Meeste vastgoedmarkten Europese Unie lieten inkrimping optekenen

Er zijn op de Europese vastgoedmarkt het voorbije jaar beduidend minder transacties geregistreerd dan het jaar voordien. De terugval moet in grote mate worden toegeschreven aan de uitbraak van de coronacrisis. Dat blijkt uit een rapport van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek, gebaseerd op een analyse van de vastgoedmarkt in dertien lidstaten van de Europese Unie waarover gegevens beschikbaar zijn.

De onderzoekers wijzen erop dat in alle betrokken markten het jaar voordien nog een toename kon worden opgemerkt.

Cyprus

“De uitbraak van de coronacrisis heeft ook op de vastgoedmarkt het voorbije jaar onder druk geplaatst”, voeren de onderzoekers aan. “Dat was vooral merkbaar tijdens het tweede kwartaal, toen ook de activiteit in de immobiliënsector tijdelijk werd opgeschort.”

De sterkste achteruitgang werd opgetekend in Cyprus, waar het aantal vastgoedtransacties het voorbije jaar een daling met 23,3 procent liet optekenen. Ook het jaar voordien was Cyprus al één van de weinige lidstaten van de Europese Unie waar op de nationale vastgoedmarkt een inkrimping moest worden gemeld.

Slovenië, dat het jaar voordien nog een lichte groei had kunnen registreren, moest het voorbije jaar eveneens een achteruitgang met 17,5 procent noteren.

Dat was trouwens ook het geval in België, waar twee jaar geleden nog een toename van bijna 15 procent kon worden geboekt, maar vorig jaar een achteruitgang met 17,4 procent diende te worden opgetekend. België scoorde daarmee nog iets slechter dan Ierland, waar de activiteit vorig jaar met 16,4 procent afnam.

Denemarken

In Bulgarije en Frankrijk bleef de daling tot minder dan 10 procent beperkt. Portugal, Luxemburg, Hongarije en Polen registreerden een terugval van minder dan 5 procent.

Finland, Nederland en Denemarken waren in het onderzoek het voorbije jaar de enige drie landen die een groei lieten optekenen. Opmerkelijk daarbij is dat Nederland, in tegenstelling tot de twee andere landen, het jaar voordien nog met een daling was geconfronteerd.

In Denemarken kende de vastgoedmarkt vorig jaar een groei van 20,1 procent, gevolgd door Nederland met 10 procent en Finland met 7,7 procent.

(tb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20