelpubliek te worden verduidelijkt. Tenslotte is er ook de regelgeving. Zowel in agrarische sector als de diergeneeskunde en de menselijke gezondheidszorg is immers een expliciete goedkeuring van de bevoegde autoriteiten noodzakelijk.”Bayer investeert dit jaar 3,2 miljard euro in lifescience-onderzoek. De divisie HealthCare vertegenwoordigde 70 procent van die budgetten. Het resterende pakket van 30 procent werd toegewezen aan de tak CropScience. Marijn Dekkers zegt ervan overtuigd te zijn dat research en ontwikkeling de volgende jaren een steeds groter pakket van de omzet zullen vertegenwoordigen.

Het bedrijf beschikt op dit ogenblik meer dan dertienduizend researchers in de medische sector (61 procent) en agrarisch onderzoek (39 procent). De groep diende vorig jaar op het gebied van lifesciences vijfhonderd patenten in. (mah)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.